Method: media.download

Pobiera zbiór danych.

Żądanie HTTP

GET https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1alpha/{name=projects/*/datasets/*}:download

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Zbiór danych do pobrania. Format: projects/${project}/datasets/${dataset_id}

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

Uprawnienia

Wymaga tych uprawnień IAM do zasobu name:

  • mapsplatformdatasets.datasets.export

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji uprawnień.