Geçiş reklamları

Geçiş reklamları, ana makine uygulamalarının arayüzünü kaplayan tam ekran reklamlardır. Bu reklamlar genellikle bir uygulamanın akışındaki doğal geçiş noktalarında (ör. bir oyundaki seviyeler arasındaki duraklama sırasında) gösterilir. Uygulama bir geçiş reklamı gösterdiğinde, kullanıcının reklama dokunup hedefine devam etme veya reklamı kapatıp uygulamaya dönme seçeneği vardır. Örnek olay.

Bu kılavuzda, geçiş reklamlarının bir Unity uygulamasına nasıl entegre edileceği açıklanmaktadır.

Ön koşullar

Her zaman test reklamlarıyla test edin

Aşağıdaki örnek kod, test reklamları istemek için kullanabileceğiniz bir reklam birimi kimliği içerir. Her istek için üretim reklamları yerine test reklamları döndürecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Böylece kullanımı güvenli olur.

Bununla birlikte, AdMob kullanıcı arayüzüne bir uygulama kaydedip uygulamanızda kullanmak üzere kendi reklam birimi kimliklerinizi oluşturduktan sonra geliştirme sırasında cihazınızı açık bir şekilde test cihazı olarak yapılandırmanız gerekir.

Android

ca-app-pub-3940256099942544/1033173712

iOS

ca-app-pub-3940256099942544/4411468910

Mobile Ads SDK'sını ilk kullanıma hazırlayın

Reklam yüklemeden önce uygulamanızın MobileAds.Initialize() çağırarak Mobile Ads SDK'sını başlatmasını sağlayın. Bu işlemin ideal olarak uygulamanın başlatılması sırasında yalnızca bir kez yapılması gerekir.

using GoogleMobileAds;
using GoogleMobileAds.Api;

public class GoogleMobileAdsDemoScript : MonoBehaviour
{
  public void Start()
  {
    // Initialize the Google Mobile Ads SDK.
    MobileAds.Initialize((InitializationStatus initStatus) =>
    {
      // This callback is called once the MobileAds SDK is initialized.
    });
  }
}

Uyumlulaştırma kullanıyorsanız reklamları yüklemeden önce geri çağırmanın gerçekleşmesini bekleyin. Bu, tüm uyumlulaştırma bağdaştırıcılarının başlatılmasını sağlar.

Uygulama

Geçiş reklamlarını entegre etmenin temel adımları şunlardır:

 1. Geçiş reklamını yükleyin
 2. Geçiş reklamını göster
 3. Geçiş reklamı etkinliklerini dinleme
 4. Geçiş reklamını temizleyin
 5. Sonraki geçiş reklamını önceden yükle

Geçiş reklamını yükleyin

Bir geçiş reklamı yükleme işlemi, InterstitialAd sınıfındaki statik Load() yöntemi kullanılarak gerçekleştirilir. Yükleme yöntemi, bir reklam birimi kimliği, bir AdRequest nesnesi ve reklam yükleme işlemi başarılı veya başarısız olduğunda çağrılan bir tamamlama işleyicisi gerektirir. Yüklenen InterstitialAd nesnesi, tamamlama işleyicide parametre olarak sağlanır. Aşağıdaki örnekte InterstitialAd öğesinin nasıl yükleneceği gösterilmektedir.

// These ad units are configured to always serve test ads.
#if UNITY_ANDROID
 private string _adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/1033173712";
#elif UNITY_IPHONE
 private string _adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/4411468910";
#else
 private string _adUnitId = "unused";
#endif

 private InterstitialAd interstitialAd;

 /// <summary>
 /// Loads the interstitial ad.
 /// </summary>
 public void LoadInterstitialAd()
 {
   // Clean up the old ad before loading a new one.
   if (interstitialAd != null)
   {
      interstitialAd.Destroy();
      interstitialAd = null;
   }

   Debug.Log("Loading the interstitial ad.");

   // create our request used to load the ad.
   var adRequest = new AdRequest();
   adRequest.Keywords.Add("unity-admob-sample");

   // send the request to load the ad.
   InterstitialAd.Load(_adUnitId, adRequest,
     (InterstitialAd ad, LoadAdError error) =>
     {
       // if error is not null, the load request failed.
       if (error != null || ad == null)
       {
         Debug.LogError("interstitial ad failed to load an ad " +
                 "with error : " + error);
         return;
       }

       Debug.Log("Interstitial ad loaded with response : "
            + ad.GetResponseInfo());

       interstitialAd = ad;
     });
 }

Geçiş reklamını göster

Yüklenen bir geçiş reklamı göstermek için InterstitialAd örneğinde Show() yöntemini çağırın. Reklamlar, her yüklemede bir kez gösterilebilir. Reklamın gösterilmeye hazır olduğunu doğrulamak için CanShowAd() yöntemini kullanın.

/// <summary>
/// Shows the interstitial ad.
/// </summary>
public void ShowAd()
{
  if (interstitialAd != null && interstitialAd.CanShowAd())
  {
    Debug.Log("Showing interstitial ad.");
    interstitialAd.Show();
  }
  else
  {
    Debug.LogError("Interstitial ad is not ready yet.");
  }
}

Geçiş reklamı etkinliklerini dinleme

Reklamınızın davranışını daha da özelleştirmek için reklamın yaşam döngüsündeki açılış, kapanış gibi bir dizi etkinliğe odaklanabilirsiniz. Aşağıda gösterildiği gibi bir yetki verilmiş sağlayıcıyı kaydederek bu etkinlikleri dinleyin.

private void RegisterEventHandlers(InterstitialAd ad)
{
  // Raised when the ad is estimated to have earned money.
  ad.OnAdPaid += (AdValue adValue) =>
  {
    Debug.Log(String.Format("Interstitial ad paid {0} {1}.",
      adValue.Value,
      adValue.CurrencyCode));
  };
  // Raised when an impression is recorded for an ad.
  ad.OnAdImpressionRecorded += () =>
  {
    Debug.Log("Interstitial ad recorded an impression.");
  };
  // Raised when a click is recorded for an ad.
  ad.OnAdClicked += () =>
  {
    Debug.Log("Interstitial ad was clicked.");
  };
  // Raised when an ad opened full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentOpened += () =>
  {
    Debug.Log("Interstitial ad full screen content opened.");
  };
  // Raised when the ad closed full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentClosed += () =>
  {
    Debug.Log("Interstitial ad full screen content closed.");
  };
  // Raised when the ad failed to open full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentFailed += (AdError error) =>
  {
    Debug.LogError("Interstitial ad failed to open full screen content " +
            "with error : " + error);
  };
}

Geçiş reklamını temizleyin

Bir InterstitialAd ile işiniz bittiğinde, referansınızı bırakmadan önce Destroy() yöntemini çağırdığınızdan emin olun:

interstitialAd.Destroy();

Bu işlem, eklentiyi artık nesnenin kullanılmadığını ve işlediği belleğin geri alınabileceğini bildirir. Bu yöntemin adlandırılamaması bellek sızıntılarına neden olur.

Sonraki geçiş reklamını önceden yükle

Geçiş reklamları tek kullanımlık bir nesnedir. Geçiş reklamı gösterildikten sonra nesne tekrar kullanılamaz. Başka bir geçiş reklamı istemek için yeni bir InterstitialAd nesnesi oluşturmanız gerekir.

Bir sonraki gösterim fırsatına geçiş reklamı hazırlamak için, OnAdFullScreenContentClosed veya OnAdFullScreenContentFailed reklam etkinliği tetiklendikten sonra geçiş reklamını önceden yükleyin.

private void RegisterReloadHandler(InterstitialAd ad)
{
  // Raised when the ad closed full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentClosed += ()
  {
    Debug.Log("Interstitial Ad full screen content closed.");

    // Reload the ad so that we can show another as soon as possible.
    LoadInterstitialAd();
  };
  // Raised when the ad failed to open full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentFailed += (AdError error) =>
  {
    Debug.LogError("Interstitial ad failed to open full screen content " +
            "with error : " + error);

    // Reload the ad so that we can show another as soon as possible.
    LoadInterstitialAd();
  };
}

Bazı en iyi uygulamalar

Geçiş reklamlarının uygulamanız için doğru reklam türü olup olmadığını değerlendirin.
Geçiş reklamları, en iyi performansı doğal geçiş noktalarına sahip uygulamalarda gösterir. Uygulama içinde bir görevin tamamlanması (ör. resim paylaşma veya oyun seviyesini tamamlama) bu tür bir noktayı oluşturur. Kullanıcı, işlemin kesintiye uğramasını beklediği için deneyimlerini kesintiye uğratmadan geçiş reklamı sunmak kolaydır. Uygulamanızın iş akışında hangi noktalarda geçiş reklamları göstereceğinizi ve kullanıcının nasıl yanıt verebileceğini dikkate aldığınızdan emin olun.
Bir geçiş reklamı gösterirken işlemi duraklatmayı unutmayın.
Birkaç geçiş reklamı türü vardır: metin, resim, video ve diğerleri. Uygulamanız bir geçiş reklamı gösterdiğinde, reklamın bunlardan yararlanması için bazı kaynakların kullanımını askıya alması da önemlidir. Örneğin, bir geçiş reklamı görüntülemek için çağrı yaptığınızda uygulamanız tarafından oluşturulan ses çıkışını duraklattığınızdan emin olun. OnAdFullScreenContentClosed() etkinliğinde sesleri çalmaya devam edebilirsiniz. Bu etkinlik, kullanıcı reklamla etkileşimde bulunduğunda sona erecektir. Buna ek olarak, reklam görüntülenirken yoğun hesaplama görevlerini (oyun döngüsü gibi) geçici olarak durdurmayı da düşünebilirsiniz. Bu durum, kullanıcının yavaş veya yanıt vermeyen grafik ya da takık videolarla karşılaşmamasını sağlar.
Kullanıcıyı reklamlara boğmayın.
Uygulamanızdaki geçiş reklamlarının sıklığını artırmak gelirinizi artırmanın mükemmel bir yolu gibi görünse de kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyebilir ve tıklama oranlarını düşürebilir. Kullanıcıların, uygulamanızı kullanmaktan keyif alamayacak kadar sık kesinti yaşamadığından emin olun.

Ek kaynaklar

Örnekler

Başarı öyküleri