Wyjątek identyfikatora GoogleIdTokenParsing

public final class GoogleIdTokenParsingException extends Exception


Wyjątek, który wskazuje błąd analizy podczas konwertowania GetGoogleIdTokenOption lub GoogleIdTokenCredential.

Podsumowanie

Konstruktory publiczne

Konstruktory publiczne

Wyjątek identyfikatora GoogleIdTokenParsing

public GoogleIdTokenParsingException(Throwable e)