Tổng quan về sản phẩm

Tập lệnh Google Ads cung cấp một cách để kiểm soát dữ liệu Google Ads của bạn theo phương thức lập trình bằng cách sử dụng JavaScript đơn giản trong IDE dựa trên trình duyệt. Bạn có thể sử dụng tập lệnh để tự động hoá các quy trình phổ biến hoặc tương tác với dữ liệu bên ngoài – cho một hoặc nhiều tài khoản Google Ads.

Bắt đầu

Bạn chỉ cần làm quen với JavaScript ở cấp độ thấp – IDE giúp làm nổi bật cú pháp, tự động hoàn tất và xem trước. Bạn chỉ cần có tài khoản Google Ads để bắt đầu viết tập lệnh đầu tiên.

Thông tin về trải nghiệm mới

Tài liệu này dành cho phiên bản tập lệnh Google Ads mới có phần phụ trợ được viết lại hoàn toàn để tận dụng các tính năng mới trong API Google Ads. Để bắt đầu sử dụng cơ sở hạ tầng mới, hãy sử dụng nút bật/tắt ở đầu trình chỉnh sửa tập lệnh.

Cơ sở hạ tầng mới có một số ưu điểm như sau:

  • Hỗ trợ ES6 (phiên bản JavaScript hiện đại hơn)
  • Cải thiện hiệu suất trong nhiều trường hợp
  • Xác thực tốt hơn trong bản xem trước
  • Hỗ trợ chiến lược đặt giá thầu phù hợp cho chiến dịch

Ý kiến phản hồi

Nếu bạn có ý kiến phản hồi về tập lệnh Google Ads, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi đó! Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn của chúng tôi.