Masz 5 minut? Pomóż nam ulepszyć dokumentację Google Workspace Marketplace, wypełniając krótką ankietę online.

Method: customerLicense.get

Pobiera stan licencji klienta, aby określić, czy ma on dostęp do danej aplikacji.

Żądanie HTTP

GET https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/customerLicense/{applicationId}/{customerId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
applicationId

string

Identyfikator aplikacji

customerId

string

Identyfikator klienta

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu CustomerLicense.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/appsmarketplace.license

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.