Method: projects.datasets.delete

Usuń określony zbiór danych .

Żądanie HTTP

DELETE https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1alpha/{name=projects/*/datasets/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

To pole jest wymagane. Format: projects/${project}/datasets/{dataset_id}

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

Uprawnienia

Wymaga tych uprawnień IAM do zasobu name:

  • mapsplatformdatasets.datasets.delete

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji uprawnień.