סקירה כללית

אפשר להשתמש בממשק ה-API של מרכז ההתראות כדי לנהל התראות שמשפיעות על הדומיין. התראה היא אזהרה בנוגע לבעיית אבטחה פוטנציאלית ש-Google זיהתה. ההתראות כוללות את הפרטים הבאים:

 • המקור שממנו הגיעה ההתראה.
 • שם ההתראה.
 • שעת ההתראה הזו.
 • נתונים ספציפיים המשויכים להתראה הזו.

מנהלי דומיינים יכולים לראות ולנהל התראות באופן ידני דרך מסוף Google Admin. ה-API של מרכז ההתראות מאפשר לאפליקציות לבנות לאחזור נתוני התראות ומשוב על התראות. ה-API יכול גם ליצור משוב חדש להתראות קיימות.

לדוגמה, אפליקציית מעקב יכולה להשתמש ב-Alert Center API כדי לאחזר את ההתראות האחרונות מדומיין מסוים, לתעדף אותן ואז להודיע לחברים בארגון. אחרי שהצוות יגיב להתראה, האפליקציה תוכל לצרף לה משוב על סמך הממצאים.

שימוש ב-Alert Center API

כדי להשתמש ב-Alert Center API צריך להגדיר פרויקט חדש ב-Cloud Platform ולהפעיל את Alert Center API. כדי לגשת ל-API, הפרויקט צריך להשתמש בחשבון שירות.

אחרי שהאפליקציה שלכם כוללת פרויקט ב-Cloud שעומד בדרישות המוקדמות ומורשה כראוי, ניתן יהיה לשלוח בקשות REST ל-API של Alert Center. קל יותר לשלוח בקשות API כשמשתמשים בספריות הלקוח הזמינות.

הדוגמה הבאה מציגה איך ליצור רשימה של התראות זמינות באמצעות ה-API:

Java

// First, authorize the API and create a client to make requests with.
URL serviceAccountUrl = AuthUtils.class.getResource("/client_secret.json");
GoogleCredentials credentials = ServiceAccountCredentials
  .fromStream(serviceAccountUrl.openStream())
  .createDelegated("admin@xxxx.com")
  .createScoped(Collections.singleton("https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts"));
ApacheHttpTransport transport = new ApacheHttpTransport();
HttpCredentialsAdapter adapter = new HttpCredentialsAdapter(credentials);
AlertCenter alertCenter = new AlertCenter.Builder(transport, new JacksonFactory(), adapter)
  .setApplicationName("Alert Center client")
  .build();

// List alerts in pages, printing each alert discovered.
String pageToken = null;
do {
 ListAlertsResponse listResponse = service.alerts().list().setPageToken(pageToken)
   .setPageSize(20).execute();
 if (listResponse.getAlerts() != null) {
  for (Alert alert : listResponse.getAlerts()) {
   System.out.println(alert);
  }
 }
 pageToken = listResponse.getNextPageToken();
} while (pageToken != null);