Tóm tắt về lệnh chuyển hướng cuộc hẹn

Google hỗ trợ người dùng đặt lịch hẹn thông qua các đường liên kết hành động. Đây là chương trình thí điểm khép kín, vì vậy, vui lòng cho chúng tôi biết thông qua biểu mẫu này.

Tích hợp tính năng chuyển hướng cuộc hẹn

Tính năng tích hợp Chuyển hướng cuộc hẹn của chúng tôi cho phép đối tác chia sẻ đường liên kết chi tiết để đặt lịch hẹn dựa trên dấu thời gian và loại cuộc hẹn. Nhờ đó, người dùng có thể xem các loại cuộc hẹn cụ thể và ngày có thể nhận được sớm nhất khi tìm kiếm nhà cung cấp trên Google.