Tổng quan về Báo cáo phân bổ cho web

Đo lường thời điểm một lượt nhấp hoặc lượt xem quảng cáo dẫn đến một lượt chuyển đổi, chẳng hạn như lượt mua hàng trên trang web của nhà quảng cáo.

Đối tượng sử dụng

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin cơ bản về Báo cáo phân bổ và một số khái niệm cơ bản, nhưng không có nhiều chi tiết về mặt kỹ thuật.

Các nhà quảng cáo và nhà xuất bản dựa vào các nền tảng công nghệ quảng cáo để đo lường lượt chuyển đổi không cần trực tiếp sử dụng API này. Bạn có thể muốn tìm hiểu cách hoạt động của Báo cáo phân bổ nếu công nghệ quảng cáo của bạn định tích hợp với API này.

Attribution Reporting API là gì?

Ngày nay, việc đo lường lượt chuyển đổi quảng cáo thường dựa vào cookie của bên thứ ba. Các trình duyệt đang hạn chế quyền truy cập vào cookie của bên thứ ba vì các cookie này có thể được dùng để theo dõi người dùng trên các trang web và cản trở quyền riêng tư của người dùng.

Attribution Reporting API cho phép các hoạt động đo lường đó theo cách bảo đảm quyền riêng tư mà không cần cookie của bên thứ ba.

API này cho phép các nhà quảng cáo và nhà cung cấp công nghệ quảng cáo đo lường lượt chuyển đổi trong các trường hợp sau:

 • Số lượt nhấpsố lượt xem quảng cáo.
 • Quảng cáo trong iframe của bên thứ ba, chẳng hạn như quảng cáo trên trang web của nhà xuất bản sử dụng nhà cung cấp công nghệ quảng cáo bên thứ ba.
 • Quảng cáo trong bối cảnh bên thứ nhất, chẳng hạn như quảng cáo trên mạng xã hội hoặc trang kết quả của công cụ tìm kiếm, hoặc nhà xuất bản phân phát quảng cáo của riêng họ.

Nếu bạn chưa hiểu rõ một số thuật ngữ hoặc khái niệm trong số này, hãy tham khảo bảng thuật ngữ Hộp cát về quyền riêng tư.

Dùng thử API

 • Kiểm thử trên trình duyệt. Đặt cờ để yêu cầu trình duyệt Chrome bật các tính năng thử nghiệm cụ thể.

Nếu bạn muốn thử nghiệm API, hãy chuyển đến phần Báo cáo phân bổ: thử nghiệm và tham gia.

Nội dung thay đổi đối với API

Phạm vi cung cấp

Đề xuất Trạng thái
Hành trình chuyển đổi: từ ứng dụng đến web
Nội dung giải thích về webNội dung giải thích về Android
Thông báo về danh sách gửi thư
Hiện có bản dùng thử theo nguyên gốc trên Chrome và Android
Hành trình chuyển đổi: trên nhiều thiết bị
Nội dung giải thích
Đề xuất này đã được lưu trữ. Hiện không có kế hoạch triển khai.
Ngăn chặn báo cáo tổng hợp không hợp lệ bằng quy trình xác minh báo cáo
Giải thích
Dự kiến có trên Chrome vào nửa đầu năm 2024
Danh sách cho phép mặc định cho Chính sách về quyền của Attribution Reporting API vẫn sẽ *
Thông báo về danh sách gửi thư
Có trên Chrome vào quý 1 năm 2023
Có thể định cấu hình báo cáo ở cấp sự kiện
Báo cáo phát hành trên GitHub
Có trên Chrome vào quý 4 năm 2023
Khoảng đệm đối với tải trọng báo cáo tổng hợp
Nội dung giải thích mới cập nhật
Có trên Chrome vào quý 4 năm 2023
Giai đoạn 1 Lite linh hoạt cấp sự kiện
Thông tin giải thích về cấu hình linh hoạt ở cấp sự kiện
Có trên Chrome vào quý 4 năm 2023
Khả năng tuỳ chỉnh số lượng báo cáo phân bổ và số lượng/thời lượng báo cáo.

Ra mắt trong Chrome vào Quý 1 năm 2024
Khả năng tuỳ chỉnh số lượng bit dữ liệu điều kiện kích hoạt.
Hỗ trợ gỡ lỗi Báo cáo phân bổ sau khi cookie của bên thứ ba không được dùng nữa
Tìm ý kiến phản hồi trên GitHub
Dự kiến có trên Chrome vào nửa đầu năm 2024
Hỗ trợ cho Attribution Reporting API và Dịch vụ tổng hợp của Google Cloud
Trình giải thích về Attribution Reporting API
Giải thích về dịch vụ tổng hợp
Có trên Chrome vào nửa sau năm 2023

Các trường hợp sử dụng và tính năng

Attribution Reporting API cấp quyền truy cập vào nhiều loại thông tin chi tiết qua 2 loại báo cáo có thể gửi đến nhà quảng cáo hoặc nhà cung cấp công nghệ quảng cáo bên thứ ba. Bạn có thể sử dụng đồng thời 2 loại báo cáo này và bổ sung cho nhau.

 • Báo cáo cấp sự kiện liên kết một lượt nhấp hoặc lượt xem quảng cáo cụ thể (ở phía quảng cáo) với dữ liệu ở phía chuyển đổi. Dữ liệu phía chuyển đổi rất hạn chế và dữ liệu bị nhiễu (nghĩa là trong một tỷ lệ nhỏ trường hợp, dữ liệu ngẫu nhiên sẽ được gửi thay vì báo cáo thực). Điều này giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng cách ngăn việc kết hợp danh tính người dùng trên các trang web. Để tăng cường bảo vệ quyền riêng tư, các báo cáo sẽ được gửi trễ.
 • Báo cáo tóm tắt không liên kết với một sự kiện cụ thể ở phía quảng cáo. Những báo cáo này cung cấp dữ liệu chuyển đổi phong phú hơn và có độ chân thực cao hơn so với báo cáo cấp sự kiện. Việc kết hợp các kỹ thuật bảo vệ quyền riêng tư giúp giảm nguy cơ tham gia danh tính giữa các trang web.

Báo cáo cấp sự kiện

Các báo cáo cấp sự kiện liên kết một lượt nhấp hoặc lượt xem quảng cáo với dữ liệu lượt chuyển đổi tương đối.

Báo cáo cấp sự kiện
Ví dụ về báo cáo cấp sự kiện: Mã lượt nhấp 200400600 trên news.example (được đính kèm với mã nhận dạng người dùng Bob_Doe vào ngày news.example) đã dẫn đến một giao dịch mua hàng vào shop.example.

Báo cáo cấp sự kiện phù hợp để:

 • Tối ưu hoá. Hãy trả lời các câu hỏi như "Làm cách nào để cải thiện lợi tức đầu tư?". Cụ thể, bạn có thể sử dụng các báo cáo này để tối ưu hoá vị trí đặt quảng cáo, vì mã nhận dạng duy nhất của phía quảng cáo có thể xuất hiện trong báo cáo. Các báo cáo ở cấp sự kiện có thể cung cấp dữ liệu huấn luyện cho các mô hình học máy.
 • Báo cáo thô, trong đó rất ít thông tin về lượt chuyển đổi. Giới hạn hiện tại là 3 bit dữ liệu chuyển đổi cho lượt nhấp⏤điều này có nghĩa là một lượt chuyển đổi có thể được chỉ định vào 1 trong 8 danh mục⏤và 1 bit cho lượt xem. Các báo cáo cấp sự kiện không hỗ trợ tính năng mã hoá dữ liệu chi tiết bên chuyển đổi, chẳng hạn như giá cụ thể hoặc thời gian chuyển đổi.
 • Phát hiện gian lận. Dữ liệu trong một số báo cáo có thể hữu ích cho việc phát hiện và phân tích hành vi gian lận trong quảng cáo, vì giúp bạn nắm được các quy luật có thể dùng để xác định hoạt động vi phạm hoặc không hợp lệ.

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tóm tắt (trước đây gọi là báo cáo tổng hợp) cung cấp dữ liệu lượt chuyển đổi chi tiết hơn và linh hoạt hơn trong việc kết hợp dữ liệu lượt nhấp hoặc xem và dữ liệu lượt chuyển đổi.

Tìm hiểu thêm về báo cáo tóm tắt.

Ví dụ về thông tin chi tiết trong báo cáo tóm tắt.
Sau đây là ví dụ về thông tin chi tiết trong báo cáo tóm tắt: CampaignID 1234567 vào news.example đã mang lại 518 lượt chuyển đổi vào shoes.example và đạt tổng mức chi tiêu là $38.174. Một nửa số lượt chuyển đổi đến từ người dùng ở New York, Hoa Kỳ.

Báo cáo tóm tắt là lựa chọn phù hợp nhất cho các trường hợp sử dụng báo cáo. Những báo cáo này giúp trả lời các câu hỏi như: "Lợi tức đầu tư của tôi là bao nhiêu?"

Việc sử dụng báo cáo tóm tắt để tối ưu hoá (ví dụ: để tối ưu hoá cho một giá trị giao dịch mua, vốn không được các báo cáo cấp sự kiện hỗ trợ (vì dữ liệu lượt chuyển đổi quá thô)) là một lĩnh vực chúng tôi đang tích cực nghiên cứu.

Tính năng khác

Các tính năng khác của API này bao gồm:

Hỗ trợ trình duyệt

Mặc dù 2 API là khác nhau, nhưng Chrome và WebKit đang hoạt động cùng nhau ở trạng thái mở để đơn giản hoá trải nghiệm của nhà phát triển, chẳng hạn như bằng cách căn chỉnh tên thuộc tính và trên cấu trúc JSON cho báo cáo.

Bộ tính năng của Attribution Reporting API khác với bộ tính năng của API đo lường lượt nhấp riêng tư do Safari và WebKit đề xuất. Đáng chú ý nhất là API Báo cáo phân bổ:

 • Hỗ trợ đo lường xem hết.
 • Bạn có thể cung cấp các báo cáo ở cấp sự kiện.
 • Báo cáo tóm tắt chứa thông tin phong phú về cả bên nhấp chuột/xem và bên chuyển đổi.
 • Các bên thứ ba, chẳng hạn như nền tảng công nghệ quảng cáo, có thể thay mặt nhà xuất bản và nhà quảng cáo nhận báo cáo.

Cấu hình trình duyệt

 • Người dùng có thể chọn không sử dụng API này bằng các chế độ cài đặt người dùng tại chrome://settings/adPrivacy.
 • API không hoạt động ở chế độ Ẩn danh.
 • API này không hoạt động khi cookie của bên thứ ba bị tắt.

Các trang web có thể kiểm soát quyền truy cập bằng cách nào?

Nếu có trong một trình duyệt nhất định, thì API đó sẽ có sẵn theo mặc định trên mọi trang web nhất định, cả trong tài liệu và tập lệnh cấp cao nhất, cũng như trong các iframe cùng nguồn gốc.

Các bên thứ ba tuỳ ý (ví dụ: các iframe quảng cáo nhiều nguồn gốc không được thêm vào trang bằng một tập lệnh có quyền truy cập cấp cao nhất) không thể sử dụng API mà nhà xuất bản hoặc nhà quảng cáo không biết: trong các iframe này, bạn cần bật Attribution Reporting API một cách rõ ràng bằng Chính sách về quyền.

<iframe src="..." allow="attribution-reporting"></iframe>

Những bên thứ ba có quyền truy cập cấp cao nhất thêm iframe nhiều nguồn gốc vào một trang cũng có thể bật Attribution Reporting API bằng Chính sách về quyền.

Một trang web có thể tắt Attribution Reporting API cho tất cả các bên, bao gồm cả các tập lệnh có quyền truy cập cấp cao nhất, bằng cách gửi tiêu đề phản hồi HTTP:

Permissions-Policy: attribution-reporting=()

API Báo cáo phân bổ hoạt động như thế nào?

API Báo cáo phân bổ cho phép đo lường 2 sự kiện được liên kết với nhau: một sự kiện trên trang web của nhà xuất bản (chẳng hạn như người dùng xem hoặc nhấp vào quảng cáo) và một lượt chuyển đổi tiếp theo trên trang web của nhà quảng cáo.

Báo cáo cấp sự kiện

báo cáo cấp sự kiện
Báo cáo cấp sự kiện được tạo như sau:
Trình duyệt so khớp số lượt nhấp hoặc lượt xem với dữ liệu lượt chuyển đổi do công nghệ quảng cáo xác định.
Sau đó, trình duyệt gửi các báo cáo kết quả đến một điểm cuối được xác định trước, có độ trễ và độ nhiễu.

Báo cáo tóm tắt

Tạo báo cáo tóm tắt

Báo cáo tóm tắt được tạo như sau:

 • Người dùng nhấp vào hoặc xem một quảng cáo được định cấu hình đặc biệt. Trình duyệt — trên thiết bị cục bộ của người dùng — ghi lại sự kiện này cùng với dữ liệu cấu hình phân bổ được chỉ định trước.
 • Sau đó, khi người dùng chuyển đổi, trình duyệt sẽ so khớp sự kiện lượt nhấp hoặc lượt xem chi tiết này (còn gọi là sự kiện nguồn phân bổ) với dữ liệu lượt chuyển đổi chi tiết (được gọi là dữ liệu điều kiện kích hoạt phân bổ). Kích thước của thông tin chi tiết thu thập được do một công ty công nghệ quảng cáo xác định trước và trình duyệt tuân theo logic cụ thể do công nghệ quảng cáo xác định. Trình duyệt sẽ xuất dữ liệu này trong một báo cáo tổng hợp.
 • Báo cáo tổng hợp được trình duyệt mã hoá và gửi đến máy chủ công nghệ quảng cáo. Từ máy chủ công nghệ quảng cáo, các báo cáo tổng hợp được gửi đến dịch vụ tổng hợp để tạo báo cáo tóm tắt.
 • Sau đó, báo cáo tóm tắt được cung cấp cho công nghệ quảng cáo. Xin lưu ý rằng báo cáo tóm tắt không bị trì hoãn đến cùng mức độ như báo cáo cấp sự kiện.

Đọc thêm về báo cáo tóm tắt.

Quyền riêng tư

Không giống như cookie của bên thứ ba, Attribution Reporting API cho phép các công ty quảng cáo thu thập thông tin chi tiết về lượt chuyển đổi mà không cần theo dõi hoạt động của cá nhân trên các trang web.

Hãy lấy một người tên là Bob. Bob thấy một quảng cáo trong khi đọc tin tức trên news.example. Một tuần sau, Bob mua giày trên shoes.example.

Hiện nay, lượt chuyển đổi này sẽ được theo dõi bằng một cookie của bên thứ ba được dùng làm giá trị nhận dạng trên nhiều trang web. Với cookie của bên thứ ba, một công ty công nghệ quảng cáo có thể truy cập vào nhiều thông tin về hoạt động của Bob trên news.example và trên shoes.example. Công nghệ quảng cáo có thể hợp nhất các thông tin này lại với nhau để tạo hồ sơ chi tiết về Bob, bao gồm vị trí của Bob, thói quen duyệt web và các nội dung đọc ưu tiên trên news.example. Hồ sơ này cũng có thể bao gồm các giao dịch mua hàng, hoạt động và thông tin thẻ tín dụng trên shoes.example. Việc liên kết trên nhiều trang web này rất hữu ích khi đo lường lượt chuyển đổi quảng cáo. Nhưng điều đó cản trở quyền riêng tư của người dùng: Hoạt động của Bob được theo dõi trên các trang web với mức độ chi tiết cao.

Chế độ xem song song của web ngày hôm nay (danh tính đã kết hợp) và web của ngày mai (danh tính được phân vùng)
Chế độ xem song song của web ngày hôm nay (danh tính đã kết hợp) và web của ngày mai (danh tính được phân vùng)

Một lượng nhỏ thông tin được kết hợp trên các trang web—đủ để đo lường lượt chuyển đổi, nhưng chưa đủ để theo dõi chi tiết hoạt động của Bob trên các trang web. Hoạt động của Bob trên news.example và trên shoes.example vẫn tách biệt.

Các biện pháp bảo vệ trong mỗi loại báo cáo

Báo cáo cấp sự kiện liên kết một giá trị nhận dạng phía quảng cáo với một lượng nhỏ dữ liệu phía chuyển đổi. Mặc dù cung cấp thông tin trên nhiều trang web về một lượt chuyển đổi, nhưng thông tin phía chuyển đổi quá thô để kết hợp danh tính người dùng trên các trang web.

Báo cáo tóm tắt cung cấp thông tin chi tiết nhưng chỉ ở cấp độ tổng hợp; vì nội dung của các báo cáo tổng hợp này được mã hoá khi gửi đến công nghệ quảng cáo, nên công nghệ quảng cáo không thể nhận bất kỳ thông tin nào từ báo cáo nếu không sử dụng dịch vụ tổng hợp. Dịch vụ tổng hợp chỉ cung cấp quyền truy cập vào các dữ liệu tổng hợp gây nhiễu.

Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư bổ sung, chẳng hạn như giới hạn số lượng, được áp dụng cho cả báo cáo tổng hợp và báo cáo cấp sự kiện.

Thông tin chi tiết: Báo cáo ở cấp sự kiện và quyền riêng tư

Các báo cáo cấp sự kiện cung cấp thông tin chi tiết về lượt chuyển đổi mà không cần theo dõi người dùng trên nhiều trang web, bằng cách tuân theo các cơ chế bảo vệ quyền riêng tư sau đây:

 • Hệ thống không sử dụng giá trị nhận dạng trên nhiều trang web và không có hoạt động duyệt web chi tiết nào rời khỏi thiết bị.
 • Báo cáo cấp sự kiện liên kết 64 bit thông tin phía quảng cáo (news.example) với chỉ 1 bit hoặc 3 bit ở phía chuyển đổi (shop.example). 64 bit là đủ thông tin để được liên kết với một giá trị nhận dạng người dùng riêng lẻ, nhưng 64 bit này chỉ có thể liên kết với rất ít thông tin trên nhiều trang web: 1 bit hoặc 3 bit, như vậy là không đủ để chứa một giá trị nhận dạng.
  • 64 bit phía quảng cáo không phải là thông tin mới. Hiện tại, mã nhận dạng người dùng có thể đã có sẵn trên phía quảng cáo. news.example hoặc adtech.example đã biết về hoạt động của một người dùng nhất định trên news.example.
 • Các biện pháp bảo vệ bổ sung được áp dụng để ngăn chặn hành vi sai trái và hoạt động theo dõi trên nhiều trang web:
  • Các báo cáo được gửi với độ trễ.
  • Dữ liệu lượt chuyển đổi bị có âm thanh: trong một tỷ lệ phần trăm nhất định, các báo cáo giả được tạo ra.
  • Số lượng báo cáo lượt chuyển đổi được phân bổ bị giới hạn cho mỗi lượt nhấp hoặc lượt xem.

Chi tiết: Báo cáo tóm tắt và quyền riêng tư

Báo cáo tóm tắt liên kết một sự kiện nhấp chuột hoặc xem với dữ liệu lượt chuyển đổi chi tiết. Chúng cung cấp thông tin chi tiết về lượt chuyển đổi mà không cần theo dõi người dùng trên nhiều trang web, bằng cách sử dụng các cơ chế bảo vệ quyền riêng tư sau:

 • Không sử dụng giá trị nhận dạng trên nhiều trang web.
 • Mỗi mô hình phân bổ có thể đóng góp nhiều lượt cho một báo cáo tóm tắt thu được. Bất kỳ người dùng nào cũng có thể kích hoạt nhiều mô hình phân bổ cho một lượt nhấp (hoặc lượt xem) và lượt chuyển đổi cụ thể.
 • Dữ liệu được tổng hợp đến cấp độ nhiều sự kiện (nhiều người dùng) và không thể quan sát chính xác các sự kiện riêng lẻ. Khi xem xét dữ liệu tổng hợp, khi mức độ chi tiết tăng lên, độ nhiễu tương đối trên dữ liệu đó cũng tăng theo. Các phần dữ liệu tổng hợp nhiều sự kiện và người dùng sẽ chính xác hơn để duy trì mức độ hữu ích.
 • Các báo cáo thô liên kết sự kiện nhấp chuột hoặc xem chi tiết với dữ liệu chuyển đổi chi tiết được mã hoá và công ty công nghệ quảng cáo không thể đọc được. Chỉ dịch vụ tổng hợp mới có thể đọc dữ liệu này.
 • Các biện pháp bảo vệ bổ sung được áp dụng để ngăn chặn hành vi sai trái và hoạt động theo dõi trên nhiều trang web:
  • Báo cáo được gửi với độ trễ ngẫu nhiên.
  • Các truy vấn trên các phần dữ liệu khác nhau sẽ bị giới hạn tốc độ.

Thu hút và chia sẻ ý kiến phản hồi