Globalny tag witryny (gtag.js) został przekształcony w tag Google. Więcej informacji

Wprowadzenie do tagowania na urządzeniach mobilnych

Zbieranie danych możesz skonfigurować w aplikacji mobilnej za pomocą Menedżera tagów Google. Menedżer tagów umożliwia zmianę sposobu konfiguracji aplikacji bez konieczności kompilowania i ponownego przesyłania kodu aplikacji do platform handlowych. W większości przypadków podczas używania Menedżera tagów nie trzeba pisać ani jednej linijki kodu.

Zanim zaczniesz

Aby korzystać z Menedżera tagów w aplikacji mobilnej, skonfiguruj pakiet SDK Google Analytics dla Firebase, który umożliwia wysyłanie danych aplikacji do Google Analytics. Możesz też wysyłać dane aplikacji do usług, które integrujesz z Google Analytics. Po zainstalowaniu pakietu SDK możesz używać Menedżera tagów do modyfikowania konfiguracji zbierania danych.

Dalsze kroki