Bulut tabanlı harita stili

Platform seçin: Android iOS JavaScript Web Hizmeti

Google Haritalar Platformu, Google Cloud Console'u kullanarak haritalarınızı şekillendirmeyi, özelleştirmeyi ve yönetmeyi kolaylaştıran bulut tabanlı harita stil özellikleri sunar. Böylece, her stil değişikliği yaptığınızda kullanıcılarınız için uygulamanızın kodunu güncellemek zorunda kalmadan özelleştirilmiş bir harita deneyimi oluşturabilirsiniz.

15 Eylül 2020'den önce oluşturulan stiller, Google Haritalar'ın gelişmiş doğal özelliklerini göstermez. Harita stilinizde Google Haritalar'ın gelişmiş doğal özellikler desteğini kullanmak için bir harita Stili oluşturmanız gerekir.

bulut tabanlı harita stili oluşturma, harita kimliği oluşturulduktan sonra kodunuzda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek kalmadan, Google Haritalar'ı kullanan tüm uygulamalarınız için harita stilleri oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır. Tüm stil değişiklikleri Cloud Console'da, kodlama becerisi gerektirmeden yapılabilir. Yollar, binalar, su kütleleri, önemli yerler ve toplu taşıma rotaları gibi birçok harita öğesinin görünümünü ve rengini değiştirebilirsiniz.

Bu özellikler şunlardır:

  • Bulut tabanlı harita stili: Haritanızın stil özelliklerini JSON kullanarak kod haline getirmek yerine, Cloud Console'da harita kimliklerini ve harita stillerini kullanarak dinamik veya statik haritalarınızı yönetip biçimlendirin.
  • İşletme ÖY filtrelemesi: Harita ekranından isteğe bağlı olarak beş işletme önemli yeri kategorisi kaldırılabilir.
  • ÖY Yoğunluk Denetimi: Temel haritada gösterilen önemli yerlerin yoğunluğu, varsayılan olarak daha fazla veya daha az önemli yer gösterecek şekilde ayarlanabilir.

Bulut tabanlı harita stili, Android için Haritalar SDK'sında1, iOS için Haritalar SDK'sında, JavaScript'te ve Haritalar Static API'de kullanılabilir ancak özelliklerin tümü tüm platformlarda görünmez.

Başlamadan önce

Faturalandırma

Bulut tabanlı harita stilini kullanmak için harita kimliği gerekir. Android için Haritalar SDK'sı, iOS için Haritalar SDK'sı ve JavaScript'te harita kimliği kullanıldığında Dinamik Haritalar SKU'su için ücret alınır. Maps Static API'de harita kimliği kullanıldığında Static Maps SKU'ya göre ücret alınır.

Örnekler

Harita kimliği, belirli bir harita stili veya özelliğiyle ilişkili bir tanımlayıcıdır. Google Cloud Console'da bir harita stili yapılandırın ve harita kimliğiyle ilişkilendirin. Daha sonra, kodunuzda bir harita kimliğine referans verdiğinizde, bu harita kimliği ile ilişkili harita stili uygulamanızda görüntülenir. Daha sonra yapacağınız tüm stil güncellemeleri, müşterilerinizin güncelleme yapması gerekmeden uygulamanızda otomatik olarak görünür.

  1. style parametresiyle özelleştirilmiş mevcut bir haritayla bulut tabanlı harita stilini kullanıyorsanız, gelecekteki işlevlerle olası çakışmaları önlemek için bunları kaldırdığınızdan emin olun.

  2. Web API'lerimizden birini kullanan yeni veya mevcut bir haritaya harita kimliği eklemek için map_id URL parametresini ekleyip harita kimliğinize ayarlayın. Bu örnekte, Maps Static API'yi kullanarak haritaya harita kimliği ekleme işlemi gösterilmektedir.

    <img src="https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=Brooklyn+Bridge,New+York,NY&zoom=13&size=600x300&maptype=roadmap&markers=color:blue%7Clabel:S%7C40.702147,-74.015794&markers=color:green%7Clabel:G%7C40.711614,-74.012318&markers=color:red%7Clabel:C%7C40.718217,-73.998284&key=YOUR_API_KEY&map_id=YOUR_MAP_ID&signature=YOUR_SIGNATURE" />
    


  1. bulut tabanlı harita stili Android Lite modunda kullanılamaz.