Điều khoản dịch vụ cho Dịch vụ API YouTube (EMEA)

Lưu ý: Việc tuân thủ Chính sách dành cho nhà phát triển của YouTube có hướng dẫn và ví dụ để giúp bạn đảm bảo rằng ứng dụng API của mình tuân thủ các phần cụ thể trong Điều khoảnChính sách của Dịch vụ API YouTube. Hướng dẫn này cung cấp thông tin chi tiết về cách YouTube thực thi một số khía cạnh nhất định của Điều khoản dịch vụ API nhưng hướng dẫn này không thay thế bất kỳ tài liệu hiện có nào.

De volgende YouTube API Services Servicevoorwaarden is een juridisch document waaraan u zich dient te houden bij de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services. Neem het regelmatig cửa en zorg ervoor date u het begrijpt. U kunt zich abonneren op de Nguồn cấp dữ liệu RSS voor wijzigingsgeschiedenis om op de hoogte te raken van wijzigingen trong dịch vụ Dịch vụ API của YouTube. voorwaarden. Bij het housenemen van de volgende YouTube API Services hieronder en window toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de YouTube API Services, dient u het volgende in gedachten te houden:

YouTube-gemeenschap van trình tạo, kijkers, content rechthebbenden en adverteerders is erg belangrijk voor ons. Wij bieden de YouTube API Services om ontwikkelaars in staat te stellen om ervaringen te creëren die waarde toevoegen aan het hộithysteem van YouTube en zijn gebruikers. Indien uw takeatie in strijd is meet de YouTube API Services Servicevoorwaarden of een negatief Effects heeft op de YouTube-gemeenschap, kunnen we beperkingen en verboden opleggen op uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services.

Bedankt,
—Nhóm dịch vụ API YouTube

Dịch vụ Dịch vụ API YouTube

Bedankt sở hữu dịch vụ API YouTube. Dịch vụ API của YouTube (zoals hieronder uiteengezet) worden u aangeboden window YouTube LLC, gevestigd te 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066 ("YouTube", "wij", "ons", trong số "onze" te noemen). Deze YouTube API Services Servicevoorwaarden ("Servicevoorwaarden") is een juridisch document waaraan u zich te allen tijde dient te houden bij de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services. Từ viết tắt "Dịch vụ API YouTube" từ Dịch vụ API của YouTube (bijv. YouTube Data API dịch vụ en YouTube Reporting API ( Cửa het bezoeken en gebruik van de YouTube API Services en in ruil voor het ontvangen van de voordelen van de YouTube API Services aangeboden window YouTube, verklaart u zich akkoord gặp de Overeenkomst (zoals hieronder uiteengezet).

 1. Begrippen. Deze gedefinieerde termen zullen de volgende betekenissen hebben:

  1. Onder Aangesloten entiteiten wordt verstaan een entiteit die online of zeggenschap uitoefent, waarover zeggenschap wordt uitgeoefend, of onder gezamenlijke zeggenschap staat van YouTube, waaronder Google Inc.
  2. Onder API Client wordt verstaan een trang web of softwareapplicatie (Includeusief een mobiele applicatie) ontwikkeld window u, die toegang biedt tot of gebruik maakt van de YouTube API Services.
  3. YouTube API Serviceshttps://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies
  4. Persoonsgeg7s heeft de betekenis die aan die term is geg Phát inn Nationale wetten van EU Lidstaten Wetke een performatie zijn van de Europese Dataprotectie Richtlijn 95/46/EC zoals van tijd tot tijd kan worden wigeupdate,
  5. Từ YouTube Mer thịensc lĩnh từ các từ thông dụng cho đến nay
  6. Giới thiệu YouTube Merkrichtlijnen từ verstaan de YouTube API Services Merkrichtlijneneneel te vinden op https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines.
  7. CANNOT TRANSLATE
  8. Onder YouTube Ontwikelaarswebsite wordt verstaan de ontwikkelaarswebsite van YouTube Includeusief de webpagina's die then te vinden zijn op https://developers.google.com/youtube
  9. Onder YouTube Richtlijnen wordt verstaan derichtlijnen of andere documentatie gepubliceerd op de YouTube Ontwikkelaarswebsite Includeusief de YouTube Merkrichtlijnen.
  10. Mở đầu YouTube Voorwaarden từ verstaan de YouTube Servicevoorwaarden timeeel te vinden op https://www.youtube.com/t/terms.
 2. De Overeenkomst.

  2.1 Onderdelen van de Overeenkomst. De Overeenkomst Bestaat uit het volgende:

  1. deze Servicevoorwaarden;
  2. het Ontwikkelaarsbeleid;
  3. de YouTube Richtlijnen;
  4. de preenies aan u en uw API Client(s) toegewezen cửa YouTube của Google;
  5. vihttp://www.google.com/corporate/software_principles.html
  6. YouTube Voorwaarden.

  2.2 Gebruiksvoorwaarden. Lees voor bước u de YouTube API Services opent of gebruikt, de documenten waaruit de Overeenkomst nhấtaat zorgvuldig cửa en zorg ervoor bước u deze begrijpt. Indien u niet akkoord gaat gặp een onderdeel van de Overeenkomst, heeft u niet onze toestemming voor het openen of gebruiken van de YouTube API Services.

  2.3 Wijziging van de Overeenkomst. YouTube kan de Servicevoorwaarden of andere documenten waaruit de Overeenkomst Bestaat te allen tijde wijzigen. YouTube zal wijzigingen in de Servicevoorwaarden bekendmaken window de wijzigingen te plaatsen op https://developers.google.com/youtube/terms/revision-history (of een opvolgende URL), en YouTube zal u schriftelijk in kennis brenzigardiniking vanwiss YouTube zal u op de hoogte brengen van de dateum van inwerkingtreding van de wijzigingen, de wijzigingen zijn niet meet terugwerkende kracht van toepassing en zullen niet eerder dan 30 dagen nared na de bekendking Echter, wijzigingen die specifiek betrekking hebben op een nieuwe nghiiteit of wijzigingen aangebracht om juridische Redenen kunnen onmiddellijk na kennisgeving in werking treden. Als u niet instemt Meet enige wijziging in de Overeenkomst, dient u de Overeenkomst op te zeggen. YouTube zal u alertseren over uw opzeggingsrecht en hoe u data moet doen. Các dịch vụ của YouTube API dành cho các dịch vụ API

  2.4 Voorrang. Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze Servicevoorwaarden en andere documenten waaruit de Overeenkomst Bestaat Meet betrekking tot de YouTube API Services, dan hebben deze Servicevoorwaarden voorrang.

 3. Toegestane toegang tot en gebruik van de YouTube API Services.

  3.1 Naleving van de Overeenkomst. Các dịch vụ của YouTube API ( YouTube komenkan uw toegang tot of gebruik van ieder deel van de YouTube API Services (Includeusiefreferentie aan u toegewezen window u of uw API Client(s) opschorten of beëindigen, aanvullende vereisten en beperkingen opleggen, of de

  3.2 Niet-bevoegde personen. U dient de Overeenkomst, of toegang tot of gebruik van de YouTube API Services niet te aanvaarden Indien (i) u niet de wettelijk vereiste leeftijd heeft om eenendv l

  3.3 Triển khai tên miền anderen. Các tính năng của các dịch vụ API của YouTube

 4. Registratie (Hồ sơ đăng ký). Om de YouTube API Services te Openen en gebruiken kunt u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken (zoals identificatie- of contactgeg7s) als onderdeel van het registratieproces, of als onderdeel van het registratieproces, of als onderdeel vanurende uw vok We kunnen de informatie bewaren tot we deze niet meer nodig hebben, bijvoorbeeld voor contractuele doeleinden en integriteitsbewaking. Ons Privacybeleid, timeeel te vinden op https://www.google.com/policies/privacy/, licht toe hoe wij uw Persoonsgeg cảs behandelen en uw privacy beschermen wanneer u uw persoonsgeg7s verstrekt in het kader vanten uw Services.

 5. Xe van hút chân không. Các ứng dụng Zonder het voorgaande te beperken, zult u niet distributeueren of toegang bieden aan uw API Client(s) op een manier die in strijd is meet exportcontrole- of handelswetten van de Verenigde Staten.

 6. API Clients enezicht. YouTube mag te allen tijde en zonder kennisgeving aan u toezicht houden op uw API Client(s) en deze beoordelen en Inspectioneren, en uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services toezien en Controleren, om kwalite

 7. Gebruikersprivacy en API Clients. Zonder af te doen aan Artikel 5 (Naleving van wetten), voldoet u aan alle van toepassing zijnde privacywetten en -voorschriften, waaronder die regelgevingen die Persoonsgeg7s toepassen. Iedere API Client zal zich houden aan een gepubliceerd privacybeleid en zal deze verstrekken, Chúng ta có thể thấy

 8. Tin tưởng. Voor zover u en uw API Client(s) gebruige.v.n. liên quan

 9. Kennisgevingen aan gebruikers.

  9.1 Vereiste kennisgeving.

  1. Als u voor uw API-client(s) gebruikmaakt van een YouTube API-service waarmee gebruikers video's kunnen uploaden naar trang web, apps, services of producten van YouTube, moet op het op het scherm of venster waarop de eindgebruikerk opkten tải lên v.v.

   'Door op 'Uploaden' te klikken, geeft u aan luồng de content die u uploadt in overeenstemming is meet de Servicevoorwaarden van YouTube (Includeusief de Communityrichtlijnen van YouTube), zoals vermeld op [voeg de juiste URL toe uide de volaf] Zorg DA u geen inbreuk maakt op de auteursrechten of privacy van anderen.'

   Als de upload wordt uitgevoerd op een Desktopcomputer of een ander niet-mobiel apparaat, là URL liên quan https://www.youtube.com/t/terms. Als de Upload wordt uitgevoerd op een mobiel apparaat, là URL có liên quan http://m.youtube.com/terms.

  2. Op basic van artikelen 9.1(iii) en (iv) hieronder moeten API-client(s) waarmee gebruikers video's video's kunnen uploaden naar trang web, apps, services of producten van YouTube, iedere gebruiker de optie bieden om de video YouTube's biedenageneige naar naar te te YouTube google.com.vn gebruikers ook naar uw YouTube-kanaal video's naar uw YouTube-kanaal kunnen uploaden qua uw API-client(s), (i) moeten de voorwaarden van uw licentie voor de desbetreffende video's duidelijk worden vermeld.

  3. Als uw API-client (of een deel daarvan) . Elke Op kinderen gerichte API-client die bij Google wordt gemeld, volgens artikel III.J.2.b van het Beleid voor ontwikkelaars of anderszins, wordt hier een Bekende op kinderen gerichte API-client genoemd. Opa. Raadpleeg voor meer informatie artikel III.J (Op kinderen gerichte API-clients) van het Beleid voor ontwikkelaars. (Thông báo tin tức voor meer informatie artikel III.J (Khách hàng API-hiện tượng gerichte) van het Beleid voor ontwikkelaars.

  4. .. . Hier vindt u meer informatie over hoe u bepaalt of uw content voor kinderen is gemaakt.

  9.2 Bộ gebruikers của Kennisgeving ở Châu Âu. Voor gebruikers in de Europese Unie dienen u en uw API Client(s) te voldoen aan het EU Beleid inzake Gebruikerstoestemming, Khoảnh khắc te vinden op http://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html.

 10. MerBahatienscxen toewijzing.

  10.1 Licentilening. YouTube verleent u een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve, sheroepelijke en beperkte licentie om YouTube Merwenscrich Weer te g phản diện

  10.2 Beperkingen. Alle gebruik van de YouTube Mer trải nghiệm (waaronder bi dùng kỹ thuật số ít thiện chí) komt ten goede van YouTube. U wijst onherroepelijk aan YouTube alle rechten, titels en belangen toe die u verkrijgt uit de YouTube Mer thịenscll. YouTube cho các tính năng của YouTube

  10.3 Bắt đầu. Alle API Clients dienen behoorlijke toeschrijving te bieden in overeenstemming Meet de YouTube Merkrichtlijnen en deze Servicevoorwaarden (indien van toepassing) bij het gebruiken van de YouTube Mer thịensc Device. YouTube behoudt zich het recht voor om te bepalen of uw toeschrijving(s) en Weergave van de YouTube Mer trải nghiệm voldoen aan de YouTube Merkrichtlijnen en deze Servicevoorwaarden. YouTube behoudt zich het recht voor om te allen tijde uw licentie om de YouTube Mer Đăng

 11. Eigendomsaanduidingen. U zult geen servicevoorwaarden van YouTube of Google of enige links naar of kennisgevingen over die voorwaarden verwijderen, of enig auteursrecht, merk of andere eigendomsaanduiding verwijderen of verleesbaar maken of veranderencheen; In het geval dergelijke aanduidingen niet verschijnen op of niet worden verstrekt qua de YouTube API Services, gaat u akkoord om dergelijke kennisgevingen Weer te g7, overeenkomstig de YouTube Merkrichtlijnen, vanor topassing zover.

 12. Rechten van derden. U en uw API Client(s) zullen geen inbreuk maken op rechten van derden, Includeusief intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten, vertrouwelijkheid, privacyrecht of recht op Publiciteitenschenschen deze

 13. Công khai. YouTube mag gebruik làm. U verleent aan YouTube en haar Aangesloten entiteiten een niet-exclusieve, onherroepelijke, geotyvrije, wasldwijde licentie om de naam van uw bedrijf of organisor naam bedrijf of organisor naam bijdenener snaam (của biểu trưng persoonlijk naam bijdenener snaam), verleent aan YouTube U mag geen openbare verklaringen afleggen die betrekking hebben op uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services, die een partnerschap meet of deprecated of ondersteuning window YouTube suggereren, zonder de voorafgaande beoortelemdeling enschifming en

 14. Wijziging van de YouTube API Services.

  14.1 Recht om te wijzigen. YouTube is steeds aan het innoveren als onderdeel van deze voortdurende innovatie kan YouTube te allen tijde en zonder kennisgeving of aankondiging enig củng cố van de YouTube API Services wijzigen of dừng lại (waarovan enkerenker s. YouTube zal proberen om u een Redelijke waarschuwing vooraf te g7 of een vooraankondiging te doen.

  14.2 Wijzigingen gặp terugwerkende kracht. YouTube gửi các gói dịch vụ cho người dùng mới nhất

  14.3 Bijzondere voorwaarden. Bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op bepaalde versies van de YouTube API Services die worden geïdentificeerd als "Subject API Services" op https://developers.google.com/youtube/terms/subject-api-services. YouTube zal Redelijke inspanningen doen om de softwarecode voor de Subject API Services te handhaven voor een jaar vanaf 10 februari 2017,

  1. tenzij YouTube bij ướt, rechterlijk betrekking gặp derden (Includeusief wijzigingen in de wet of betrekkingen) verplicht is om die wijzigingen eerder aan te brengen;
  2. tenzij het zou kunnen leiden tot privacy-, veiligheids- of ander risico, of aanzienlijke Câu chuyện kinh tế của materiële technische last; of
  3. behalve voor eigenscdoes opgenomen in de Subject API Services die diet of niet meer beschikbaar zijn op of qua de YouTube producten, diensten, ứng dụng của các trang web (bijv. www.youtube.com, YouTube mobiele applicatie), đáp ứng uitzondering van de YouTube API Services.

  Na 10 februari 2017 kan YouTube de Subject API Services aanpassen of Stopzetten, overeenkomstig Artikel 14.1 en 14.2hierboven.

 15. Verbruik en Hạn mức. YouTube kan te allen tijde een quotum bao gồm tellen voor het verbruik van YouTube API Services, zoals toegepast op enige specifieke YouTube API Services-gebruiker of API Client, een phân loại gebruikers of API Clients, thuộc tất cả các đại lý phân loại của ứng dụng API. U en uw API Client(s) zullen niet, en zullen niet proberen om verbruik- of limitedbeperkingen te overschrijden of omzeilen. YouTube kan aanvullende vereisten rộngstellen die betrekking hebben op het verbruik of limited, bijvoorbeeld in het Ontwikkelaarsbeleid.

 16. Geen tức thì.

  16.1 Eigendom. Các trang web của YouTube về Conform de overeenkomst tussen u en YouTube, behoudt u alle rechten op, titel, belangen en eigendom van uw API Client(s), meet uitzondering van enig YouTube Eigendom.

  16.2 Geen andere rechten. YouTube

  16.3 Geen licentie of rechten op octrooien of content. CANNOT TRANSLATE Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend, zijn voorbehouden aan YouTube.

 17. Niet-loại trừ. De Overeenkomst là een niet-exclusieve overeenkomst. Các trang web, ứng dụng, sản phẩm của diensten kunnen trên

 18. Vertrouwelijkheid. Các cộng sự của YouTube đã gặp gỡ ở đây. Indien u enige YouTube.

 19. Cam kết và tuyên bố từ chối trách nhiệm.

  19.1 Naleving van de Overeenkomst. Iedere Partij garandeert de andere date zij Redelijke nước bànundigheid en zorg zal gebruiken bij het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

  19.2 Bảo lãnh Genen. Geen voorwaarden, garanties of andere bepalingen zijn van toepassing op een dienst, software, of andere goederen of diensten geleverd window YouTube of haar Aangesloten entiteiten uit hoofde van de Overeenkomelij dekken melkru

  19.3 Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Aanvullende. Onderworpen aan Artikel 20.1(a) (Aansprakelijkheidsbeperking) zijn alle impliciete voorwaarden, garanties of andere voorwaarden (waaronder alle impliciete voorwaarden Meet betrekking tot bevredigende kwalite tuyếnsenlite, YouTube của haar Aangesloten entiteiten garanderen u in het bijzonder niet date:

  1. de YouTube API Services zullen voldoen aan uw eisen;
  2. de YouTube API Services ononderbreak, tijdig, beveiligd of storagesvrij zullen zijn;
  3. de YouTube API Services nauwkeurig, betrouwbaar, volledig, voortdurend of anders geldig zullen zijn; of
  4. enige fouten in de werking ofFunctioniteit van enig thiện van de YouTube API Services, YouTube API, code, inhoud (Includeusief audiovisuele inhoud), geg7s, ondersteuning of iets anders wat aan u en uw API Client(s) geleverd word Service (Dịch vụ API của YouTube), phần mềm waaronder, mã, inhoud (Includeusief audiovisuele inhoud), geg7s, ondersteuning of iets anders wat aan u en uw API Client(s) geleverd word Service (Dịch vụ API) geleverd word onder

  19.4 Bảo lãnh ở bên ngoài Gen. Voor.

  19.5 API-geg7s. De content aangeboden als deel van API geg7s omvat video's, audio, afbeeldingen, foto's, tekst, engagementieve Funcities, phần mềm en ander materiaal, waaronder muziek, geluid, opmerkingen, scripts en audiovisuele combinaies. YouTube is een aanbieder van lưu trữdiensten voor content en YouTube is niet verantwordelijk voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, het nut, de veiligheid of de Wettigheid van dergelijke content, gặp inbegrip van van dergelijke nội dung API-geg7s worden window u en uw API Client(s) naar eigen goeddunken en op eigen risico verkregen en u zult volledig verant Wordelijk zijn voor enige schade aan de computersystemen of apparaten van brigendege u of brigendeige en

  19.6 Diensten van derden. Daarnaast kunnen de YouTube API Services liên kết naar externe trang web en online diensten bevatten die niet het eigendom zijn van YouTube of window YouTube beheerd worden. YouTube heeft geen Controle over en neemt geen verant Wordelijk op zich voor dergelijke pages en online diensten.

 20. Beperking van Aansprakelijkheid.

  20.1 Beperkingen.

  1. Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van elk van de Partijen uitsluiten of beperken voor:

   1. dood of persoonlijk allowel als gevolg van nalatigheid van één van de Partijen of hun bedienden, agenten of werknemer;
   2. gian lận lừa đảo voorstelling van zaken;
   3. verplichtingen op grond van Artikel 21 (Vrijwaring); of
   4. zaken die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

  2. Các tính năng của YouTube, các tính năng của các tính năng của các tính năng, các tính năng của các tính năng trên các trang web của các tính năng phổ thông của các tính năng của các tính năng mới cho các tính năng của các tính năng trên các trang web của các tính năng phổ thông của các tính năng của các tính năng của các tính năng mới cho các tính năng phổ thông của các tính năng mới của các tính năng phổ thông của các tính năng hay không.

  20.2 Aanvullende beperkingen. YouTube cho các dịch vụ ở đây.

 21. Vrijwaring.U zult YouTube en haar Aangesloten entiteiten, bổ sung các chỉ dẫn, hàm

  1. de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services window u, degenen die namens u handelen, uw API Client(s) of enige van uw gebruikers;
  2. daadwerkelijke of vermeende sch hóa van de Overeenkomst (of een deel daarvan) window u, degenen die namens u handelen, uw API Client(s) of enige van uw gebruikers, Includeusief daadwerenende schei giữa scheief vermeendeende scheief
  3. enige content, gebruikers, công nghệ của materialen verstrekt of bijgedragen window of qua u, degenen die namens u handelen, uw API Client(s), enige van uw gebruikers en niet window YouTube en haar Aangesloten entiteiten.

  YouTube kan geheel naar eigen goeddunken ervoor kiezen om u aan te wijzen voor de verdediging van de Vordering waarvoor u verplicht bent om YouTube en haar Aangesloten entiteiten te vrijwaren uitkelt hoofde 1 Indien de verdediging of schikking cửa u is opgenomen, kan YouTube op ieder khoảnh khắc daarna haar eigen Consultant aanwijzen (op eigen kosten); of kan YouTube de verdediging en schikking van een dergelijke Vordering overnemen. U stemt ermee in een dergelijke Vordering niet te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van YouTube. Beide Partijen zullen redelijke ondersteuning bieden aan de ander, zoals nodig kan zijn om een betreffende Vordering te verdedigen.

 22. Rechterlijke maatregelen. Các video của bạn có sẵn Xem lại

 23. Khám phá âm nhạc. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, gedurende de Overeenkomst en drie (3) jaar na enige beëindiging of afloop van de Overeenkomst window u of YouTube, gaat u ermee akkoord om geen vordering in .

 24. Đang sử dụng.

  24.1 Gắn kết cửa u. Bạn có thể làm như vậy với YouTube API U hoeft YouTube niet specifiek in kennis te stellen wanneer u uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services Stopzet, tenzij anderszins vereist window YouTube.

  24.2 Đăng ký cho YouTube. Các ứng dụng của YouTube. HoeWe wij zullen proberen u hiervan op Redelijke termijn kennis te g7, zijn wij daartoe niet verplicht.

  24.3 Hiệu ứng tải xuống. Bij eventuele opschorting, aankondiging van beëindiging of beëindiging (al dan niet window u of YouTube) zult u onmiddellijk Stoppen meet het gebruik van alle YouTube Eigendom en zult u alle YouTube API Services (Includeijusief allediegdieg7 API) Op verzoek van YouTube zult u de verwijdering van alle YouTube API Services (Includeusief alle API-geg7s) en YouTube Vertroubilijke Informatie die u in uw bezit hebt of die u beheert, schriftelijk certificerenderen dit laten on YouTube kan onafhankelijk communiceren Meet iedere eigenaar van een account van wie het account/de accounts geassocieerd is/zijn meet de neoenty toegewezen aan uw API Client(s), om kennis te g7 zoWe Workspace de schorsinging

  24.4 Beëindiging van ondersteuning of aanpassingsinspanningen. Indien YouTube ervoor kiest om u of uw API Client-s) ondersteuning of aanpassing te bieden voor de YouTube API Services, kan deze ondersteuning of aanpassingsinspanning worden opgeschort of beëindigd opgeschort of beëindigd gewenkers endersteuning API Services

  24.5 Geen verplichting om te leveren. YouTube is op geen enkele wijze verplicht om de YouTube API Services te leveren. Mỗi ngày

  24.6 Voortbestaan. Các hình thức của các yêu cầu của các ứng dụng của các liên kết của API