Opcje pomocy dotyczącej interfejsu Maps Datasets API

Interfejs Maps Datasets API jest obecnie dostępny tylko w wersji testowej (przed GA). Usługi i funkcje przed GA mogą mieć ograniczoną obsługę. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z zespołem sprzedaży.

Obsługa wersji przedpremierowych

Google nie ma obowiązku zapewnienia pomocy w zakresie wersji przedpremierowych ani funkcji Usług, jednak prośby na tym etapie rozpatrujemy indywidualnie.

Możesz z niego korzystać, aby prosić o nowe funkcje lub proponować zmiany w istniejących funkcjach. Opisz konkretne funkcje, które według Ciebie powinniśmy dodać, Jeśli to możliwe, opisz szczegółowo swój przypadek użycia i nowe możliwości, jakie daje ta funkcja: