دوره های پایه

دوره های پایه اصول یادگیری ماشین و مفاهیم اصلی را پوشش می دهد.

توصیه می کنیم آنها را به ترتیب زیر مصرف کنید.

جدید
مقدمه ای کوتاه بر یادگیری ماشینی
یک دوره آموزشی عملی برای کشف اصول مهم یادگیری ماشین.
جدید
دوره ای برای کمک به ترسیم مشکلات دنیای واقعی به راه حل های یادگیری ماشین.
مقدمه ای برای آماده سازی داده های شما برای گردش کار ML.
استراتژی‌هایی برای آزمایش و اشکال‌زدایی مدل‌ها و خطوط لوله یادگیری ماشین.
برای بهبود دانش و مهارت های خود در دوره های آموزشی ML بیشتری شرکت کنید.

دوره های پیشرفته

دوره های پیشرفته ابزارها و تکنیک هایی را برای حل انواع مشکلات یادگیری ماشین آموزش می دهند.

دوره ها به طور مستقل تشکیل شده اند. آنها را بر اساس علاقه یا دامنه مشکل در نظر بگیرید.

جدید
جنگل های تصمیم جایگزینی برای شبکه های عصبی هستند.
سیستم های توصیه پیشنهادات شخصی را تولید می کنند.
خوشه بندی یک استراتژی کلیدی یادگیری ماشین بدون نظارت برای مرتبط کردن موارد مرتبط است.
GAN ها نمونه های داده جدیدی ایجاد می کنند که شبیه داده های آموزشی شما هستند.
این عکس گربه است یا سگ؟
به طور عملی اشکال زدایی مسائل مربوط به عدالت را تمرین کنید.

راهنماها

راهنماهای ما راهنماهای ساده گام به گام را برای حل مشکلات رایج یادگیری ماشین با استفاده از بهترین شیوه ها ارائه می دهند.
با پیروی از بهترین روش های یادگیری ماشینی که در Google استفاده می شود، مهندس یادگیری ماشین بهتری شوید.
این راهنما به UXers، PM ها و توسعه دهندگان کمک می کند تا به طور مشترک روی موضوعات و سوالات طراحی هوش مصنوعی کار کنند.
این راهنمای جامع راهنمائی برای حل مسائل طبقه بندی متن با استفاده از یادگیری ماشین ارائه می دهد.
این راهنما ترفندهایی را شرح می دهد که یک تحلیلگر داده خبره برای ارزیابی مجموعه داده های عظیم در مشکلات یادگیری ماشین استفاده می کند.
این راهنما یک روش علمی برای بهینه سازی آموزش مدل های یادگیری عمیق را توضیح می دهد.

واژه نامه ها

واژه نامه ها اصطلاحات یادگیری ماشین را تعریف می کنند.
جدید
اصطلاحات و تعاریف اساسی ML.
جدید
اصطلاحات و تعاریف کلیدی جنگل تصمیم
جدید
خوشه بندی اصطلاحات و تعاریف کلیدی
واژه نامه کامل شامل تمام تعاریف.