Method: spaces.patch

לעדכן את הפרטים של המרחב המשותף לפגישה.

לדוגמה, תוכלו להיעזר במאמר עדכון של מרחב משותף לפגישה.

בקשת HTTP

PATCH https://meet.googleapis.com/v2/{space.name=spaces/*}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
space.name

string

בלתי ניתן לשינוי. שם המשאב של המרחב המשותף.

פורמט: spaces/{space}

{space} הוא מזהה המשאב של המרחב המשותף. זהו מזהה ייחודי שנוצר על ידי השרת והוא תלוי אותיות רישיות. לדוגמה: jQCFfuBOdN5z.

למידע נוסף, תוכלו לקרוא את המאמר איך מערכת Meet מזהה מרחב משותף לפגישה.

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
updateMask

string (FieldMask format)

זה שינוי אופציונלי. מסכת שדות שמשמשת לציון השדות שצריך לעדכן במרחב המשותף. אם לא תספקו מסכה לעדכון, ברירת המחדל תהיה '*' ותעדכן את כל השדות שצוינו בבקשה, כולל מחיקת שדות שלא הוגדרו בבקשה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של Space.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של Space.

היקפי ההרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.created

מידע נוסף זמין במדריך להרשאות.