אישורים על בעיות שקשורות ל-Android SDK

אחרי שיוצרים כרטיס ומקודדים אותו ב-JWT, אפשר להנפיק אותו באפליקציה ל-Android. כדי לעשות זאת, צריך לבדוק ש-Google Wallet API זמין במכשיר של המשתמש, להציג את הכרטיס עם הלחצן 'הוספה ל-Google Wallet' ולשמור אותו ב-Google Wallet אחרי הקשה על הלחצן.

דרישות מוקדמות

לפני שתנסו להנפיק כרטיס, ודאו שהשלמתם את הפעולות הבאות:

‫1. התקנת Android SDK של Google Wallet

כדי להשתמש ב-Android SDK של Google Wallet, עליך להוסיף את com.google.android.gms:play-services-pay לקטע dependencies בקובץ build.gradle ברמת האפליקציה:

 implementation "com.google.android.gms:play-services-pay:16.5.0"

‫2. בדוק את הזמינות של Google Wallet API

לפני ששומרים את האובייקט החדש, חשוב לוודא ש-Google Wallet API זמין במכשיר היעד על ידי קריאה ל-method getPayApiAvailabilityStatus במחלקה PayClient.

קודם כול צריך להוסיף משתנה חברות לפעילות שבה תוכלו להציג את הלחצן ולהפעיל אותו כשהפעילות נוצרת:

Kotlin

import com.google.android.gms.pay.PayClient

private lateinit var walletClient: PayClient

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
 super.onCreate(savedInstanceState)

 walletClient = Pay.getClient(this)

 // Additional logic in your onCreate method
}

Java

import com.google.android.gms.pay.PayClient;

private final PayClient walletClient;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);

 walletClient = Pay.getClient(application);

 // Additional logic in your onCreate method
}

אם אתם משתמשים בתבניות עיצוב אחרות, כדאי להציב לוגיקה עסקית ספציפית לדומיין בצורה נכונה. לדוגמה, אם אתם משתמשים בתבנית MVVM, עליכם להציב לוגיקה עסקית שקשורה לממשק המשתמש ב-Activity או Fragment (למשל: רכיבי ממשק משתמש, תוצאת פעילות ולוגיקה תפעולית במודל התצוגה (למשל: אתחול לקוח, טריגרים של קריאות רשת).

אחר כך משתמשים ב-PayClient כדי לבדוק אם ה-API זמין:

Kotlin

import com.google.android.gms.pay.PayApiAvailabilityStatus

private fun fetchCanUseGoogleWalletApi() {
 walletClient
  .getPayApiAvailabilityStatus(PayClient.RequestType.SAVE_PASSES)
  .addOnSuccessListener { status ->
   if (status == PayApiAvailabilityStatus.AVAILABLE) {
    // The API is available, show the button in your UI
   } else {
    // The user or device is not eligible for using the Pay API
   }
  }
  .addOnFailureListener {
   // Hide the button and optionally show an error message
  }
}

Java

import com.google.android.gms.pay.PayApiAvailabilityStatus;

private void fetchCanAddPassesToGoogleWallet() {
 walletClient
  .getPayApiAvailabilityStatus(PayClient.RequestType.SAVE_PASSES)
  .addOnSuccessListener(status -> {
   if (status == PayApiAvailabilityStatus.AVAILABLE) {
    // The API is available, show the button in your UI
   } else {
    // The user or device is not eligible for using the Pay API
   };
  })
  .addOnFailureListener(exception -> {
   // Google Play Services is too old, or API availability not verified
   // Hide the button and optionally show an error message
  });
}

לסיום, כשצריך לקבוע את הזמינות של ה-API, קוראים לשיטה שהגדרתם באפליקציה.

טיפול כשה-API לא זמין

סיבות מסוימות לכך שה-API לא זמין: הגרסאות של Android או Google Play Services לא עדכניות, או ש-Google Wallet לא זמין במדינה של המשתמש.

אם ה-API לא זמין, כדאי להסתיר את הלחצן ולחזור לשילוב אחר (למשל, באמצעות קישור JWT). הערה: יכול להיות שהמשתמש יהיה זכאי להשתמש ב-API בעתיד.

3. הוספת הלחצן 'הוספה ל-Google Wallet'

Google Wallet מספק לחצן מוכר שבו ניתן להשתמש כדי להפעיל את התהליך 'הוספה ל-Google Wallet' באפליקציה. נכסים וקטוריים של הלחצן זמינים בהנחיות לגבי לחצנים.

אפשר לייבא נכסי וקטורים ב-Android Studio בקטע File > New > Vector Asset. בוחרים באפשרות "קובץ מקומי" באשף, ומוסיפים שם (למשל: add_to_google_wallet_button.xml) ולאתר את הקובץ באחסון המקומי כדי לייבא אותו.

 • לחצן להוספה ל-Google Wallet
 • לחצן הוספה ל-Google Wallet דחוס

עכשיו אפשר להשתמש בקובץ הגרפיקה המיובא כדי להוסיף את הלחצן לממשק המשתמש:

  <ImageButton
    android:id="@+id/addToGoogleWalletButton"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="48dp"
    android:minWidth="200dp"
    android:clickable="true"
    android:src="@drawable/add_to_google_wallet_button" />

הלחצן הוא בגודל layout_height של 48dp וחייב להיות ברוחב של לפחות 200dp.

‫4. הוספת כרטיס ל-Google Wallet של המשתמש

אפשר להוסיף את LoyaltyObject על ידי העברת JWT לא חתום ל-method savePasses. אפשר להתחיל את פעולת ההוספה כתוצאה מלחיצה על לחצן Google Wallet.

Kotlin

import android.os.Bundle
import android.view.View
import com.google.android.gms.samples.wallet.databinding.ActivityCheckoutBinding

private val addToGoogleWalletRequestCode = 1000

private lateinit var layout: ActivityCheckoutBinding
private lateinit var addToGoogleWalletButton: View

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
 super.onCreate(savedInstanceState)

 // Use view binding to access the UI elements
 layout = ActivityCheckoutBinding.inflate(layoutInflater)
 setContentView(layout.root)

 addToGoogleWalletButton = layout.addToGoogleWalletButton
 addToGoogleWalletButton.setOnClickListener {
  walletClient.savePasses(newObjectJson, this, addToGoogleWalletRequestCode)
 }

 // Additional logic in your onCreate method
}

Java

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import com.google.android.gms.samples.wallet.databinding.ActivityCheckoutBinding;

private static final int ADD_TO_GOOGLE_WALLET_REQUEST_CODE = 999;

private ActivityCheckoutBinding layout:
private View addToGoogleWalletButton;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);

 // Use view binding to access the UI elements
 layout = ActivityCheckoutBinding.inflate(getLayoutInflater());
 setContentView(layout.getRoot());

 addToGoogleWalletButton = layout.addToGoogleWalletButton;
 addToGoogleWalletButton.setOnClickListener(v -> {
  walletClient.savePasses(newObjectJson, this, ADD_TO_GOOGLE_WALLET_REQUEST_CODE);
 });

 // Additional logic in your onCreate method
}

טיפול בתוצאות

ה-method savePasses מפעילה את תהליך השמירה ומפעילה את ה-method onActivityResult אחרי שתהליך השמירה מסתיים. היישום של onActivityResult אמור להיות דומה לזה:

Kotlin

import android.content.Intent

override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: Intent?) {
 super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)

 if (requestCode == addToGoogleWalletRequestCode) {
  when (resultCode) {
   RESULT_OK -> {
    // Pass saved successfully
   }

   RESULT_CANCELED -> {
    // Save operation canceled
   }

   PayClient.SavePassesResult.SAVE_ERROR -> data?.let { intentData ->
    val errorMessage = intentData.getStringExtra(PayClient.EXTRA_API_ERROR_MESSAGE)
    // Handle error
   }

   else -> {
     // Handle unexpected (non-API) exception
   }
  }
 }
}

Java

import android.content.Intent;

@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, @Nullable Intent data) {
 super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

 if (requestCode == ADD_TO_GOOGLE_WALLET_REQUEST_CODE) {
  switch (resultCode) {
   case RESULT_OK: {
    // Pass saved successfully
    break;
   }

   case RESULT_CANCELED: {
    // Save operation canceled
    break;
   }

   case PayClient.SavePassesResult.SAVE_ERROR: {
    if (data != null) {
     String apiErrorMessage = data.getStringExtra(PayClient.EXTRA_API_ERROR_MESSAGE);
     // Handle error
    }
    break;
   }

   default: {
    // Handle unexpected (non-API) exception
   }
  }
 }
}

אם הכרטיס יתווסף, הערך של resultCode יהיה Activity.RESULT_OK.