Masz 5 minut? Pomóż nam ulepszyć dokumentację Google Workspace Marketplace, wypełniając krótką ankietę online.

Sprawdzanie aplikacji

Jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja była publiczna, musimy sprawdzić ją przed opublikowaniem, aby mieć pewność, że jest ona zgodna ze wskazówkami dotyczącymi wyglądu, treści i stylu.

Gdy Google sprawdzi Twoją aplikację, otrzymasz e-maila z informacją, czy wymaga ona dopracowania, czy została zatwierdzona.

 • Jeśli aplikacja wymaga dodatkowych działań – otrzymasz dokument z dokładnymi informacjami, co należy poprawić. Rozwiąż problemy i ponownie prześlij aplikację do sprawdzenia.
 • Jeśli Twój zespół zatwierdzi aplikację, zostanie ona automatycznie opublikowana i otrzymasz e-maila z powiadomieniem.

Czas trwania weryfikacji

Czas trwania sprawdzania zależy od liczby przesłanych ostatnio aplikacji i poprawek. Nie jest to niczym niezwykłym, że sprawdzenie zajmuje kilka dni.

Najczęstsze przyczyny braku gotowości aplikacji

Weryfikacja OAuth

 • Ekran zgody OAuth jest skonfigurowany nieprawidłowo. Na przykład typ użytkownika to Wewnętrzny lub stan publikowania to Testowanie.
 • Aplikacja nie przeszła weryfikacji OAuth.

Informacje o aplikacji

 • Niewłaściwe użycie znaków towarowych Google w nazwie, logo lub opisie aplikacji Wskazówki znajdziesz we wskazówkach dotyczących marki w Google Workspace Marketplace.
 • Linki nie działają lub prowadzą do nieprawidłowych informacji. Na przykład link do polityki prywatności wskazuje stronę pomocy dla programistów.
 • Zrzuty ekranu i obrazy są niskiej jakości lub nie odzwierciedlają dokładnie funkcji aplikacji.

Gotowość aplikacji

 • Aplikacja jest nadal testowana i nie jest jeszcze gotowa.
 • Aplikacja zawiera błędy lub nie jest w pełni funkcjonalna.

Obszary weryfikacji

Google sprawdza aplikacje zgodnie z tymi wytycznymi. Zanim prześlesz aplikację do sprawdzenia, upewnij się, że jest ona zgodna ze wszystkimi wskazówkami i jest zgodna z zasadami programu Google Workspace Marketplace.

Integracja aplikacji Kategoria Kryteria
Wszystko Nazwa aplikacji
 • Nie ma innych informacji o aplikacji o tej samej nazwie.
 • Ta nazwa nie zawiera numeru wersji.
 • Nazwa jest taka sama jak nazwa na ekranie zgody OAuth.
 • Nazwa nie jest niejasna lub zbyt ogólna.
 • Nazwa może mieć maksymalnie 50 znaków.
 • (Zalecane) Wielkość liter w nazwie jest rozróżniana.
 • (Zalecane) W nazwie nie ma znaków interpunkcyjnych, zwłaszcza w nawiasach.
Wszystko Nazwa dewelopera
 • Nazwa i witryna dewelopera podają dokładne informacje o deweloperze i kierują ich do nich.
Wszystko Opis aplikacji
 • Wszystkie podane linki prowadzą do prawidłowych informacji. Na przykład link do polityki prywatności wskazuje stronę z opisem polityki prywatności.
 • Jeśli aplikacja współpracuje z usługą innej firmy, opis opisuje działanie tej usługi i sposób interakcji z nią. Możesz też dodać link do odpowiedniej witryny.
 • Krótkie i szczegółowe opisy są łatwe do zrozumienia.
 • Krótkie i szczegółowe opisy nie są identyczne.
 • (Zalecane) Informacje o cenach są kompletne i dokładne.
 • (Zalecane) Pełny zestaw atrybutów w danym języku (nazwa, krótki opis i szczegółowy opis) jest prawidłowo zdefiniowany bez niezgodności języka.
Wszystko Funkcje
 • Nie ma żadnych oczywistych błędów i wszystkie działania, łącznie z przypadkami brzegowymi, są w pełni funkcjonalne. Czasem wczytywania zarządza się wskaźnikami wczytywania.
 • Aplikacja wykazuje wyraźne interakcje z interfejsami API Google.
 • Aplikacja oferuje nowe lub rozszerzone funkcje, które nie różnią się już od tych dostępnych w usługach Google.
 • Aplikacja nie jest przeznaczona do wyświetlania reklam ani rozsyłania spamu.
 • Aplikacja jest w pełni funkcjonalna i nie służy do testowania – nie jest ona w trakcie przetwarzania.
 • Jeśli aplikacja wykorzystuje funkcje, które są dostępne dla użytkowników lub użytkowników płatnych, do zespołu weryfikatorów Google trafia konto testowe.
Wszystko Interfejs użytkownika
 • Aplikacja, w tym jej nazwa, nie wykorzystuje zasobów marki Google, znaków towarowych ani treści z elementami marki Google. Zobacz Wytyczne dotyczące marki w Google Workspace Marketplace.
 • Autoryzacja i logowanie się są wymagane tylko raz. Aplikacja używa logowania jednokrotnego jednym kliknięciem lub najlepiej jednym kliknięciem.
 • Gdy administrator przyzna w domenie uprawnienia protokołu OAuth 2.0, użytkownicy nie będą musieli ponownie prosić o przyznanie tych uprawnień.
 • Użytkownicy nie muszą podawać danych logowania po zalogowaniu się na konto Google. Aby otrzymać dostęp, muszą oni kliknąć przycisk „Zaloguj się przez Google”.
 • Etykiety przycisków, pozycje menu, tytuły itp. mają spójne, jasne i zrozumiałe nazwy. Na przykład zamiast Tak lub Nie etykiety odnoszą się do nazw działań, takich jak Usuń i Anuluj.
 • Jeśli musisz się zalogować, funkcja wylogowania działa prawidłowo. Tokeny są unieważniane, a logowanie może się rozpocząć od początku.
 • Opinie dotyczące działań, takie jak potwierdzenia czy komunikaty o błędach, są zawsze wyświetlane.
 • Nie ma uszkodzonych linków do obrazów ani niewyraźnych obrazów.
Wszystko Grafika
 • Ikony mają prawidłowy rozmiar, są kwadratowe i mają przezroczyste tło. Zobacz Zasoby graficzne.
 • Ikona prawidłowo reprezentuje nazwę lub funkcję aplikacji.
 • Ikona jest kolorowa (nie skalowana w skali szarej).
 • Ikona nie zawiera znaków towarowych Google.
 • Zrzuty ekranu i obrazy nie są rozmyte, trudne do odczytania ani nieodpowiednie. Dokładnie przedstawiają aplikację.
 • (Zalecane) Zrzuty ekranu wyraźnie pokazują, jak korzystać z aplikacji i do czego ona służy.
Wszystko OAuth
 • Aplikacja przeszła weryfikację OAuth, używa najwęższych zakresów OAuth, a wszystkie zakresy poprawnie integrują się z interfejsami API usług Google.
Aplikacja Google Chat Nazwa
 • Przyciski do komunikacji z aplikacją są dostępne w opisie.
 • Nazwa aplikacji zaczyna się od A–Z (wielkie litery) lub 0–9. Nie może zaczynać się od symbolu.
Aplikacja Google Chat Interfejs użytkownika
 • Za każdym razem, gdy użytkownik rozpoczyna czat lub aplikacja jest dodawana do pokoju, aplikacja wysyła nie imponującą wiadomość powitalną. Wiadomość powitalna różni się od polecenia „Pomoc”. Więcej informacji o tym, jak utworzyć własną wiadomość powitalną, znajdziesz w artykule Tworzenie aplikacji do obsługi czatu, które podobają się użytkownikom.
 • Aplikacja obsługuje polecenie „Pomoc” i pomaga użytkownikom zacząć z niej korzystać. Więcej informacji o tworzeniu przydatnego komunikatu pomocy znajdziesz w artykule o tworzeniu aplikacji, które pomagają i zachęcają użytkowników.
 • Aplikacja zawsze odpowiada podczas rozmowy w pokoju lub na czacie.
 • Wiadomości muszą być poprawne pod względem pisowni, użycia wielkich liter, interpunkcji i gramatyki. Nie zawierają złośliwych, obraźliwych ani obraźliwych treści.
 • Wiadomości używają formatowania, zwięzłego i spójnego formatowania tekstu lub kart, zgodnie z wymaganiami Google.
 • Jeśli odpowiedź trwa dłużej niż 2 sekundy, aplikacja wysyła wiadomość z wyjaśnieniem opóźnienia.
 • Aplikacje wysyłające powiadomienia pozwalają użytkownikom wyłączyć te powiadomienia.
 • Użytkownicy mogą dodawać aplikację do pokoju przy użyciu @wzmianki.
 • Użytkownicy mogą usunąć aplikację z pokoju, korzystając z menu Wyświetl użytkownika.
 • Aplikacja wskazuje użytkownikowi wszystko, co jest potrzebne do interakcji z nią.
 • Format kart używany przez aplikację spełnia wymagania Google. Patrz: Tworzenie kart interaktywnych.
 • Aplikacja jest dostępna za pomocą opcji Znajdź aplikacje w menu Czat.
 • Zewnętrzne adresy URL, z którymi aplikacja współpracuje, nie należą do środowiska przejściowego ani programistycznego.
 • @Wzmianka jest wymagana w każdej wiadomości do aplikacji w pokojach. Tylko w ten sposób aplikacja wie, że musi odpowiedzieć.
Aplikacja Google Chat Grafika
 • Aplikacja zawiera rozpoznawalny i przejrzysty awatar.
Aplikacja Google Chat Podgląd linków
 • Podgląd linków zawiera odpowiednie informacje uzupełniające o wiadomości użytkownika. Na przykład podgląd linku do umowy sprzedaży dodaje informacje takie jak konto, kwota i etap.
 • Deweloper jest powiązany z domeną, której podgląd dotyczy.

Więcej informacji o konfigurowaniu podglądu linków znajdziesz w artykule Podgląd linków.

Aplikacja Dysk Google Funkcje
 • Aplikacja nie używa rozszerzeń przeglądarki Chrome do obsługi funkcjonalności, bezpośrednio manipulując kodem HTML Dysku.
 • Jeśli aplikacja używa zakresów wrażliwych lub zakresów z ograniczeniami, musi przejść weryfikację OAuth. Sprawdź, jak przesłać zgłoszenie do weryfikacji.
 • Jeśli aplikacja korzysta z zakresów z ograniczeniami, musi też przejść ocenę zabezpieczeń. Przeczytaj artykuł Dlaczego potrzebna jest ocena zabezpieczeń.
Aplikacja Dysk Google Interfejs użytkownika
 • Jeśli aplikacja przechowuje pliki na Dysku, użytkownicy mogą wybrać folder lub utworzyć folder i użyć aplikacji ponownie. Dane konfiguracji można zapisać w folderze danych aplikacji. Aplikacja nie zapisuje plików w folderze Mój dysk użytkownika.
 • Aplikacja przechowuje tylko pliki na Dysku połączone z jej udokumentowanymi funkcjami.
Dodatek do edytora Funkcje
 • Oczekiwane i wymagane działania są dołączone do dodatku, który zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do ukończenia przepływu pracy. Przykład:
  • Jeśli dodatek ma zastosowanie do całego dokumentu, można w nim zastosować styl tylko do zaznaczonego tekstu.
  • Jeśli dodatek przesyła dane arkusza kalkulacyjnego do pliku danych usługi internetowej, zawiera link do tego pliku, aby ułatwić nawigację.
  • Jeśli dodatek wymaga posiadania konta, udostępnia linki lub informacje, aby użytkownik mógł łatwo je utworzyć.
 • Dodatek ma elementy menu na karcie Dodatki.
 • Nawet jeśli dodatek to tylko funkcje niestandardowe, zawiera odpowiednią dokumentację.
 • Dodatek prawidłowo korzysta z onInstall() i onOpen(), by wypełnić menu. Elementy menu są wypełniane po pierwszym zainstalowaniu dodatku i otwieraniu innego pliku. Zobacz Autoryzacja dodatków do Edytora Google Workspace.
 • Tryby autoryzacji są prawidłowo skonfigurowane. Zobacz Tryby autoryzacji.
Dodatek do edytora Interfejs użytkownika
 • Dodatek zawiera wszystkie informacje potrzebne do podstawowego zrozumienia usługi i sposobu korzystania z niej.
 • Kod dodatku nie zbyt intensywnie korzysta z bibliotek, ponieważ może to spowodować utratę wydajności dodatku.
 • Jeśli to możliwe, staraj się unikać błędów i odpowiednio zarządzaj, jeśli nie:
  • Komunikaty o błędach są wyświetlane w oknie dialogowym, a nie w alercie JavaScript lub na czerwonym czerwonym pasku. Informują o problemie i opisują, co użytkownik musi zrobić, aby go rozwiązać.
  • Jeżeli użytkownik zrobi coś nie tak, wyświetli się przycisk, który rozwiąże problem.
  • Więcej informacji znajdziesz w Przewodniku po stylu dodatków.
 • Linki do stron zewnętrznych otwierają się w nowych oknach i są prawidłowe.
 • Dodatek jest intuicyjny i dobrze zaprojektowany. Oznacza to, że:
  • Jasno widać, co i jak należy robić.
  • Dodatek jest dostępny i łatwy do zrozumienia. Unikaj terminów technicznych i żargonu.
  • Przepływy pracy są jasne i łatwo dostępne.
  • Użytkownik i jego treści są maksymalnie bezpieczne.
 • Dodatek jest zgodny z przewodnikiem po stylu dodatków do interfejsu, a także pakietem CSS dla dodatków do edytora.
 • Dodatek używa tylko 1 niebieskiego działania głównego na wyświetlacz.
 • Dodatek wyświetla tylko jedno okno. Nie nakłada się na siebie ani nie otwiera wielu okien jednocześnie.
 • Interfejs dodatku mieści się w odpowiednich miejscach:
  • Tekst i etykiety nie są przycinane znakami „...”
  • Użytkownik nie musi przewijać ekranu w pionie.
  • Szerokość treści nie przekracza 300p, aby nie miała poziomego paska przewijania.
 • Dodatek wymaga potwierdzenia lub wyświetla ostrzeżenia w przypadku wszystkich działań o charakterze wrażliwym. Jeśli na przykład dodatek zastąpi całą zawartość arkusza kalkulacyjnego, użytkownik zostanie ostrzeżony i potwierdzi działanie przed jego rozpoczęciem.
  • Zmiany w projekcie mogą rozwiązać takie problemy. Na przykład dodatek do Arkuszy Google, który importuje dane, stwarza ryzyko zastąpienia istniejących treści. Możesz usunąć ryzyko, tworząc arkusz danych jako działanie domyślne.
 • Użytkownicy nie mogą aktywować działań wiele razy podczas ich wczytywania. Możesz na przykład wyłączyć lub ukryć przyciski podczas wczytywania działania.
Dodatek do Google Workspace Nazwa (Dodatki do Kalendarza)
 • Jeśli dodatek używa calendar.name lub common.name, nazwa w pliku manifestu jest taka sama jak nazwa podana w informacjach o aplikacji.
 • Jeśli dodatek korzysta z calendar.conferenceSolution, nazwa rozwiązania do obsługi konferencji nie zawiera „Kalendarza Google”.
 • (Zalecane) Jeśli dodatek korzysta z calendar.conferenceSolution, nazwa rozwiązania do obsługi konferencji nie przekracza 30 znaków.
Dodatek do Google Workspace Funkcje
 • Dodatek używa widżetów odpowiednich dla Twojej funkcji. Możesz na przykład wybrać wartość logiczną za pomocą przełącznika.
 • (Dodatki do Kalendarza)
  • Kalendarze pomocnicze i przekazywanie dostępu są obsługiwane (jeśli nie są obsługiwane) i zarządza nimi płynnie. Na przykład nie można zakończyć tworzenia rozmowy wideo, jeśli podczas tworzenia wydarzenia użytkownik wybierze inny kalendarz, do którego ma uprawnienia do edycji.
  • Wydarzenia cykliczne działają prawidłowo.
  • Jeśli dodatek korzysta z calendar.conferenceSolution, zostanie udostępnione co najmniej 1 rozwiązanie konferencyjne.
  • Jeśli dodatek udostępnia rozwiązania do obsługi rozmów wideo, używane są odpowiednie pola danych rozmów wideo. Na przykład linki do rozmów wideo, numery telefonów, linki SIP, kody dostępu i inne obsługiwane atrybuty używają uporządkowanych danych i nie są dostępne w polu notatek.
  • Jeśli dodatek udostępnia rozwiązania do obsługi rozmów wideo, edytuje tylko szczegóły rozmowy wideo, a nie wprowadza żadnych innych pól wydarzeń.
  • Jeśli dodatek udostępnia rozwiązania do prowadzenia rozmów wideo, ich tworzenie zajmuje mniej niż 5 sekund.
  (Dodatki do Gmaila)
  • Jeśli dodatek korzysta z zasad UrlFetchApp lub OpenLinkUrl:
   • Adres URL jest prawidłowy.
   • Adres URL używa protokołu HTTPS, a nie HTTP.
   • Określona jest pełna domena.
   • Ścieżka nie jest pusta. Na przykład https://altostrat/ jest prawidłowy, ale https://altostrat nie.
   • W aplikacji UrlFetchApp nie można używać symboli wieloznacznych.
Dodatek do Google Workspace Interfejs użytkownika
 • Dodatek ma stronę główną. Jeśli dodatek do Google Workspace jest przekonwertowanym dodatkiem do Gmaila, zostanie zastosowana domyślna strona główna.
 • Karta dodatku działa prawidłowo. Nie ma na przykład zduplikowanych kart – przyciski Wstecz, Odśwież i Aktualizuj są odpowiednie.
 • Gdy użytkownik zaakceptuje dodatek, wyświetli się karta dostosowanej strony głównej, na której wyświetli się przycisk logowania (w razie potrzeby), logo i krótki opis dodatku.
  • Jeśli przycisk logowania zostanie aktywowany, zobaczysz dostosowaną stronę logowania od dostawcy zewnętrznego, która będzie wyraźnie informować, że usługa Google Workspace jest oferowana poza usługą Google Workspace.
 • Interfejs dodatku mieści się w odpowiednich miejscach:
  • Tekst i etykiety nie są przycinane znakami „...”
  • Użytkownik nie musi przewijać ekranu w pionie.
  • Szerokość treści nie przekracza 300p, aby nie miała poziomego paska przewijania.
 • Kod dodatku nie zbyt intensywnie korzysta z bibliotek, ponieważ może to spowodować utratę wydajności dodatku.
(Dodatki do Kalendarza)
 • Jeśli dodatek udostępnia rozwiązania do prowadzenia rozmów wideo, utworzone rozmowy wideo są prawidłowe i wyświetlają się prawidłowo na stronie innej firmy.
(Dodatki do Dysku)
 • Jeśli aplikacja przechowuje pliki na Dysku, użytkownicy mogą wybrać folder lub utworzyć folder i użyć aplikacji ponownie. Dane konfiguracji można zapisać w folderze danych aplikacji. Aplikacja nie zapisuje plików w folderze Mój dysk użytkownika.
 • Dodatek przechowuje tylko na Dysku pliki, które są powiązane z udokumentowaną funkcją dodatku.
(Dodatki do Gmaila)
 • Dodatek nie wspomina o rozszerzeniach przeglądarki Chrome ani nie zawiera linków do nich bez uzasadnienia.
 • Menu Więcej działań zawiera działania uniwersalne, które działają prawidłowo. Na przykład, aby się wylogować, Informacje, Pomoc itp.
Dodatek do Google Workspace Grafika (Dodatki do Kalendarza)
 • Logo usługi do prowadzenia rozmów wideo jest publicznym adresem URL. Zobacz Przesyłanie logo rozwiązań konferencyjnych.
 • Jeśli dodatek korzysta z atrybutu calendar.conferenceSolution, logo rozwiązania konferencyjnego musi być zgodne z wymaganiami calendar.logoUrl. Zobacz Zasób pliku manifestu Kalendarza.
 • Jeśli dodatek korzysta z atrybutów calendar.logoUrl lub common.logoUrl, logo jest takie samo jak ikona podana w informacjach o aplikacji.
 • Jeśli dodatek korzysta z zasad calendar.logoUrl lub common.logoUrl, adres URL logo zaczyna się tak: https://lh3.googleusercontent.com/
Dodatek do Google Workspace OAuth (Dodatki do Dysku)
 • (Zalecane) Jeśli chcesz otrzymywać ograniczone metadane, dodatek zawiera zakres drive.addons.metadata.readonly.
Aplikacja internetowa Funkcje
 • Adres URL uniwersalnej nawigacji wskazuje aplikację internetową. Sama strona internetowa bez funkcji nie jest uznawana za aplikację internetową.