Birden Çok Grafik Çizme

Bu sayfada, bir web sayfasında birden fazla grafiğin nasıl çizileceği gösterilmektedir.

Bir Sayfaya Birden Fazla Grafik Çizme

Bir web sayfasında birden fazla grafik çizmek istiyorsanız sayfanın <head> bölümüne aşağıdakilere ait kodu ekleyin:

 • Grafiklerinizin gerektirdiği tüm paketleri tek bir google.charts.load() çağrısında yükleyin.
 • Sayfadaki her bir grafik için grafiği giriş olarak kullanan geri çağırmayı içeren bir google.charts.setOnLoadCallback() çağrısı ekleyin. Örneğin, google.charts.setOnLoadCallback(myPieChart).

Örneğin, arkadaşlarınız Serap ve Ataberk'in dün akşam ne kadar pizza yediğini gösteren iki pasta grafiği çizmek istediğinizi varsayalım. Aşağıdaki örnekte her iki grafiğin yan yana nasıl görüntüleneceği gösterilmektedir.

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">

   // Load Charts and the corechart package.
   google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});

   // Draw the pie chart for Sarah's pizza when Charts is loaded.
   google.charts.setOnLoadCallback(drawSarahChart);

   // Draw the pie chart for the Anthony's pizza when Charts is loaded.
   google.charts.setOnLoadCallback(drawAnthonyChart);

   // Callback that draws the pie chart for Sarah's pizza.
   function drawSarahChart() {

    // Create the data table for Sarah's pizza.
    var data = new google.visualization.DataTable();
    data.addColumn('string', 'Topping');
    data.addColumn('number', 'Slices');
    data.addRows([
     ['Mushrooms', 1],
     ['Onions', 1],
     ['Olives', 2],
     ['Zucchini', 2],
     ['Pepperoni', 1]
    ]);

    // Set options for Sarah's pie chart.
    var options = {title:'How Much Pizza Sarah Ate Last Night',
            width:400,
            height:300};

    // Instantiate and draw the chart for Sarah's pizza.
    var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('Sarah_chart_div'));
    chart.draw(data, options);
   }

   // Callback that draws the pie chart for Anthony's pizza.
   function drawAnthonyChart() {

    // Create the data table for Anthony's pizza.
    var data = new google.visualization.DataTable();
    data.addColumn('string', 'Topping');
    data.addColumn('number', 'Slices');
    data.addRows([
     ['Mushrooms', 2],
     ['Onions', 2],
     ['Olives', 2],
     ['Zucchini', 0],
     ['Pepperoni', 3]
    ]);

    // Set options for Anthony's pie chart.
    var options = {title:'How Much Pizza Anthony Ate Last Night',
            width:400,
            height:300};

    // Instantiate and draw the chart for Anthony's pizza.
    var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('Anthony_chart_div'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>
 <body>
  <!--Table and divs that hold the pie charts-->
  <table class="columns">
   <tr>
    <td><div id="Sarah_chart_div" style="border: 1px solid #ccc"></div></td>
    <td><div id="Anthony_chart_div" style="border: 1px solid #ccc"></div></td>
   </tr>
  </table>
 </body>
</html>


Birden Çok Grafik Çizmek İçin Tek Bir Geri Arama Kullanma

Önceki örnekte, iki grafiğe ait veriler farklı olduğundan, grafikleri çizmek için iki geri çağırma kullanılmaktadır. Aynı veriler için birden çok grafik çizmek istiyorsanız her iki grafik için tek bir geri çağırma yazmak daha uygun olabilir. Aşağıdaki örnekte bu durum gösterilmektedir.

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   // Load Charts and the corechart and barchart packages.
   google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});

   // Draw the pie chart and bar chart when Charts is loaded.
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

   function drawChart() {

    var data = new google.visualization.DataTable();
    data.addColumn('string', 'Topping');
    data.addColumn('number', 'Slices');
    data.addRows([
     ['Mushrooms', 3],
     ['Onions', 1],
     ['Olives', 1],
     ['Zucchini', 1],
     ['Pepperoni', 2]
    ]);

    var piechart_options = {title:'Pie Chart: How Much Pizza I Ate Last Night',
            width:400,
            height:300};
    var piechart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart_div'));
    piechart.draw(data, piechart_options);

    var barchart_options = {title:'Barchart: How Much Pizza I Ate Last Night',
            width:400,
            height:300,
            legend: 'none'};
    var barchart = new google.visualization.BarChart(document.getElementById('barchart_div'));
    barchart.draw(data, barchart_options);
   }
  </script>
 </head>
<body>
  <!--Table and divs that hold the pie charts-->
  <table class="columns">
   <tr>
    <td><div id="piechart_div" style="border: 1px solid #ccc"></div></td>
    <td><div id="barchart_div" style="border: 1px solid #ccc"></div></td>
   </tr>
  </table>
 </body>
</html>