Method: spaces.endActiveConference

סיום שיחת ועידה פעילה (אם יש כזו).

לדוגמה, תוכלו להיעזר במאמר סיום השיחה הפעילה.

בקשת HTTP

POST https://meet.googleapis.com/v2/{name=spaces/*}:endActiveConference

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

חובה. שם המשאב של המרחב המשותף.

פורמט: spaces/{space}

{space} הוא מזהה המשאב של המרחב המשותף. זהו מזהה ייחודי שנוצר על ידי השרת והוא תלוי אותיות רישיות. לדוגמה: jQCFfuBOdN5z.

למידע נוסף, תוכלו לקרוא את המאמר איך מערכת Meet מזהה מרחב משותף לפגישה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הביצוע יהיה תקין, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי ההרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.created

מידע נוסף זמין במדריך להרשאות.