Google Workspace eklentisi kullanıcısı için yerel ayarı ve saat dilimini alma

Bu kılavuzda, bir eklentinin kullanıcının yerel ayarını ve saat dilimini nasıl alabileceği ve ardından bu bilgileri arayüzünü ve davranışını özelleştirmek için nasıl kullanabileceği açıklanmaktadır. Google Apps Komut Dosyası'na özel kılavuz için Apps Komut Dosyası geliştirici dokümanlarındaki Kullanıcı yerel ayarını ve saat dilimini alma bölümüne bakın.

Eklentinin dağıtım kaynağını yapılandırma

Bir eklentinin kullanıcının yerel ayarını ve saat dilimini almasına izin vermek için eklentinin dağıtım kaynağını yapılandırın:

  1. Eklentinin dağıtım kaynağında addOns.common.useLocaleFromApp alanını true olarak ayarlayın.
  2. https://www.googleapis.com/auth/script.locale yetkilendirme kapsamını dağıtım kaynağının oauthScopes listesine ekleyin. Bu kapsam, eklentiye kullanıcının ülkesini, dilini ve saat dilimini görüntüleme izni verir.
  3. Güncellenen dağıtım kaynağını kaydedin.

Eklentinin oauthScopes listesine kapsam ekledikten sonra kullanıcılar, eklentiyi bir sonraki kullanışlarında eklentiyi yeniden yetkilendirmelidir.

Yerel ayar ve saat dilimi bilgilerini alma

Etkinlik nesneleri, aşağıdaki commonEventObject özelliklerinden edinebileceğiniz kullanıcı yerel ayar bilgilerini içerir:

  • commonEventObject.userLocale - Kullanıcının dil ve ülke veya bölge tanımlayıcısı. Örneğin en-US, ABD'de konuşulan İngilizceyi temsil eder.
  • commonEventObject.timeZone.offset: Kullanıcının Eşgüdümlü Evrensel Zaman'dan (UTC) farklı saat dilimi (milisaniye cinsinden).
  • commonEventObject.timeZone.id: Kullanıcının saat dilimi tanımlayıcısı. Örneğin, America/New_York.
  • commonEventObject.timeZone: Kullanıcının saat dilimi kimliği ve ofseti.

Etkinlik nesneleri; action geri çağırma işlevlerine, homepageTrigger işlevlerine ve kullanıcı, örneğin bir düğmeyi tıklayarak eklentiyle etkileşime girdiğinde contextualTrigger işlevlerine aktarılır. Her bir geri çağırma veya tetikleyici işlevi, etkinlik nesnelerinden yerel ayar ve saat dilimi bilgilerini alıp gerektiği gibi kullanabilir. Örneğin, yeni bir karta giden bir geri çağırma işlevi, karta eklenecek metne karar verirken yerel ayar dizesine referans verebilir.