API Google Keep được sử dụng trong môi trường doanh nghiệp để quản lý nội dung trên Google Keep và giải quyết các sự cố do phần mềm bảo mật đám mây xác định.
Đọc tổng quan kỹ thuật về sản phẩm này và chạy một ứng dụng bắt đầu nhanh nhỏ.
Kiểm tra tất cả tài nguyên và phương thức của API này.
Báo cáo lỗi hoặc yêu cầu tính năng.

Tham dự một Hội nghị dành cho nhà phát triển Google Workspace trực tiếp gần bạn
Sự kiện kéo dài cả ngày do nhóm Quan hệ nhà phát triển Google Workspace chủ trì. Đây là sự kiện giúp bạn khám phá các công nghệ mới nổi trên nền tảng Google Workspace cũng như tìm hiểu cách xây dựng các giải pháp sáng tạo và độc đáo.
Ngày 12 tháng 9 tại Boston, Hoa Kỳ
Ngày 17 tháng 9 tại Berlin, Đức