Masz 5 minut? Pomóż nam ulepszyć dokumentację Google Workspace Marketplace, wypełniając krótką ankietę online.

REST Resource: customerLicense

Zasób: LicenseLicense

Zapis JSON
{
 "kind": string,
 "state": string,
 "applicationId": string,
 "editions": [
  {
   object (Editions)
  }
 ],
 "id": string,
 "customerId": string
}
Pola
kind

string

Typ zasobu interfejsu API. To zawsze Appsmarket#customerLicense.

state

string

Stan licencji klienta. Jedno z tej listy:

 • ACTIVE: klient ma ważną licencję.
 • UNLICENSED: nie ma licencji: ten klient nigdy nie instalował aplikacji lub ją usunął.
applicationId

string

Identyfikator aplikacji odpowiadającej temu zapytaniu licencyjnemu.

editions[]
(deprecated)

object (Editions)

(Wycofane)

id

string

Identyfikator licencji klienta.

customerId

string

Nazwa domeny klienta.

Wersje

Zapis JSON
{
 "editionId": string,
 "seatCount": integer,
 "assignedSeats": integer
}
Pola
editionId
(deprecated)

string

(Wycofane)

seatCount
(deprecated)

integer

(Wycofane)

assignedSeats
(deprecated)

integer

(Wycofane)

Metody

get

Pobiera stan licencji klienta, aby określić, czy ma on dostęp do danej aplikacji.