Referanslara Genel Bakış

Bu bölümde, Google Haritalar Platformu Last Mile Fileet Çözümü'nü oluşturan API'lerle ilgili referans belgeler sunulmaktadır.

Fleet Engine API'si

gRPC

REST

Logging

Sürücü SDK'sı

Android

iOS

Android

iOS

JavaScript Yolculuk Paylaşımı Kitaplığı

JavaScript Yolculuk Paylaşımı Kitaplığı dokümanları, Google Maps JavaScript API dokümanlarının bir parçasıdır.