GMSPlacePhotoMetadata Sınıf Referansı

GMSPlacePhotoMetadata Sınıf Referansı

Genel bakış

Bir yerle ilişkili tek bir fotoğrafa karşılık gelen meta veriler.

Mülkler

NSAttributedString * ilişkilendirmeler
 Bu fotoğraf için veri sağlayıcı ilişkilendirme dizesi.
CGBoyutumaxSize
 Bu fotoğrafın kullanılabileceği maksimum piksel boyutu.

Gayrimenkul Dokümanları

- (NSAttributedString*) ilişkilendirmeler [read, copy]

Bu fotoğraf için veri sağlayıcı ilişkilendirme dizesi.

Bunlar bir NSAttributedString öğesi olarak sağlanır ve her sağlayıcının web sitesine köprüler içerebilir.

Genel olarak, bu GMSPlacePhotoMetadata verileri gösteriliyorsa, Yerler SDK'sı Hizmet Şartları'nda açıklandığı gibi kullanıcıya bunların gösterilmesi gerekir.

- (CGSize) maxSize [read, assign]

Bu fotoğrafın kullanılabileceği maksimum piksel boyutu.