Đăng ký gặp sự cố

Trang này cho biết cách đăng ký và huỷ đăng ký theo dõi một vấn đề trong Công cụ theo dõi lỗi của Google.

Bạn có thể đăng ký theo dõi một vấn đề bằng cách:

 • Thêm địa chỉ email, địa chỉ email của người dùng khác hoặc danh sách gửi thư vào trường CC của vấn đề
 • Kiểm tra tuỳ chọn CC Me khi bạn nhận xét về một vấn đề
 • Gắn dấu sao cho vấn đề

Đăng ký qua trường CC

Địa chỉ email trong trường CC sẽ nhận được thông báo khi có thay đổi đối với vấn đề cho đến khi bạn huỷ đăng ký. Bạn phải có quyền Chỉnh sửa đối với thành phần chứa vấn đề để thêm địa chỉ email vào trường CC.

Cách đăng ký theo dõi vấn đề qua trường CC:

 1. Mở Công cụ theo dõi lỗi trong trình duyệt web.

 2. Di chuyển đến vấn đề hoặc tìm kiếm vấn đề đó.

 3. Nhấp vào CC cho tôi trong bảng Trường phát hành ở bên phải để thêm địa chỉ email của riêng bạn hoặc nhấp vào Thêm rồi nhập một địa chỉ email khác.

Đăng ký trong khi bình luận

Theo mặc định, việc nhận xét về một vấn đề không khiến bạn nhận được thông báo. Nếu bạn muốn đăng ký một vấn đề khi nhận xét về vấn đề đó, hãy đánh dấu vào tuỳ chọn CC Me bên dưới hộp nhận xét.

Cách đăng ký một vấn đề khi bạn nhận xét về một vấn đề:

 1. Mở Công cụ theo dõi lỗi trong trình duyệt web.

 2. Di chuyển đến vấn đề hoặc tìm kiếm vấn đề đó.

 3. Thêm nhận xét của bạn vào hộp "Thêm nhận xét".

 4. Bên dưới hộp nhận xét, hãy chọn tùy chọn CC tôi.

  Thao tác này sẽ thêm địa chỉ email của bạn vào trường CC. Bạn sẽ nhận được thông báo khi có thay đổi đối với vấn đề cho đến khi bạn huỷ đăng ký.

Đăng ký bằng cách gắn dấu sao vấn đề

Một cách khác để đăng ký theo dõi một vấn đề là gắn dấu sao cho vấn đề đó. Khi gắn dấu sao cho một vấn đề, bạn sẽ nhận được thông báo qua email nhưng địa chỉ email của bạn không xuất hiện trong trường CC và không hiển thị với những người dùng khác.

Việc gắn dấu sao một vấn đề cũng sẽ tán thành vấn đề đó, đây có thể là một tín hiệu quan trọng để ưu tiên.

Cách gắn dấu sao một vấn đề:

 1. Mở Công cụ theo dõi lỗi trong trình duyệt web.

 2. Di chuyển đến vấn đề hoặc tìm kiếm vấn đề đó.

 3. Nhấp vào biểu tượng dấu sao bên cạnh tên vấn đề.

 4. Nhấp vào mục Do tôi gắn dấu sao trong bảng điều hướng bên trái để xem danh sách các vấn đề có gắn dấu sao:

Huỷ đăng ký khỏi một vấn đề

Nếu chỉ có quyền Nhận xét về các vấn đề, bạn có thể xoá địa chỉ email của riêng mình khỏi danh sách CC để huỷ đăng ký, nhưng bạn không thể huỷ đăng ký khỏi người dùng khác hoặc danh sách gửi thư.

Cách huỷ đăng ký một vấn đề:

 1. Mở Công cụ theo dõi lỗi trong trình duyệt web.

 2. Chuyển đến vấn đề.

 3. Nhấp vào biểu tượng X trong bảng Trường vấn đề ở bên phải bên cạnh địa chỉ email bạn muốn xóa. Bạn cũng có thể nhấp vào Un-CC Me để huỷ địa chỉ email của chính mình. Nếu bạn chỉ có quyền Xem và nhận xét, thì đường liên kết Huỷ CC cho tôi là tuỳ chọn duy nhất xuất hiện.

Các bước tiếp theo