סקירה כללית על Directory API

Directory API הוא חלק מ-RESTful Admin SDK API, שבעזרתו אפשר ליצור ולנהל משאבים בשליטת האדמין שבבעלות חשבון Google Workspace באופן פרוגרמטי. תרחישים לדוגמה כוללים:

  • יצירה וניהול של משתמשים והוספה של אדמינים.
  • יצירה וניהול של קבוצות וחברויות בקבוצות.
  • מעקב אחרי מכשירים שמחוברים לדומיין וביצוע פעולות במכשירים שאבדו.
  • ניהול התרשים הארגוני ומבנים של הארגון.
  • לערוך ביקורת לאפליקציות שהמשתמשים שלכם העניקו גישה אליהן, ולבטל את הגישה שלהן לאפליקציות לא מורשות.

זוהי רשימה של המונחים הנפוצים ב-Directory API:

לקוח/ה
הישות שבבעלותה חשבון Google Workspace, מיוצגת על ידי משאב הלקוח.
דומיין
אם זה רלוונטי, דומיין ה-DNS שמשויך לחשבון Google Workspace, מיוצג על ידי המשאב דומיין. לא לכל החשבונות משויך דומיין.
יחידה ארגונית (OU)
יחידת משנה של העץ הארגוני של חשבון Google Workspace, שמשמשת לקיבוץ ולמיון של משתמשים לצורך החלת כללי מדיניות והענקת הרשאות. יחידה ארגונית מיוצגת על ידי המשאב OrgUnit.
הרשאה
היכולת של המשתמש לבצע פעולה במשאב של Google Workspace. רלוונטי בעיקר לאדמינים. הרשאה מיוצגת על ידי המשאב הרשאות.
תפקיד
אוסף הרשאות מוגדר שאפשר להקצות למשתמש או לקבוצת משתמשים, מיוצג על ידי המשאב תפקיד.
הקצאת תפקידים
רשומה שמציינת איזה משתמש מקבל אילו תפקידים, ובאיזה היקף. הקצאת תפקיד מיוצגת על ידי המשאב RoleAssignment.
סכימה
אובייקט JSON שמגדיר מאפייני משתמש בהתאמה אישית לארגון, שמיוצג על ידי משאב Schema.
משתמש
חשבון פרטי של משתמש קצה עם גישה לאפליקציות ולמשאבים של Google Workspace, מיוצג על ידי המשאב משתמש.

השלבים הבאים