ניהול פרוגרמטי של התראות ב-Google Workspace.

ניהול התראות על בעיות אפשריות בדומיין שלך. אפליקציות שאתם מפתחים יכולות להשתמש ב-Alert Center API כדי לאחזר התראות כדי להגיב להן. אפליקציות יכולות להשתמש ב-API גם כדי ליצור ולאחזר משוב על התראות. לדוגמה, אפליקציית מעקב יכולה לאחזר התראות חדשות, לתעדף אותן ולאחר מכן להודיע לחברים בארגון מתי נדרשת פעולה.
מרכז ההתראות של Google מספק תצוגה מרכזית של התראות שמשפיעות על הדומיין.