Emoji

Emotikon używany w reakcji na wiadomość.

Zapis JSON
{

  // Union field content can be only one of the following:
  "unicode": string,
  "customEmoji": {
    object (CustomEmoji)
  }
  // End of list of possible types for union field content.
}
Pola
Pole sumy content. zawartość emotikonu, content może być tylko jedną z tych wartości:
unicode

string

Podstawowy emotikon reprezentowany przez ciąg Unicode.

customEmoji

object (CustomEmoji)

Tylko dane wyjściowe. Niestandardowy emotikon

CustomEmoji

Reprezentuje niestandardowy emotikon.

Zapis JSON
{
  "uid": string
}
Pola
uid

string

Tylko dane wyjściowe. Unikalny klucz zasobu niestandardowego emotikonów.