SMS Kullanıcı İzni API ile tek dokunuşla SMS doğrulama

SMS Kullanıcı İzni API'si, bir uygulamanın kullanıcıdan tek bir SMS mesajının içeriğine erişim izni vermesini istemesine izin vererek SMS Retriever API'sini tamamlar. Bir kullanıcı onay verdiğinde, uygulama, SMS doğrulamasını otomatik olarak tamamlamak için tüm mesaj gövdesine erişebilir.

Tek seferlik kodları otomatik olarak doldurmak için SMS Kullanıcı İzni API'sini kullanırken, kullanıcıdan uygulamanıza tek bir SMS mesajını okuma izni vermesi istenir. Kullanıcı, SMS Kullanıcı İzni API'sini kullanırken aşağıdaki ekranları görecektir.

Kullanıcı bir SMS doğrulama akışı başlattığında, klavyeyi kullanarak tek seferlik kodu girmesi istenir. Kullanıcının SMS'i uygulamanın çalıştığından farklı bir cihazda aldığı bir durumu ele almak için bunu yapmak önemlidir.

Ardından, uygulamanız SMS Kullanıcı İzni talep ettiyse, kullanıcıya tek bir SMS mesajının tüm içeriğini paylaşma seçeneğiyle birlikte tek seferlik bir kod içeren gelen bir SMS mesajı gösterilir. Bu, yalnızca uygulamanız SMS Kullanıcı İzni talep etmişse ve SMS mesajını alan cihazda çalışıyorsa gerçekleşir. Kullanıcının kişilerinden gönderilen mesajları asla göstermez.

Kullanıcı, SMS mesajının içeriğini uygulamanıza sağlamayı seçerse, SMS mesajının tüm metni paylaşılacaktır. Kullanıcı, SMS doğrulama akışının otomatik olarak tamamlandığını görür.

Kullanıcı paylaşmamaya karar verirse, SMS doğrulama akışını tamamlamak için tek seferlik kodu manuel olarak yazacaktır.

SMS Kullanıcı İzni API'sini kullanarak tam bir SMS doğrulama akışı uygulamak için, hem SMS'i göndermek üzere bir arka uç sunucusuyla hem de kullanıcıdan tek seferlik bir kod içeren tek bir mesaja erişmesini isteyen SMS Kullanıcı İzni API'siyle etkileşim kurmanız gerekir. .

Adım adım, uygulamanızın ve sunucunuzun SMS Kullanıcı İzni API'sini kullanarak bir SMS doğrulama akışı uygulamak için aşağıdakileri yapması gerekir:

  1. Uygulamanız, sunucudan gelen bir SMS yanıtını dinlemeye başlamak için SMS Kullanıcı İzni API'sini çağırır. SMS Kullanıcı İzni başlatılmadan önce alınan bir SMS mesajı uygulamanıza iletilmeyecektir.
  2. SMS Kullanıcı İzni API'sini başlattıktan sonra, uygulamanız, SMS doğrulamasını kullanarak bir kullanıcının telefon numarasını doğrulamak için bir sunucuya istekte bulunur.
  3. Kullanıcının cihazı tek seferlik bir kod içeren SMS mesajını aldığında, Google Play hizmetleri kullanıcıya mesajın içeriğini görüntüler ve bu metnin uygulamanıza sunulması için onay ister.
  4. Kullanıcı izin verirse, SMS mesajının tamamı uygulamanızda kullanılabilir hale gelir.
  5. Uygulamanız tek seferlik kodu mesaj metninden ayrıştırır ve sunucuya gönderir.

Ayrıntılar için SMS doğrulama kodunu okumak için bir kerelik izin isteme bölümüne bakın.