Uzyskaj statystyki dotyczące korzystania z aplikacji

Informacje o aplikacjach, dane o użytkownikach i instalacjach możesz pobierać z Google Analytics oraz z pakietu SDK Google Workspace Marketplace.

Pobieranie z Google Analytics statystyk na temat informacji o aplikacji

Aby monitorować sposób, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcje z informacjami o aplikacji w Google Analytics, musisz włączyć Google Analytics 4. Potem możesz zezwolić innym użytkownikom na dostęp i zapoznanie się z informacjami o aplikacji.

Zaakceptuj Google Analytics 4

 1. W konsoli interfejsów API Google kliknij Menu > Interfejsy API i usługi > Google Workspace Marketplace SDK.

  Otwórz stronę pakietu SDK Google Workspace Marketplace

 2. Kliknij kartę Analytics.

 3. Aby wyświetlić dodatkowe dane, kliknij Włącz Google Analytics.

Gdy to zrobisz, przycisk akceptacji zostanie zastąpiony narzędziami Google Analytics.

Udostępnianie użytkownikom danych Google Analytics

 1. W projekcie Google Cloud swojej aplikacji wyraź zgodę na dostęp marketer do usługi Analytics 4 należącej do Google. Instrukcje znajdziesz w artykule na temat zarządzania dostępem i ograniczeniami dotyczącymi danych. Wymaga dostępu editor do projektu Google Cloud aplikacji.
 2. W konsoli interfejsów API Google kliknij Menu > Interfejsy API i usługi > Google Workspace Marketplace SDK.

  Otwórz stronę pakietu SDK Google Workspace Marketplace

 3. Kliknij kartę Analytics.

 4. W sekcji Google Analytics wpisz użytkowników, którzy mają mieć marketer dostęp do informacji o aplikacji.

Znajdowanie danych aplikacji w Google Analytics

Google Analytics zawiera następujące informacje:

 • Liczba użytkowników, którzy wyświetlili informacje o Twojej aplikacji w określonym przedziale czasu. Wizyta jest liczona tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie stronę z informacjami o aplikacji, aby zobaczyć szczegóły.
 • Rozkład geograficzny użytkowników.
 • Sposób, w jaki użytkownicy trafiają na stronę z informacjami o Twojej aplikacji, np. przez wyszukiwarkę Google.
 • Średni czas przeglądania informacji o aplikacji
 • Zdarzenia instalacji tworzone po rozpoczęciu i zakończeniu instalowania aplikacji. Pozwalają one określić, jak często proces instalacji został przerwany i ile instalacji zostało ukończonych w określonym czasie.

Aby znaleźć w Google Analytics informacje o instalacji, wyszukaj je, korzystając z tych informacji o zdarzeniach:

Instalacje
Rozpoczęcie instalowania aplikacji. category=workspace_MARKETPLACE
action=START_INSTALL
Po ukończeniu instalacji aplikacji. category=workspace_MARKETPLACE
action=FINISH_INSTALL

Aby zobaczyć, jak poszczególne kampanie marketingowe zwiększają liczbę wyświetleń i instalacji informacji o aplikacji, możesz dodać do adresu URL informacji o aplikacji parametry utm.

Pobieranie statystyk na stronie aplikacji za pomocą pakietu SDK Google Workspace Marketplace

 1. W konsoli interfejsów API Google kliknij Menu > Interfejsy API i usługi > Google Workspace Marketplace SDK.

  Otwórz stronę pakietu SDK Google Workspace Marketplace

 2. Kliknij kartę Analytics.

Dostępne są te informacje:

Typ danych Opis
Instalacje w domenie Liczba domen, w których zainstalowano Twoją aplikację. Jeśli na przykład administrator altostrat.com zainstaluje Twoją aplikację dla 500 użytkowników, a administrator examplepetstore.com zainstaluje ją dla 30 użytkowników, liczba instalacji w domenie wyniesie 2 domeny.
Liczba miejsc Liczba użytkowników, którzy mają zainstalowaną i włączoną Twoją aplikację. Jeśli na przykład administrator altostrat.com zainstaluje Twoją aplikację dla 500 użytkowników, a administrator domeny examplepetstore.com zainstaluje ją dla 30 użytkowników, liczba instalacji wyniesie 530.
Instalacje przez użytkowników indywidualnych Liczba użytkowników, którzy zainstalowali Twoją aplikację bezpośrednio. Liczba instalacji nie obejmuje instalacji dokonanych przez administratorów domeny. Jeśli na przykład administrator altostrat.com zainstaluje Twoją aplikację dla 500 użytkowników, a 25 poszczególnych użytkowników ze sklepu examplepetstore.com zainstaluje Twoją aplikację, liczba instalacji poszczególnych użytkowników wyniesie 25.

Łączenie informacji o wykorzystaniu z serwerem licencjonowania lub rozliczeń

Aplikacja może komunikować się z serwerem licencjonowania lub rozliczeń, który zarządza zarabianiem lub wykorzystaniem. W tym zakresie może pomóc interfejs Google Workspace Marketplace API, który jest wywoływany z serwera licencji, a nie z aplikacji.

Interfejs Google Workspace Marketplace API pozwala określić, w których domenach Twoja aplikacja została zainstalowana lub odinstalowana. Aby pobrać aktywność związaną z aplikacją, użyj kolekcji LicenseNotification interfejsu API:

 • Zdarzenia udostępniania reprezentują instalacje aplikacji w domenie.
 • Zdarzenia usuwania oznaczają usunięcie aplikacji z domeny.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji interfejsu Google Workspace Marketplace API.