GMSAutocompleteSessionToken Sınıf Referansı

GMSAutocompleteSessionToken Sınıf Referansı

Genel bakış

Bu sınıf, kısmi bir arama dizesine ilişkin yer tahminlerini getirmek amacıyla, Google Places API Hizmetleri'ne yapılan bir dizi sorguyu benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılan bir oturum jetonunu temsil eder.