Method: spaces.get

קבלת פרטים על מרחב משותף לפגישה.

לדוגמה, תוכלו להיעזר במאמר רכישת מרחב לפגישה.

בקשת HTTP

GET https://meet.googleapis.com/v2/{name=spaces/*}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

חובה. שם המשאב של המרחב המשותף.

פורמט: spaces/{space} או spaces/{meetingCode}.

{space} הוא מזהה המשאב של המרחב המשותף. זהו מזהה ייחודי שנוצר על ידי השרת והוא תלוי אותיות רישיות. לדוגמה: jQCFfuBOdN5z.

{meetingCode} הוא כינוי של המרחב המשותף. זוהי מחרוזת תווים ייחודית שאפשר להקליד בה, והיא לא תלוית אותיות רישיות (case-sensitive). לדוגמה: abc-mnop-xyz. האורך המקסימלי הוא 128 תווים.

לא מומלץ לאחסן meetingCode למשך זמן ארוך, כי השיוך שלו למרחב המשותף עלול להיות שונה, ואפשר יהיה להשתמש בו שוב במרחבים משותפים שונים לפגישות. בדרך כלל, התוקף של meetingCode פג 365 ימים לאחר השימוש האחרון. מידע נוסף מופיע במאמר מידע על קודי פגישות ב-Google Meet.

למידע נוסף, תוכלו לקרוא את המאמר איך מערכת Meet מזהה מרחב משותף לפגישה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של Space.

היקפי ההרשאות

נדרש אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.created
  • https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.readonly

מידע נוסף זמין במדריך להרשאות.