Method: spaces.completeImport

Belirtilen alan için içe aktarma işlemini tamamlar ve alan adı kullanıcılara görünür hale gelir. Uygulama kimlik doğrulaması ve alan genelinde yetki gerektirir. Daha fazla bilgi edinmek için Google Chat uygulamalarını veri içe aktarması için yetkilendirme başlıklı makaleyi inceleyin.

HTTP isteği

POST https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}:completeImport

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. İçe aktarma modu alanının kaynak adı.

Biçim: spaces/{space}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Bir alanın içe aktarma işleminin tamamlanmasıyla ilgili yanıt mesajı.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "space": {
    object (Space)
  }
}
Alanlar
space

object (Space)

İçe aktarma modu alanı.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.