Tổng quan về Bộ nhớ dùng chung

Cho phép quyền ghi vào bộ nhớ không giới hạn trên nhiều trang web với quyền đọc bảo đảm quyền riêng tư.

Trạng thái triển khai

Tài liệu này trình bày một đề xuất cho bộ nhớ không phân vùng, trên nhiều trang web: API Bộ nhớ dùng chung.

Đề xuất Trạng thái
Báo cáo ở cấp sự kiện về Lựa chọn nội dung (selectURL()) Hoạt động ít nhất đến năm 2026
Lập ngân sách cho mỗi trang web
Nội dung giải thích
Có trong M119
Cho phép ghi từ tiêu đề phản hồi
Trình giải thích
Vấn đề trong GitHub
Có trong M124. Có thể bật theo cách thủ công trong phiên bản M119-M123
Thời gian chờ của nội dung đóng góp cho tính năng Tổng hợp riêng tư
Nội dung giải thích
Có trong M119
Gỡ lỗi các worklet Bộ nhớ dùng chung bằng Công cụ cho nhà phát triển
Phần
Có trong phiên bản M120
Cập nhật hạn mức bộ nhớ dữ liệu trong Bộ nhớ dùng chung lên 5 MB
Giải thích
Có trong phiên bản M124

Tại sao chúng ta cần API này?

Để ngăn hoạt động theo dõi người dùng trên nhiều trang web, trình duyệt sẽ phân vùng tất cả các hình thức lưu trữ (cookie, localStorage, bộ nhớ đệm, v.v.). Tuy nhiên, một số trường hợp sử dụng hợp pháp cần phải dựa vào bộ nhớ không phân vùng và sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự trợ giúp của các API web mới. Ví dụ: một nhà sản xuất nội dung có thể muốn đo lường phạm vi tiếp cận trên nhiều trang web mà không cần dựa vào giá trị nhận dạng trên nhiều trang web.

API Bộ nhớ dùng chung cho phép các trang web lưu trữ và truy cập vào dữ liệu không được phân vùng trên nhiều trang web. Bạn phải đọc dữ liệu này trong một môi trường an toàn để tránh bị rò rỉ.

Bạn có thể sử dụng dữ liệu của Bộ nhớ dùng chung theo hai cách:

Đối tượng sử dụng

Có nhiều loại công ty có thể hưởng lợi từ việc sử dụng Shared Storage API. Ví dụ:

  • Công nghệ quảng cáo có thể đo lường phạm vi tiếp cận của chiến dịch, đặt giới hạn tần suất và xoay vòng mẫu quảng cáo. Tất cả đều dựa vào cookie của bên thứ ba.
  • Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có thể xác định xem người dùng có phải là khách hàng hiện tại hay không và điều chỉnh trải nghiệm thanh toán.
  • Các công ty bảo mật web có thể xây dựng logic tuỳ chỉnh để gắn cờ hành vi đáng ngờ hoặc nguy hiểm.

Có phải công ty của bạn đang tìm kiếm giải pháp lưu trữ trên nhiều trang web nhưng chưa giải quyết được không? Chia sẻ trường hợp sử dụng của bạn.

Trường hợp sử dụng

API Bộ nhớ dùng chung dự định hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng, thay thế một số cách sử dụng hiện tại đối với cookie của bên thứ ba. Trong đó có:

Trường hợp sử dụng Nội dung mô tả Cổng đầu ra
Xoay vòng mẫu quảng cáo Bạn có thể lưu trữ dữ liệu, chẳng hạn như mã mẫu quảng cáo, số lượt xem và lượt tương tác của người dùng, để xác định những mẫu quảng cáo mà người dùng nhìn thấy trên các trang web. Điều này cho phép bạn cân bằng số lượt xem và tránh việc hiển thị quá nhiều nội dung, nhờ đó có thể giúp bạn tránh gây ra trải nghiệm tiêu cực cho người dùng. Lựa chọn URL
Chạy thử nghiệm A/B Bạn có thể chỉ định một người dùng vào một nhóm thử nghiệm, sau đó lưu trữ nhóm đó trong bộ nhớ dùng chung để có thể truy cập trên nhiều trang web. Lựa chọn URL
Tuỳ chỉnh trải nghiệm người dùng cho khách hàng đã biết Bạn có thể chia sẻ nội dung tùy chỉnh và lời kêu gọi hành động dựa trên trạng thái đăng ký của người dùng hoặc các trạng thái khác của người dùng. Lựa chọn URL
Các biện pháp giảm thiểu chống hành vi sai trái Các tổ chức chống hành vi sai trái, lừa đảo và bảo mật web thường sử dụng các kỹ thuật độc quyền để phát hiện người dùng độc hại, cho dù đó là bot tự động hay người thật đang tìm cách gây hại. Bạn có thể thử nghiệm nhiều chiến lược tại đây, cho dù sử dụng cổng đầu ra Lựa chọn URL để mã hoá điểm xếp hạng độ tin cậy của người dùng hay sử dụng cổng đầu ra Tổng hợp riêng tư để xây dựng tập dữ liệu nhằm phát hiện hoạt động bất thường. Lựa chọn URL, API tổng hợp riêng tư
Đo lường phạm vi tiếp cận người dùng riêng biệt Nhiều nhà sản xuất nội dung và nhà quảng cáo thường muốn biết có bao nhiêu người riêng biệt đã xem nội dung của họ. Bạn có thể sử dụng Bộ nhớ dùng chung để báo cáo về lần đầu tiên người dùng nhìn thấy quảng cáo, video được nhúng, ấn bản của bạn, đồng thời tránh việc đếm trùng lặp người dùng đó trên một trang web khác. Nhờ đó, bạn có thể nhận được báo cáo tổng hợp không chính xác về phạm vi tiếp cận người dùng riêng biệt gần đúng. Private Aggregation API
Đo lường thông tin nhân khẩu học của người dùng Các nhà sản xuất nội dung thường muốn tìm hiểu đặc điểm nhân khẩu học của khán giả. Bạn có thể sử dụng bộ nhớ dùng chung để ghi lại dữ liệu nhân khẩu học của người dùng trong bối cảnh mà bạn có dữ liệu đó, chẳng hạn như trang web của bên thứ nhất, đồng thời sử dụng báo cáo tổng hợp để báo cáo về dữ liệu đó trên nhiều trang web khác, chẳng hạn như nội dung được nhúng. Private Aggregation API
Đo lường phạm vi tiếp cận tần suất K+ Đôi khi được mô tả là "tần suất hiệu quả", thường có số lượt xem tối thiểu trước khi người dùng nhận ra hoặc nhớ lại nội dung nhất định (thường trong ngữ cảnh là lượt xem quảng cáo). Bạn có thể sử dụng Bộ nhớ dùng chung để tạo báo cáo về những người dùng riêng biệt đã xem ít nhất K lần nội dung. Private Aggregation API

Đề xuất này nhằm tạo một API mục đích chung hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng có thể xảy ra trong tương lai. Điều này cho phép bạn thử nghiệm và thay đổi thêm, để phát triển cùng với hệ sinh thái web.

Bộ nhớ dùng chung hoạt động như thế nào?

Bộ nhớ dùng chung giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu trên nhiều trang web mà không cần chia sẻ thông tin người dùng (chẳng hạn như nhật ký duyệt web hoặc các thông tin cá nhân khác) với một trang web nhúng hay trích xuất dữ liệu sang máy chủ của riêng bạn.

Bạn có thể ghi vào bộ nhớ dùng chung bất cứ lúc nào, chẳng hạn như các API lưu trữ JavaScript khác, chẳng hạn như localStorage hoặc MetricsDB. Không giống như các API bộ nhớ khác, bạn chỉ có thể đọc các giá trị bộ nhớ dùng chung trong một môi trường bảo mật, gọi là worklet bộ nhớ dùng chung.

Worklet là nơi bạn thêm logic nghiệp vụ. Bên trong worklet, bạn được phép đọc và xử lý một giá trị từ Bộ nhớ dùng chung, nhưng không thể trực tiếp trả về giá trị chính xác cho phương thức gọi worklet. Để trích xuất thông tin hữu ích từ worklet, bạn có thể sử dụng một tập hợp "cổng". Có 2 cổng, nhưng có thể sẽ thêm nhiều cổng trong tương lai.

Các cổng đầu ra hiện có của Shared Storage API là:

  • Lựa chọn URL trên nhiều trang web: Bạn có thể chạy tập lệnh worklet để chọn URL từ một danh sách đã cung cấp dựa trên dữ liệu được lưu trữ, sau đó hiển thị nội dung đó trong khung bảo vệ.
  • Tổng hợp ồn bằng API tổng hợp riêng tư: Bạn có thể chạy một công việc để gửi dữ liệu trên nhiều trang web thông qua API tổng hợp riêng tư và trả về báo cáo tóm tắt.

Dùng thử API Bộ nhớ dùng chung

Bạn có thể kiểm thử API Bộ nhớ dùng chung cho cổng đầu ra của lựa chọn URL và cổng đầu ra của tính năng Tổng hợp riêng tư. Bạn có thể kiểm thử nội dung lựa chọn trong Chrome Canary/Dev/Beta M105+ và API tổng hợp riêng tư có sẵn để kiểm thử trong Chrome M107+ Canary và Dev. Bạn có thể kiểm thử API bằng cách bật cờ thử nghiệm API Quảng cáo hộp cát về quyền riêng tư tại chrome://flags/#privacy-sandbox-ads-apis.

Đặt thử nghiệm API Quảng cáo trên Hộp cát về quyền riêng tư thành bật để sử dụng các API này.

Sử dụng bản minh hoạ

Có bản minh hoạ và bạn có thể xem mã này trên GitHub.

Bản minh hoạ này được xây dựng từ góc độ của một nhà quảng cáo, công nghệ quảng cáo, nhà phân phối nội dung hoặc một dịch vụ khác của bên thứ ba muốn lưu trữ thông tin trên các trang web của nhiều nhà xuất bản. Trong bản minh hoạ, mã của bên thứ ba đó sẽ chạy trên cả trang web của Nhà xuất bản ANhà xuất bản B cho từng trường hợp sử dụng. Truy cập các trang của nhà xuất bản để xem cách dữ liệu được chia sẻ trong bối cảnh nhiều trang web.

Bản minh hoạ có các trường hợp sử dụng để lựa chọn nội dung và Tổng hợp riêng tư.

Để xem bản minh hoạ lựa chọn nội dung, bạn có thể sử dụng các bài viết Xoay vòng mẫu quảng cáo, Tuỳ chỉnh trải nghiệm sử dụng cho khách hàng đã biếtChạy thử nghiệm A/B.

Đối với bản minh hoạ của tính năng Tổng hợp riêng tư, bạn có thể xem trước bài viết Đo lường phạm vi tiếp cận người dùng riêng biệt, Đo lường phạm vi tiếp cận tần suất K+. Đo lường thông tin nhân khẩu học của người dùng

Gỡ lỗi các hoạt động của Bộ nhớ dùng chung bằng Công cụ cho nhà phát triển

Để kiểm tra các worklet Bộ nhớ dùng chung bắt đầu từ trang bạn đang truy cập, bạn có thể truy cập vào thẻ "Nguồn" trong bảng điều khiển Công cụ cho nhà phát triển rồi thêm điểm ngắt trình nghe sự kiện "Bộ nhớ dùng chung Worklet / Tập lệnh đầu tiên". Điểm ngắt này sẽ tạm dừng việc thực thi tập lệnh mô-đun ban đầu hoặc các worklet ngắn hạn khi khởi động.

Gỡ lỗi worklet Bộ nhớ dùng chung bằng cách thêm trình nghe ở cấp sự kiện.
Có thể thêm điểm ngắt vào một worklet Bộ nhớ dùng chung.

Ngoài ra, trang chrome://inspect/#shared-storage-worklets cho thấy tất cả các worklet trong Bộ nhớ dùng chung đang hoạt động trên tất cả các trang.

Thu hút và chia sẻ ý kiến phản hồi

Đề xuất về Bộ nhớ dùng chung đang được thảo luận và có thể thay đổi trong tương lai. Nếu bạn dùng thử API này và có ý kiến phản hồi, chúng tôi rất sẵn sàng lắng nghe.