Báo cáo phân bổ: thử nghiệm và tham gia

Hãy đọc Báo cáo phân bổ để xem các trường hợp sử dụng và khái niệm chính cho API này, đồng thời kiểm tra các nội dung cập nhật mới nhất.

Tìm hiểu lý do chúng tôi phân phối API Báo cáo phân bổ.

Dùng thử API

  1. Dùng thử bản minh hoạ.
  2. Hãy kiểm tra trạng thái API để tìm hiểu về những cách bạn có thể thử nghiệm với API ngay hôm nay.
  3. Thử nghiệm với API.
  4. Thử nghiệm với báo cáo tóm tắt.

Yêu cầu hỗ trợ

Để đặt câu hỏi về cách triển khai, về bản minh hoạ hoặc tài liệu:

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ hành vi không mong muốn nào:

Để đặt thêm các câu hỏi chung về cách hỗ trợ các trường hợp sử dụng bằng API, hãy xem phần Thảo luận về API.

Tham gia thảo luận

Mọi người đều được hoan nghênh tham gia thảo luận. Cụ thể, nếu bạn đang thử nghiệm API, thì phản hồi của bạn là rất cần thiết.

Thảo luận về API

Giống như các API Hộp cát về quyền riêng tư khác, API này được ghi lại và thảo luận công khai trên GitHub. Đọc về API.

Nhận thông báo cập nhật

  • Để nhận thông báo về các thay đổi về trạng thái trong API, hãy tham gia danh sách gửi thư dành cho nhà phát triển.
  • Để theo dõi chặt chẽ tất cả các cuộc thảo luận đang diễn ra trên API, hãy nhấp vào nút Xem trên GitHub. Để làm được như vậy, bạn phải có hoặc tạo một tài khoản GitHub.
  • Để nhận thông tin cập nhật tổng thể về Hộp cát về quyền riêng tư, hãy đăng ký nhận nguồn cấp dữ liệu RSS [Tiến trình trong Hộp cát về quyền riêng tư].