Báo cáo phân bổ: nội dung cập nhật

Xem lại những thay đổi mới nhất đối với API Báo cáo phân bổ.

Đề xuất Báo cáo phân bổ đã thay đổi để giải quyết ý kiến phản hồi của cộng đồng, từ các thay đổi về cơ chế API sang chức năng mới.

Đối tượng mà các bản cập nhật này hướng đến?

Những nội dung cập nhật này là dành cho bạn nếu:

  • Bạn đã làm quen với API. Ví dụ: nếu bạn đang quan sát hoặc tham gia các cuộc thảo luận về kho lưu trữ WICG và muốn hiểu những thay đổi được thực hiện đối với API này.
  • Bạn đang dùng Attribution Reporting API trong bản minh hoạ hoặc trong thử nghiệm.

Nếu bạn mới sử dụng API này hoặc chưa thử nghiệm API, hãy đọc bài viết giới thiệu về API Báo cáo phân bổ.

Nhật ký thay đổi

Tất cả tài nguyên