Google Chat uygulamalarını verileri içe aktarması için yetkilendirme

Google Chat API sayesinde uygulamalar, içe aktarma modu alanlarını kullanarak diğer mesajlaşma platformlarından Google Chat'e veri aktarabilir. Daha fazla bilgi için Mesaj verilerini başka bir hizmetten Google Chat'e aktarma başlıklı makaleyi inceleyin.

İçe aktarma modundaki alanlarda kaynakları okumak ve yazmak için Chat uygulamalarının kimliğini bir hizmet hesabıyla doğrulamanız gerekir. Hizmet hesabına bir yönetici tarafından şu Chat API yetkilendirme kapsamını verin: https://www.googleapis.com/auth/chat.import.

Alan genelinde yetki aracılığıyla hizmet hesaplarına bu OAuth kapsamını yalnızca Google Workspace alan yöneticileri verebilir. Bir Chat uygulamasının içe aktarma modundaki alanları oluşturduğu her alan, bu OAuth kapsamına sahip olmalıdır. Bu kapsam için hizmet hesabına alan genelinde yetki verildikten sonra Chat uygulamaları, bir kullanıcı hesabının kimliğine bürünerek içe aktarma modundaki alanlara erişebilir.

Bazı senaryolarda, kimliğe bürünme amaçlı kullanıcı hesabı artık kullanılamayabilir. Bu durumlarda Chat uygulaması, hizmet hesabı kimlik bilgilerini yedek olarak kullanabilir. Örneğin, mesaj oluşturma sırasında kullanılan bir kullanıcı hesabını silerseniz Chat uygulaması, aynı içerikleri içeren bir mesaj oluşturmak için kendi hizmet hesabı kimlik bilgilerini kullanabilir. Chat uygulamaları, şu OAuth kapsamıyla hizmet hesabı kimlik bilgilerini kullanarak içe aktarma modundaki alanlara uygulama olarak erişebilir: https://www.googleapis.com/auth/chat.bot.

Kaynakları içe aktarma modundaki alana aktarmak için başka Google Chat API kapsamları gerekmez. Chat uygulamaları yalnızca kendi oluşturdukları içe aktarma modundaki alanlara içerik aktarabilir; diğer uygulamalar tarafından oluşturulan içe aktarma modundaki alanlara içerik aktaramaz.

Aşağıdaki tabloda, Chat uygulamalarının içe aktarma modundaki alanlarda çağırabileceği kaynak yöntemleri ve destekledikleri kimlik doğrulama türleri listelenmiştir:

Kaynak yöntemi

Kullanıcı kimliğine bürünme destekleniyor

Hizmet hesabı kimlik bilgileri destekleniyor

spaces.create

Evet

Hayır

spaces.get

Hayır

Evet

spaces.update

Evet

Hayır

spaces.delete

Evet

Hayır

spaces.completeImport

Evet

Hayır

spaces.messages.create

Evet

Evet

spaces.messages.delete

Evet

Evet

spaces.messages.get

Hayır

Evet

spaces.messages.list

Evet

Hayır

spaces.messages.update

Evet

Evet

spaces.messages.reactions.create

Evet

Hayır

spaces.messages.reactions.delete

Evet

Hayır

spaces.members.create

Evet

Hayır

spaces.members.delete

Evet

Hayır

spaces.members.list

Evet

Hayır

media.upload

Evet

Hayır