Điều kiện tiên quyết

Phần này nêu các điều kiện tiên quyết để bắt đầu quá trình tích hợp bằng phương thức thanh toán vòng lặp mở của Google Wallet:

  • Thiết bị thanh toán phương tiện công cộng hoặc thiết bị đọc thẻ cần hỗ trợ thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ Europay Mastercard (EMV). Bắt buộc phải có giấy chứng nhận L1 và L2. Để biết thêm thông tin về giấy chứng nhận EMV, hãy xem phần Quy trình đánh giá/đánh giá sản phẩm.
  • Người dùng phải sử dụng thiết bị di động chạy Android 5.0 (Lolipop) trở lên có hỗ trợ giao tiếp phạm vi gần (NFC) và mô phỏng thẻ lưu trữ (HCE).
  • Ví Google phải hoạt động ở quốc gia mà công ty vận tải xuất hiện. Để tìm đường liên kết đến các quốc gia đang hoạt động, hãy xem phần Các quốc gia nơi bạn có thể dùng Ví Google.

Nếu bạn đáp ứng tất cả các điều kiện tiên quyết, hãy làm như sau: