Wyjątek identyfikatora GoogleIdTokenParsing

class GoogleIdTokenParsingException : Exception


Wyjątek, który wskazuje błąd analizy podczas konwertowania GetGoogleIdTokenOption lub GoogleIdTokenCredential.

Podsumowanie

Konstruktory publiczne

Dziedziczone właściwości

Od kotlin.Throwable

Konstruktory publiczne

Wyjątek identyfikatora GoogleIdTokenParsing

GoogleIdTokenParsingException(e: Throwable? = null)