مقدمه ای بر یادگیری ماشینی

به مقدمه ای بر یادگیری ماشین خوش آمدید! این دوره مفاهیم یادگیری ماشینی ( ML ) را معرفی می کند. این دوره به نحوه پیاده سازی ML یا کار با داده نمی پردازد.