วิธีเปิดตัวเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซใหม่

เพื่อให้ Google สามารถค้นหาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณได้พบเมื่อเปิดตัว เราขอแนะนําให้ทำดังนี้เพื่อลงทะเบียนเว็บไซต์ใหม่กับ Google

  1. ยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Google
  2. ขอให้ Google จัดทําดัชนีเว็บไซต์

  3. ติดตามดูว่า Google Search จัดทําดัชนีเว็บไซต์ของคุณอย่างไร Google Merchant Center อาจยืนยันและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยใช้ดัชนีของ Google Search เพื่อป้องกันไม่ให้มีคําเตือนการยืนยันแสดงขึ้นมาอย่างไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของคุณได้รับการจัดทําดัชนีใน Google Search แล้ว และมีผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย คุณสามารถใช้รายงานการจัดทําดัชนีหน้าเว็บเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการจัดทําดัชนี
  4. หากเป็นกิจการที่มีหน้าร้านจริง ให้ระบุรายละเอียดทางธุรกิจกับ Google
  5. ลงชื่อสมัครใช้ Google Merchant Center เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น คําอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และดีลต่างๆ

นอกจากนี้ คุณอาจพิจารณาทำการตลาดเมื่อเปิดตัวเว็บไซต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของวิธีการต่างๆ ในส่วนของการทําให้เว็บไซต์พร้อมใช้งานสำหรับ Google ทันทีที่เปิดตัว

การเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับการเปิดตัวรูปแบบนี้ คุณจะต้องมีวิธีการป้องกันไม่ให้บุคคลทั่วไปและเครื่องมือค้นหาสามารถเข้าถึงเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซทั้งเว็บไซต์ได้ก่อนการเปิดตัว เช่น การกําหนดให้ป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงหน้าในเว็บไซต์จะบล็อกไม่ให้ Google เข้าถึงเว็บไซต์ แต่อนุญาตให้ผู้ทดสอบเข้าถึงได้เพื่อตรวจสอบว่าเว็บไซต์ทํางานได้ดีก่อนที่จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าถึง จากนั้นคุณสามารถ "เปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบ" ได้ตามเวลาที่ต้องการ โดยทำไปพร้อมกับกิจกรรมการตลาดอื่นๆ

การดําเนินการ: หลังจากเปิดตัวแล้ว ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ทันทีเพื่อเปิดตัวเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ซึ่งจะช่วยลดความล่าช้าในการทำให้เว็บไซต์พร้อมใช้งานใน Google Search

ข้อดี

ไม่มีใครรู้เนื้อหาของเว็บไซต์ก่อนการเปิดตัว ซึ่งอาจเป็นเรื่องสําคัญสําหรับแคมเปญการตลาด

ข้อเสีย

อาจใช้เวลานานกว่าเว็บไซต์จะปรากฏในผลการค้นหาของ Google Search และแท็บ Google Shopping

การเปิดตัวเฉพาะหน้าแรก

คุณสามารถเปิดตัวเว็บไซต์เฉพาะหน้าแรกโดยที่มีแต่ Google เท่านั้นที่เข้าถึงได้ หน้าแรกอาจเป็นตัวยึดตําแหน่งที่ประกาศว่าเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณจะพร้อมใช้งานเร็วๆ นี้พร้อมกับข้อความที่อธิบายร้านค้าของคุณ

การดําเนินการ: ยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ล่วงหน้า แล้วทำตามขั้นตอนที่เหลือเมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมจําหน่ายบนเว็บไซต์

ข้อดี

วิธีนี้ช่วยให้คุณลงทะเบียนร้านค้า เพิ่มการรับรู้ชื่อโดเมน และเริ่มอนุญาตให้ผู้อื่นลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณได้ นอกจากนี้ เมื่อคุณเปิดตัว ชื่อร้านค้าจะปรากฏใน Google Search ด้วย แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่พร้อมจำหน่ายก็ตาม

ข้อเสีย

ข้อมูลโดยละเอียดจะไม่แสดงใน Google Search และแท็บ Shopping จนกว่าจะมีการเปิดตัวทั้งเว็บไซต์ และ Google สามารถรวบรวมข้อมูลและจัดทําดัชนีเว็บไซต์ได้

การเปิดตัวโดยที่ผลิตภัณฑ์ยังไม่พร้อมจําหน่าย

คุณสามารถเลือกเปิดตัวเว็บไซต์อย่างเต็มรูปแบบโดยที่ปิดไม่ให้ผู้ใช้ทําการซื้อได้จนกว่าจะพร้อมดําเนินการตามคําสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น คุณอาจทําเครื่องหมายว่า "สินค้าหมด" ซึ่งจะทำให้เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์รวมถึงผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดทำดัชนี เราขอแนะนำให้ใส่ข้อความในแต่ละหน้าโดยระบุวันที่เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การดําเนินการ: ทําตามขั้นตอนทั้งหมดในการเปิดตัวเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ แต่ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ Google Merchant Center ซึ่งระบุสต็อกสินค้าว่าไม่พร้อมจำหน่ายโดยใช้แอตทริบิวต์ excluded_destination การดำเนินการนี้จะช่วยให้ระบบสามารถระบุปัญหาการยืนยันการโหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้แต่เนิ่นๆ โดยไม่มีการแสดงในแพลตฟอร์มปลายทางอย่าง Google Shopping ว่าผลิตภัณฑ์มีพร้อมจำหน่าย

ข้อดี

เนื้อหาของคุณจะได้รับการจัดทําดัชนีทันทีที่เปิดตัวเว็บไซต์

ข้อเสีย

แม้เว็บไซต์ของคุณจะปรากฏให้ลูกค้าเห็น แต่ลูกค้าจะสั่งซื้อไม่ได้ เราขอแนะนําให้คุณชี้แจงให้ผู้เลือกซื้อทราบอย่างชัดเจนว่าเว็บไซต์ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจเนื่องจากไม่สามารถทำธุรกรรมการซื้อให้เสร็จสิ้นได้

การเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ

อีกวิธีการหนึ่งคือเปิดตัวทั้งเว็บไซต์ทันทีที่พร้อมใช้งานจริง จากนั้นคุณค่อยจัดงานเปิดตัวทางการตลาดในภายหลังก็ได้ โดยอาจจัดเป็นกิจกรรม "ดูก่อนใคร" ที่จะทําให้ผู้เลือกซื้อรู้สึกพิเศษที่ได้ค้นพบเว็บไซต์ของคุณก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

การดําเนินการ: ทําตามขั้นตอนทั้งหมดในการเปิดตัวเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซทันทีที่เริ่มเผยแพร่เว็บไซต์

ข้อดี

ข้อได้เปรียบของวิธีนี้คือความไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ เว็บไซต์นี้ยังทํางานจริงอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทําให้สามารถทดสอบกับผู้ใช้ในขณะที่การเข้าชมยังไม่หนาแน่นนัก

ข้อเสีย

ผู้ใช้ในโซเชียลมีเดียอาจช่วยโปรโมตหรือบอกต่อเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งจะเป็นการดึงดูดความสนใจมาที่เว็บไซต์ก่อนเวลาเปิดตัวที่วางแผนไว้