GMTSTaskType

GMTSTaskType

Numaralandırmalar

numaralandırmaGMTSTaskType {
  GMTSTaskTypeUnspecified = 0, GMTSTaskTypeDeliveryPickup, GMTSTaskTypeDeliveryDelivery, GMTSTaskTypeDeliveryScheduledStop,
  GMTSTaskTypeDeliveryUnavailable, GMTSTaskTypeTeslim Kullanılamaz, GMTSTaskTypeRidesharingPickupGMTSTaskTypeRidesharingDropoffGMTSTaskTypeRidesharingIntermediateStop

Sıralama Türü Belgeleri

Numaralandıran:
GMTSTaskTypeUnspecified
GMTSTaskTypeDeliveryTeslim Alma
GMTSTaskTypeDeliveryDelivery
GMTSTaskTypeDeliveryScheduleStop
GMTSTaskTypeDeliveryAllowed
GMTSTaskTypeRidesharing Pickup
GMTSTaskTypeRidesharingDropoff
GMTSGörevTürü Araç Paylaşımı Orta Düzey