הפעלת ממשקי API של Google Workspace

כדי להשתמש ב-Google APIs, צריך להפעיל אותם בפרויקט ב-Google Cloud. אפשר להפעיל ממשק API אחד או יותר בפרויקט אחד ב-Google Cloud. אם עדיין אין לכם פרויקט ב-Google Cloud, תוכלו לקרוא את המאמר יצירת פרויקט ב-Cloud.

כדי להפעיל API בפרויקט Cloud:

מסוף Google Cloud

  1. במסוף Google Cloud, נכנסים לתפריט > מוצרים נוספים > Google Workspace > ספריית מוצרים.

    מעבר אל ספריית המוצרים

  2. לוחצים על ה-API שרוצים להפעיל.
  3. לוחצים על Enable.
  4. כדי להפעיל ממשקי API נוספים, חוזרים על השלבים האלה.

Google Cloud CLI

  1. מתקינים או פותחים את Google Cloud Command Line Interface (CLI).
  2. מריצים את הפקודה services enable ומציינים איזה שירות API להפעיל.

    gcloud services enable API_SERVICE_ID

ממשקי API של Google Workspace

כדי להפעיל ממשקי API ספציפיים של Google Workspace בפרויקט ב-Cloud, תוכלו להשתמש בקישורים הבאים במסוף Google Cloud או בממשק שורת הפקודה של Google Cloud (CLI).

מפעילים את Admin SDK API
gcloud services enable admin.googleapis.com
הפעלת Alert Center API
gcloud services enable alertcenter.googleapis.com
הפעלה של Apps Script API
gcloud services enable script.googleapis.com
הפעלת CalDAV API
gcloud services enable caldav.googleapis.com
הפעלת ה-API של היומן
gcloud services enable calendar-json.googleapis.com
הפעלת Chat API
gcloud services enable chat.googleapis.com
הפעלת Classroom API
gcloud services enable classroom.googleapis.com
הפעלה של Cloud Identity API
gcloud services enable cloudidentity.googleapis.com
הפעלת Cloud Search API
gcloud services enable cloudsearch.googleapis.com
הפעלת Docs API
gcloud services enable docs.googleapis.com
הפעלת Drive API
gcloud services enable drive.googleapis.com
הפעלת Drive Activity API
gcloud services enable driveactivity.googleapis.com
הפעלת Drive Labels API
gcloud services enable drivelabels.googleapis.com
הפעלת Forms API
gcloud services enable forms.googleapis.com
הפעלת Gmail API
gcloud services enable gmail.googleapis.com
הפעלת API להעברת קבוצות
gcloud services enable groupsmigration.googleapis.com
הפעלת Groups Settings API
gcloud services enable groupssettings.googleapis.com
הפעלת Google Workspace Add-ons API
gcloud services enable gsuiteaddons.googleapis.com
הפעלה של Google Keep API
gcloud services enable keep.googleapis.com
הפעלה של Enterprise License Manager API
gcloud services enable licensing.googleapis.com
הפעלת Marketplace API
gcloud services enable appsmarket.googleapis.com
הפעלה של Marketplace SDK
gcloud services enable appsmarket-component.googleapis.com
הפעלת ה-API ל-REST של Meet
gcloud services enable meet.googleapis.com
הפעלה של people API
gcloud services enable people.googleapis.com
הפעלת Postmaster Tools API
gcloud services enable gmailpostmastertools.googleapis.com
הפעלה של ממשק ה-API של המפיץ
gcloud services enable reseller.googleapis.com
הפעלת Sheets API
gcloud services enable sheets.googleapis.com
הפעלת Slides API
gcloud services enable slides.googleapis.com
הפעלת Tasks API
gcloud services enable tasks.googleapis.com
הפעלת Vault API
gcloud services enable vault.googleapis.com

השלב הבא

איך האימות וההרשאה פועלים בממשקי ה-API של Google Workspace.