Method: spaces.completeImport

משלים את תהליך הייבוא של המרחב המשותף שצוין והופך אותו לגלוי למשתמשים. נדרש אימות אפליקציה והענקת גישה ברמת הדומיין. למידע נוסף, תוכלו לקרוא את המאמר מתן הרשאה לאפליקציות של Google Chat לייבא נתונים.

בקשת HTTP

POST https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}:completeImport

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

חובה. שם המשאב במרחב של מצב הייבוא.

פורמט: spaces/{space}

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

הודעת תשובה לגבי השלמת תהליך הייבוא של מרחב משותף.

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התשובה מכיל נתונים במבנה הבא:

ייצוג JSON
{
  "space": {
    object (Space)
  }
}
שדות
space

object (Space)

המרחב של מצב הייבוא.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import

למידע נוסף, עיינו במדריך ההרשאות.