Odniesienie klasy GMSPanorama

Odniesienie do klasy GMSPanorama

Opis

GMSPanorama reprezentuje metadane konkretnej panoramy Ziemi.

Tej klasy nie można utworzyć bezpośrednio i jest ona uzyskiwana za pomocą usługi GMSPanoramaService lub GMSPanoramaView.

Usługi

CLLocationCoordinate2Dwspółrzędne
 Dokładna lokalizacja panoramy.
NSString * panoramaID
 Identyfikator panoramy.
NSSlate< GMSPanoramaLink * > * linki,
 Tablica GMSPanoramaLink opisująca sąsiednie panoramy.

Dokumentacja właściwości

- Współrzędna (CLLocationCoordinate2D) [read, assign]

Dokładna lokalizacja panoramy.

– (NSString*) panoramaID [read, copy]

Identyfikator panoramy.

Identyfikator panoramy może się z czasem zmienić, więc nie należy go zachowywać.

- (NSSlate<GMSPanoramaLink *>*) linki [read, copy]

Tablica GMSPanoramaLink opisująca sąsiednie panoramy.