ניהול בעלי הגישה לאנשי הקשר

מדריך זה מסביר איך ליצור, לרשום ולמחוק נציגים עם הרשאות לניהול אנשי קשר.

הענקת גישה

כדי להעניק גישה למשתמש, צריך ליצור בקשת POST שכוללת את כתובת האימייל של מעניק הגישה:

POST https://admin.googleapis.com/admin/contacts/v1/users/delegator@example.com/delegates

בגוף הבקשה, יש לציין את כתובת האימייל של המואצל:

{ “email”: “delegate@example.com” }

תשובה מוצלחת מחזירה את קוד הסטטוס HTTP 200 ואת כתובת האימייל של מקבל הגישה החדש:

{ “email”: “delegate@example.com” }

הצגת רשימה של בעלי גישה

כדי להעניק גישה לאנשי הקשר של משתמש מסוים, צריך ליצור בקשת GET שמכילה את כתובת האימייל של אותו משתמש:

GET https://admin.googleapis.com/admin/contacts/v1/users/delegator@example.com/delegates

כשתקבלו את התשובה, תקבלו את קוד הסטטוס HTTP 200 ורשימה של כתובות האימייל של המשתמשים שהוענקה להם גישה:

{ “email”: “delegate1@example.com” }

מחיקת משתמש עם הרשאות

כדי למחוק את הגישה לאנשי הקשר של משתמש מסוים, צריך ליצור בקשת DELETE שכוללת את כתובת האימייל של המעניק ושל המואצל:

DELETE https://admin.googleapis.com/admin/contacts/v1/users/delegator@example.com/delegates/delegate@example.com

תגובה מוצלחת מחזירה את קוד הסטטוס HTTP 200.