Przesyłanie logo rozwiązań konferencyjnych

Kliknij, aby połączyć.

W pliku manifestu dodatku możesz określić conferenceSolution[].logoUrl dla każdego rozwiązania konferencyjnego zdefiniowanego przez ten dodatek. Te obrazy typu conferenceSolution[].logoUrl są używane bezpośrednio w interfejsie Kalendarza Google do wizualnego identyfikowania rozwiązania konferencyjnego.

Ponieważ te obrazy (logoUrl) są używane bezpośrednio w Kalendarzu, ze względu na wydajność nie mogą być przechowywane w żadnej lokalizacji. Muszą znajdować się w infrastrukturze Google. W szczególności musisz użyć tej samej ikony, która jest używana w informacjach o aplikacji dodatku Google Workspace Marketplace.

Aby uzyskać adres URL obrazu, którego można użyć jako conferenceSolution[].logoUrl:

  1. Otwórz konsolę Google Cloud.
  2. W razie potrzeby przełącz się na projekt hostujący Twój dodatek.
  3. W lewym górnym rogu kliknij Menu > Interfejsy API i usługi.
  4. Na liście u dołu kliknij Google Workspace Marketplace SDK.
  5. Kliknij kartę Informacje o aplikacji.
  6. W sekcji Zasoby graficzne prześlij odpowiedni obraz ikony załącznika jako ikonę aplikacji 32 x 32.
  7. Skopiuj wynikowy adres URL obrazu i użyj go jako attachment.iconUrl.