תצוגה חזותית: תרשים בועות

סקירה כללית

תרשים בועות שמעובד בתוך הדפדפן באמצעות SVG או VML. הצגת טיפים בעת העברת העכבר מעל לבועות.

תרשים בועות משמש להצגת מערך נתונים שמכיל שניים עד ארבעה מאפיינים. שני המאפיינים הראשונים מומחשים כקואורדינטות, השלישי מוצג כצבע והשלישי כגודל.

דוגמה

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
   google.charts.setOnLoadCallback(drawSeriesChart);

  function drawSeriesChart() {

   var data = google.visualization.arrayToDataTable([
    ['ID', 'Life Expectancy', 'Fertility Rate', 'Region',   'Population'],
    ['CAN',  80.66,       1.67,   'North America', 33739900],
    ['DEU',  79.84,       1.36,   'Europe',     81902307],
    ['DNK',  78.6,        1.84,   'Europe',     5523095],
    ['EGY',  72.73,       2.78,   'Middle East',  79716203],
    ['GBR',  80.05,       2,     'Europe',     61801570],
    ['IRN',  72.49,       1.7,    'Middle East',  73137148],
    ['IRQ',  68.09,       4.77,   'Middle East',  31090763],
    ['ISR',  81.55,       2.96,   'Middle East',  7485600],
    ['RUS',  68.6,        1.54,   'Europe',     141850000],
    ['USA',  78.09,       2.05,   'North America', 307007000]
   ]);

   var options = {
    title: 'Fertility rate vs life expectancy in selected countries (2010).' +
     ' X=Life Expectancy, Y=Fertility, Bubble size=Population, Bubble color=Region',
    hAxis: {title: 'Life Expectancy'},
    vAxis: {title: 'Fertility Rate'},
    bubble: {textStyle: {fontSize: 11}}
   };

   var chart = new google.visualization.BubbleChart(document.getElementById('series_chart_div'));
   chart.draw(data, options);
  }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="series_chart_div" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
 </body>
</html>

צבע לפי מספרים

ניתן להשתמש באפשרות colorAxis כדי לצבוע את הבועות ביחס לערך, כפי שאפשר לראות בדוגמה הבאה.

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load("current", {packages:["corechart"]});
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
   function drawChart() {
    var data = google.visualization.arrayToDataTable([
     ['ID', 'X', 'Y', 'Temperature'],
     ['',  80, 167,   120],
     ['',  79, 136,   130],
     ['',  78, 184,   50],
     ['',  72, 278,   230],
     ['',  81, 200,   210],
     ['',  72, 170,   100],
     ['',  68, 477,   80]
    ]);

    var options = {
     colorAxis: {colors: ['yellow', 'red']}
    };

    var chart = new google.visualization.BubbleChart(document.getElementById('chart_div'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="chart_div" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
 </body>
</html>

התאמה אישית של תוויות

אפשר לשלוט בגופן הבועה, בגופן ובצבע באמצעות האפשרות bubble.textStyle:

אפשרויות
 var options = {
  title: 'Fertility rate vs life expectancy in selected countries (2010).' +
   ' X=Life Expectancy, Y=Fertility, Bubble size=Population, Bubble color=Region',
  hAxis: {title: 'Life Expectancy'},
  vAxis: {title: 'Fertility Rate'},
  bubble: {
   textStyle: {
    fontSize: 12,
    fontName: 'Times-Roman',
    color: 'green',
    bold: true,
    italic: true
   }
  }
 };
דף אינטרנט מלא
<head>
 <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
 <script type="text/javascript">
  google.charts.load("current", {packages:["corechart"]});
  google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

  function drawChart() {

   var data = google.visualization.arrayToDataTable([
    ['ID', 'Life Expectancy', 'Fertility Rate', 'Region',   'Population'],
    ['CAN',  80.66,       1.67,   'North America', 33739900],
    ['DEU',  79.84,       1.36,   'Europe',     81902307],
    ['DNK',  78.6,        1.84,   'Europe',     5523095],
    ['EGY',  72.73,       2.78,   'Middle East',  79716203],
    ['GBR',  80.05,       2,     'Europe',     61801570],
    ['IRN',  72.49,       1.7,    'Middle East',  73137148],
    ['IRQ',  68.09,       4.77,   'Middle East',  31090763],
    ['ISR',  81.55,       2.96,   'Middle East',  7485600],
    ['RUS',  68.6,        1.54,   'Europe',     141850000],
    ['USA',  78.09,       2.05,   'North America', 307007000]
   ]);

   var options = {
    title: 'Fertility rate vs life expectancy in selected countries (2010).' +
     ' X=Life Expectancy, Y=Fertility, Bubble size=Population, Bubble color=Region',
    hAxis: {title: 'Life Expectancy'},
    vAxis: {title: 'Fertility Rate'},
    bubble: {
     textStyle: {
      fontSize: 12,
      fontName: 'Times-Roman',
      color: 'green',
      bold: true,
      italic: true
     }
    }
   };

   var chart = new google.visualization.BubbleChart(document.getElementById('textstyle'));

   chart.draw(data, options);
  }
 </script>
</head>
<body>
 <div id="textstyle" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
</body>
</html>

קשה יותר לקרוא את התוויות בתרשים שלמעלה, ואחת הסיבות לכך היא השטח הלבן שמסביב. פעולה זו נקראת aura. אם אתם מעדיפים להשתמש בתרשימים ללא הקישורים, תוכלו להגדיר את bubble.textStyle.auraColor לערך 'none'.

אפשרויות
 var options = {
  title: 'Fertility rate vs life expectancy in selected countries (2010).' +
   ' X=Life Expectancy, Y=Fertility, Bubble size=Population, Bubble color=Region',
  hAxis: {title: 'Life Expectancy'},
  vAxis: {title: 'Fertility Rate'},
  bubble: {
   textStyle: {
    auraColor: 'none'
   }
  }
 };
דף אינטרנט מלא
<head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load("current", {packages:["corechart"]});
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

  function drawChart() {

   var data = google.visualization.arrayToDataTable([
    ['ID', 'Life Expectancy', 'Fertility Rate', 'Region',   'Population'],
    ['CAN',  80.66,       1.67,   'North America', 33739900],
    ['DEU',  79.84,       1.36,   'Europe',     81902307],
    ['DNK',  78.6,        1.84,   'Europe',     5523095],
    ['EGY',  72.73,       2.78,   'Middle East',  79716203],
    ['GBR',  80.05,       2,     'Europe',     61801570],
    ['IRN',  72.49,       1.7,    'Middle East',  73137148],
    ['IRQ',  68.09,       4.77,   'Middle East',  31090763],
    ['ISR',  81.55,       2.96,   'Middle East',  7485600],
    ['RUS',  68.6,        1.54,   'Europe',     141850000],
    ['USA',  78.09,       2.05,   'North America', 307007000]
   ]);

   var options = {
    title: 'Fertility rate vs life expectancy in selected countries (2010).' +
     ' X=Life Expectancy, Y=Fertility, Bubble size=Population, Bubble color=Region',
    hAxis: {title: 'Life Expectancy'},
    vAxis: {title: 'Fertility Rate'},
    bubble: {
     textStyle: {
      auraColor: 'none',
     }
    }
   };

   var chart = new google.visualization.BubbleChart(document.getElementById('noAura'));

   chart.draw(data, options);
  }
 </script>
</head>
<body>
 <div id="noAura" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
</body>
</html>

בטעינה

שם החבילה של google.charts.load הוא "corechart".

 google.charts.load("current", {packages: ["corechart"]});

שם הכיתה הוא google.visualization.BubbleChart.

 var visualization = new google.visualization.BubbleChart(container);

פורמט נתונים

שורות: כל שורה בטבלה מייצגת בועה אחת.

עמודות:

  עמודה 0 עמודה 1 עמודה 2 עמודה 3 (אופציונלי) עמודה 4 (אופציונלי)
מטרה: מזהה (שם) של הבועה קואורדינטת X קואורדינטת Y מזהה סדרה או ערך שמייצג צבע בסולם צבעים הדרגתי, בהתאם לסוג העמודה:
 • string
  מחרוזת המזהה בועות באותה סדרה. יש להשתמש באותו ערך כדי לזהות את כל הבועות ששייכות לאותה סדרה. לבועות באותה סדרה יוקצו צבעים שונים. אפשר להגדיר סדרה באמצעות האפשרות series.
 • number
  ערך שמופה לצבע ממשי בסולם צבעים הדרגתי באמצעות האפשרות colorAxis.
גודל. הערכים בעמודה הזו ממופים לערכי פיקסלים בפועל באמצעות האפשרות sizeAxis.
סוג הנתונים: string number number מחרוזת או מספר number

אפשרויות הגדרה

שם
אנימציה.משך

משך האנימציה, באלפיות השנייה. פרטים נוספים זמינים במסמכי האנימציה.

סוג: מספר
ברירת מחדל: 0
אנימציה.

פונקציית ההתאמה לצפייה על האנימציה. אלו האפשרויות הזמינות:

 • 'לינארי' – מהירות קבועה.
 • 'in' - הקלה ב- - הפעלה איטית ומהירות גבוהה יותר.
 • 'out' - יציאה בקלות - הפעלה מהירה והאטה.
 • 'InAndOut' – מתחילים בצורה קלה ונוחה – מתחילים לאט, מאיצים ולאחר מכן מאטים.
סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: 'לינארי'
אנימציה.התחלה

קובע אם התרשים יונפש בהגרלה הראשונית. אם הערך true, התרשים יתחיל בנקודת הבסיס ויוצג אנימציה למצב הסופי.

סוג: בוליאני
ברירת המחדל לא
ציר_כותרת

איפה למקם את כותרות הציר, בהשוואה לאזור התרשים. ערכים נתמכים:

 • in - צייר את כותרות הציר בתוך אזור התרשים.
 • out - שרטט את כותרות הצירים מחוץ לאזור התרשים.
 • none - השמט את כותרות הציר.
סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: 'מחוץ'
צבע רקע

צבע הרקע של האזור הראשי בתרשים. הוא יכול להיות מחרוזת צבע פשוטה ב-HTML, לדוגמה: 'red' או '#00cc00', או אובייקט עם המאפיינים הבאים.

Type: מחרוזת או אובייקט
ברירת מחדל: 'לבן'
הפעלה ברקע

צבע הגבול של התרשים, כמחרוזת צבע של HTML.

סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: '#666'
colorColor.stringWidth

רוחב הגבול, בפיקסלים.

סוג: מספר
ברירת מחדל: 0
backgroundColor.fill

צבע המילוי של התרשים, כמחרוזת צבע של HTML.

סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: 'לבן'
בועה

אובייקט עם חברים כדי להגדיר את המאפיינים החזותיים של הבועות.

Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
Bubble.opacity

השקיפות של הבועות, כאשר 0 שקוף לחלוטין ו-1 אטום לחלוטין.

סוג: מספר בין 0.0 ל-1.0
ברירת מחדל: 0.8
בועת בועות

צבע הקפיצה של הבועות.

סוג: מחרוזת
Default: '#ccc'
Bubble.textStyle

אובייקט שמציין את סגנון הטקסט של הבועה. לאובייקט יש את הפורמט הבא:

{color: <string>, fontName: <string>, fontSize: <number>}

השדה color יכול להיות כל מחרוזת צבע HTML, לדוגמה: 'red' או '#00cc00'. למידע נוסף יש לעיין ב-fontName וב-fontSize.

Type: אובייקט
ברירת מחדל: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
תרשים גבולות

אובייקט עם חברי קבוצה כדי להגדיר את המיקום והגודל של אזור התרשים (שבו התרשים עצמו משורטט, מלבד הציר והאגדות). ניתן להשתמש בשני פורמטים: מספר, או מספר ואחריו %. מספר פשוט הוא ערך בפיקסלים; מספר ואחריו % הוא אחוז. לדוגמה: chartArea:{left:20,top:0,width:'50%',height:'75%'}

Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
ChartArea.backgroundColor
צבע הרקע של אזור התרשים. כשמשתמשים במחרוזת, היא יכולה להיות מחרוזת הקסדצימלית (למשל, ' #fdc') או בשם של צבע אנגלי. כשאובייקט נמצא בשימוש, אפשר לספק את המאפיינים הבאים:
 • stroke: הצבע, מסופק כמחרוזת הקסדצימלית או שם צבע באנגלית.
 • strokeWidth: אם תצוין מסגרת מסביב לאזור התרשים ברוחב (ובצבע של stroke).
Type: מחרוזת או אובייקט
ברירת מחדל: 'לבן'
ChartArea.left

מה המרחק מהתרשים מהגבול השמאלי?

סוג: מספר או מחרוזת
ברירת מחדל: אוטומטי
התרשיםArea.top

מה המרחק מהתרשים מהגבול העליון?

סוג: מספר או מחרוזת
ברירת מחדל: אוטומטי
ChartArea.width

רוחב האזור בתרשים.

סוג: מספר או מחרוזת
ברירת מחדל: אוטומטי
ChartArea.height

גובה שטח התרשים.

סוג: מספר או מחרוזת
ברירת מחדל: אוטומטי
צבעים

הצבעים שיש להשתמש בהם ברכיבי התרשים. מערך של מחרוזות, כאשר כל רכיב הוא מחרוזת צבע HTML. לדוגמה: colors:['red','#004411'].

סוג: מערך של מחרוזות
ברירת מחדל: צבעי ברירת מחדל
צבע ציר

אובייקט שמציין מיפוי בין ערכים וצבעים של עמודת צבע או סולם הדרגתי. כדי לציין מאפיינים של אובייקט זה, ניתן להשתמש בסימון מילולי של אובייקט, כפי שמוצג כאן:

 {minValue: 0, colors: ['#FF0000', '#00FF00']}
Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
colorAxis.minValue

אם השדה הזה קיים, מציין ערך מינימלי לנתוני צבע של תרשים. הערכים של נתוני צבעים מהערך הזה ונמוכים יותר יוצגו כצבע הראשון בטווח של colorAxis.colors.

סוג: מספר
ברירת מחדל: הערך המינימלי של עמודת הצבע בנתוני התרשים
colorAxis.maxValue

אם השדה הזה קיים, הוא מציין ערך מקסימלי לנתוני צבע של תרשים. הערכים של נתוני צבעים מהערך הזה ומעלה יוצגו כצבע האחרון בטווח colorAxis.colors.

סוג: מספר
ברירת מחדל: הערך המקסימלי של עמודת הצבע בנתוני התרשים
צבעAxis.values

אם השדה הזה קיים, שולט באופן שבו הערכים משויכים לצבעים. כל ערך משויך לצבע שתואם במערך colorAxis.colors. הערכים האלה חלים על נתוני הצבעים בתרשים. הצביעה מתבצעת לפי שיפוע של הערכים שצוינו כאן. אם לא מציינים ערך עבור האפשרות הזו, הערך לא שווה לערך [minValue, maxValue].

Type: מערך של מספרים
ברירת מחדל: null
צבעAxis.colors

הצבעים שרוצים להקצות לערכים בתצוגה החזותית. מערך של מחרוזות, כאשר כל רכיב הוא מחרוזת צבע HTML. לדוגמה: colorAxis: {colors:['red','#004411']}. חייבים להיות לפחות שני ערכים. ההדרגה תכלול את כל הערכים שלך, וכן ערכי מתווך מחושבים עם הצבע הראשון בתור הערך הקטן ביותר, והצבע האחרון שיוצג הגבוה ביותר.

סוג: מערך של מחרוזות צבע
ברירת מחדל: null
colorAxis.legend

אובייקט שמציין את הסגנון של מקרא צבעים הדרגתי.

Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
colorAxis.legend.position

מיקום המקרא. יכול להיות אחת מהאפשרויות הבאות:

 • 'top' (למעלה) – מעל לתרשים.
 • 'bottom' (תחתית) – מתחת לתרשים.
 • 'in' – בתוך התרשים, בחלק העליון.
 • 'none' - לא מוצג מקרא.
Type: אובייקט
ברירת מחדל: 'למעלה'
colorAxis.legend.textStyle

אובייקט שמציין את סגנון הטקסט של המקרא. לאובייקט יש את הפורמט הבא:

{color: <string>, fontName: <string>, fontSize: <number>}

השדה color יכול להיות כל מחרוזת צבע HTML, לדוגמה: 'red' או '#00cc00'. למידע נוסף יש לעיין ב-fontName וב-fontSize.

Type: אובייקט
ברירת מחדל: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
colorAxis.legend.numberFormat

מחרוזת פורמט עבור תוויות מספריות. זו קבוצת משנה של קבוצת דפוסי ICU . למשל, הערכים "10.66", "10.6" ו-"10.0" יוצגו על ידי {numberFormat:'.##'} לערכים 10.666, 10.6 ו-10.

סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: אוטומטי
enableInteractive

האם התרשים כולל אירועים מבוססי-משתמשים או מגיב לאינטראקציה של משתמש. אם ההעדפה מקבלת את הערך False, התרשים לא יציג אירועי 'select' או אירועים אחרים מבוססי-אינטראקציות (אבל יגרום לתיעוד של אירועי הכנה או שגיאות), ולא יציג טקסט מרחף או ישתנה בדרך אחרת בהתאם לקלט של המשתמשים.

סוג: בוליאני
ברירת מחדל: נכון
explorer, אקספלורר

האפשרות explorer מאפשרת למשתמשים להזיז את התרשים של Google ולשנות את מרחק התצוגה בו. explorer: {} מספק את התנהגות ברירת המחדל של כלי המחקר, וכך מאפשר למשתמשים להזיז בצורה אופקית ואנכית על ידי גרירה, וכן להגדיל או להקטין את התצוגה על ידי גלילה.

זו תכונה ניסיונית שעשויה להשתנות בגרסאות עתידיות.

הערה: כלי המחקר פועל רק עם צירים רציפים (כמו מספרים או תאריכים).

Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
explorer.actions

סייר Google התרשימים תומך בשלוש פעולות:

 • dragToPan: אפשר לגרור כדי להציג את התרשים לרוחב או לאורך. כדי להזיז רק לאורך הציר האופקי, צריך להשתמש בפונקציה explorer: { axis: 'horizontal' }. באופן דומה לציר האנכי.
 • dragToZoom: התנהגות ברירת המחדל של החוקר היא שינוי מרחק התצוגה כשהמשתמש גולל. אם משתמשים בexplorer: { actions: ['dragToZoom', 'rightClickToReset'] }, גוררים אזור מלבני כדי להגדיל את האזור הזה. מומלץ להשתמש ב-rightClickToReset בכל פעם שמשתמשים ב-dragToZoom. מידע על explorer.maxZoomIn, explorer.maxZoomOut ו-explorer.zoomDelta להתאמה אישית של המרחק מהתצוגה.
 • rightClickToReset: אפשר ללחוץ לחיצה ימנית על התרשים ומחזירה אותו להזזה המקורית ולרמת הזום.
סוג: מערך של מחרוזות
ברירת מחדל: ['dragToPan', 'rightClickToReset']
explorer.ציר

כברירת מחדל, משתמשים יכולים להזיז אופקית ואנכית גם כשמשתמשים באפשרות explorer. אם רוצים למשתמשים להזיז את הסמל רק לרוחב, אפשר להשתמש ב-explorer: { axis: 'horizontal' }. באופן דומה, explorer: { axis: 'vertical' } מאפשרת הזזה אנכית בלבד.

סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: הזזה אופקית ואנכית
explorer.keepInBounds

כברירת מחדל, משתמשים יכולים לנוע בכל מקום, בלי קשר למיקום הנתונים. כדי לוודא שהמשתמשים לא זזים מעבר לתרשים המקורי, יש להשתמש ב-explorer: { keepInBounds: true }.

סוג: בוליאני
ברירת מחדל: False
explorer.maxZoomIn

הערך המקסימלי שהסייר יכול להגדיל. כברירת מחדל, המשתמשים יוכלו להתקרב מספיק כך שהם יראו רק 25% מהתצוגה המקורית. ההגדרה explorer: { maxZoomIn: .5 } תאפשר למשתמשים להתקרב מספיק כדי לראות מחצית מהתצוגה המקורית.

סוג: מספר
ברירת מחדל: 0.25
explorer.maxZoomOut

הערך המקסימלי שהסייר יכול להקטין. כברירת מחדל, המשתמשים יוכלו להתרחק מהמקום מספיק כדי שהתרשים יתפוס רק שליש מהשטח הזמין. הגדרה של explorer: { maxZoomOut: 8 } תאפשר למשתמשים להתרחק במידה מספקת כדי שהתרשים יתפוס רק 1/8 משטח האחסון הזמין.

סוג: מספר
ברירת מחדל: 4
explorer.ZoomDelta

כשמשתמשים מגדילים או מקטינים את המרחק מהתצוגה, explorer.zoomDelta קובע את מרחק התצוגה. ככל שהמספר קטן יותר, הזום יהיה איטי יותר והכיוון יהיה איטי יותר.

סוג: מספר
ברירת מחדל: 1.5
גודל גופן

גודל הגופן המוגדר כברירת מחדל, בפיקסלים, של כל הטקסט בתרשים. אפשר לשנות זאת באמצעות המאפיינים של רכיבי תרשים ספציפיים.

סוג: מספר
ברירת מחדל: אוטומטי
שם גופן

תצוגת ברירת המחדל של הגופן של כל הטקסט בתרשים. אפשר לשנות זאת באמצעות המאפיינים של רכיבי תרשים ספציפיים.

סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: 'xls'
forceIFrame

משרטט את התרשים בתוך מסגרת מוטבעת. (שימו לב שב-IE8 המערכת מתעלמת מהאפשרות הזו. כל התרשימים של IE8 מצוירים ב-i-frames).

סוג: בוליאני
ברירת מחדל: False
ציר

אובייקט עם חברים כדי להגדיר אלמנטים שונים של הציר האופקי. כדי לציין מאפיינים של אובייקט זה, ניתן להשתמש בסימון מילולי של אובייקט, כפי שמוצג כאן:

{
 title: 'Hello',
 titleTextStyle: {
  color: '#FF0000'
 }
}
  
Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
צירים הקסדצימליים

הבסיס לציר האופקי.

סוג: מספר
ברירת מחדל: אוטומטי
hAxis.BasedColor

צבע הבסיס של הציר האופקי. ניתן להשתמש בכל מחרוזת צבע בפורמט HTML, לדוגמה: 'red' או '#00cc00'.

סוג: מספר
ברירת מחדל: 'שחור'
hAxis.direction

הכיוון שבו גדלים הערכים לאורך הציר האופקי. אפשר לציין -1 כדי להפוך את סדר הערכים.

סוג: 1- או
ברירת מחדל: 1
hAxis.format

מחרוזת פורמט עבור תוויות ציר מספרי. זו קבוצת משנה של קבוצת דפוסי ICU . למשל, הערכים "1,000%", "750%" ו-"50%" יוצגו עבור {format:'#,###%'} בערכים 10, 7.5 ו-0.5. אפשר גם לספק כל אחד מהפרטים הבאים:

 • {format: 'none'}: להצגת מספרים ללא עיצוב (לדוגמה, 8000000)
 • {format: 'decimal'}: הצגת מספרים עם מפרידי אלפים (לדוגמה, 8,000,000 דפים)
 • {format: 'scientific'}: הצגת מספרים בסימון מדעי (למשל, 8e6)
 • {format: 'currency'}: הצגת מספרים במטבע מקומי (למשל, 32,000,000.00 ש"ח)
 • {format: 'percent'}: הצגת מספרים באחוזים (לדוגמה, 800,000,000%)
 • {format: 'short'}: מציג מספרים מקוצרים (למשל, 8 מיליון)
 • {format: 'long'}: הצגת מספרים כמילים שלמות (למשל, 8 מיליון)

העיצוב בפועל שהוחלו על התווית נגזר מהלוקאל שבו ה-API נטען. לפרטים נוספים, אפשר לקרוא את המאמר טעינת תרשימים עם שפה או אזור ספציפיים .

כשהמערכת קובעת את ערכי הסימון ואת קווי הרשת, מביאים בחשבון כמה שילובים חלופיים של כל האפשרויות הרלוונטיות. כך שאפשר לציין את הערך format:"#" אם רוצים להציג רק ערכי שנתות שלמים, אבל חשוב לזכור שאם אף אחד מהמצבים לא יעמוד בדרישות, לא יוצגו קווי רשת או סימני שנתות.

סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: אוטומטי
hAxis.gridlines

אובייקט עם מאפיינים להגדרת קווי הרשת בציר האופקי. שימו לב שהקווי הרשת של הציר האופקי משורטטים באופן אנכי. כדי לציין מאפיינים של אובייקט זה, ניתן להשתמש בסימון מילולי של אובייקט, כפי שמוצג כאן:

{color: '#333', minSpacing: 20}
Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
hAxis.gridlines.color

צבע קווי הרשת האופקיים בתוך שטח התרשים. יש לציין מחרוזת חוקית של צבע HTML.

סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: ' #CCC'
hAxis.gridlines.count

המספר המשוער של קווי רשת אופקיים בתוך האזור בתרשים. אם מציינים מספר חיובי לציון gridlines.count, הוא ישמש לחישוב המדד minSpacing בין קווי הרשת. אפשר לציינו רק את הערך 1 כדי לשרטט קו רשת אחד בלבד, או את הערך 0 כדי לא לשרטט קווי רשת. הגדרת -1, שהיא ברירת המחדל, כדי לחשב באופן אוטומטי את מספר קווי הרשת על סמך אפשרויות אחרות.

סוג: מספר
ברירת מחדל: -1
hAxis.gridlines.unit

המדיניות הזו עוקפת את פורמט ברירת המחדל של היבטים שונים של סוגי נתונים לפי תאריך/תאריך ושעה/שעה של היום, כי היא בשימוש עם קווי רשת מחושבים בתרשים. עיצוב לפי שנים, חודשים, ימים, שעות, דקות, שניות ואלפיות שנייה.

הפורמט הכללי הוא:

gridlines: {
 units: {
  years: {format: [/*format strings here*/]},
  months: {format: [/*format strings here*/]},
  days: {format: [/*format strings here*/]}
  hours: {format: [/*format strings here*/]}
  minutes: {format: [/*format strings here*/]}
  seconds: {format: [/*format strings here*/]},
  milliseconds: {format: [/*format strings here*/]},
 }
}
  

מידע נוסף זמין בקטע תאריכים ושעות.

Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
hAxis.minorGridlines

אובייקט עם חברים להגדרת קווי הרשת המשניים בציר האופקי, בדומה לאפשרות hAxis.gridlines.

Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
hAxis.minorGridlines.color

צבע קווי הרשת המשניים האופקיים בתוך אזור התרשים. יש לציין מחרוזת חוקית של צבע HTML.

סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: שילוב של צבעי הרשת והרקע
hAxis.minorGridlines.count

האפשרות minorGridlines.count הוצאה משימוש, מלבד השבתה של קווי רשת משניים על ידי הגדרת המספר ל-0. מספר קווי הרשת הקלים ביותר תלוי עכשיו רק במרווח שבין קווי הרשת הראשיים (פרטים נוספים: hAxis.gridlines.interval) ובמרווח המינימלי הנדרש (כאן מפורט מידע על hAxis.minorGridlines.minSpacing).

סוג: מספר
ברירת מחדל: 1
hAxis.minorGridlines.units

מדיניות זו עוקפת את פורמט ברירת המחדל של היבטים שונים של סוגי נתונים של תאריך/תאריך/שעה ביום, כשמשתמשים בה בקווי מידע משניים מחושבים בתרשים. עיצוב לפי שנים, חודשים, ימים, שעות, דקות, שניות ואלפיות שנייה.

הפורמט הכללי הוא:

gridlines: {
 units: {
  years: {format: [/*format strings here*/]},
  months: {format: [/*format strings here*/]},
  days: {format: [/*format strings here*/]}
  hours: {format: [/*format strings here*/]}
  minutes: {format: [/*format strings here*/]}
  seconds: {format: [/*format strings here*/]},
  milliseconds: {format: [/*format strings here*/]},
 }
}
  

מידע נוסף זמין בקטע תאריכים ושעות.

Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
hAxis.logScale

מאפיין hAxis שמגדיר את הציר האופקי בקנה מידה לוגריתמי (נדרש שכל הערכים יהיו חיוביים). יש להגדיר את הערך כ'כן' כ'כן'.

סוג: בוליאני
ברירת מחדל: False
hAxis.scaleType

מאפיין hAxis שמגדיר את הציר האופקי בקנה מידה לוגריתמי. יכול להיות אחת מהאפשרויות הבאות:

 • null - לא מתבצע קנה מידה לוגריתמי.
 • 'log' – התאמה לוגריתמית. לא מוצגים ערכים שליליים ואפס. האפשרות הזו זהה להגדרה hAxis: { logscale: true }.
 • 'mirrorLog' - קנה מידה לוגריתמי שבו משורטטים ערכים שליליים ואפס. הערך הנקוב של מספר שלילי הוא מספר שלילי ביומן של הערך המוחלט. בסולם לינארי מוצגים ערכים הקרובים ל-0.
סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: null
hAxis.textPosition

המיקום של טקסט הציר האופקי, ביחס לאזור התרשים. ערכים נתמכים: 'out', 'in', 'none'.

סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: 'מחוץ'
hAxis.textStyle

אובייקט שמציין את סגנון הטקסט של הציר האופקי. לאובייקט יש את הפורמט הבא:

{ color: <string>,
 fontName: <string>,
 fontSize: <number>,
 bold: <boolean>,
 italic: <boolean> }
  

השדה color יכול להיות כל מחרוזת צבע HTML, לדוגמה: 'red' או '#00cc00'. למידע נוסף יש לעיין ב-fontName וב-fontSize.

Type: אובייקט
ברירת מחדל: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
hAxis.ticks

מחליף את הסימונים של ציר ה-X שנוצר באופן אוטומטי במערך שצוין. כל רכיב במערך צריך להיות ערך שנתן חוקי (למשל מספר, תאריך, תאריך ושעה או שעה) או אובייקט. אם זהו אובייקט, הוא צריך לכלול מאפיין v עבור ערך הסימון, ומאפיין f אופציונלי שמכיל את המחרוזת המילולית שיוצג כתווית.

ה-viewWindow יורחב באופן אוטומטי כדי לכלול את ערכי המינימום והמקסימום, אלא אם יצוינו viewWindow.min או viewWindow.max.

דוגמאות:

 • hAxis: { ticks: [5,10,15,20] }
 • hAxis: { ticks: [{v:32, f:'thirty two'}, {v:64, f:'sixty four'}] }
 • hAxis: { ticks: [new Date(2014,3,15), new Date(2013,5,15)] }
 • hAxis: { ticks: [16, {v:32, f:'thirty two'}, {v:64, f:'sixty four'}, 128] }
סוג: מערך של רכיבים
ברירת מחדל: אוטומטי
hAxis.title

מאפיין hAxis שמציין את הכותרת של הציר האופקי.

סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: null
hAxis.titleTextStyle

אובייקט שמציין את סגנון הטקסט של כותרת הציר האופקי. לאובייקט יש את הפורמט הבא:

{ color: <string>,
 fontName: <string>,
 fontSize: <number>,
 bold: <boolean>,
 italic: <boolean> }
  

השדה color יכול להיות כל מחרוזת צבע HTML, לדוגמה: 'red' או '#00cc00'. למידע נוסף יש לעיין ב-fontName וב-fontSize.

Type: אובייקט
ברירת מחדל: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
hAxis.maxValue

הפונקציה הזו מעבירה את הערך המקסימלי של הציר האופקי לערך שצוין, כי הוא יופיע בצד ימין ברוב התרשימים. המערכת מתעלמת מהפרמטר הזה אם הוא מוגדר לערך קטן יותר מערך ה-x המקסימלי של הנתונים. הנכס hAxis.viewWindow.max מבטל את הנכס הזה.

סוג: מספר
ברירת מחדל: אוטומטי
hAxis.minValue

הפונקציה הזו מעבירה את הערך המינימלי של הציר האופקי לערך שצוין, וברוב התרשימים נשארת משמאל. המערכת מתעלמת מהפרמטר הזה אם הוא מוגדר לערך גדול יותר מערך ה-x המינימלי של הנתונים. הנכס hAxis.viewWindow.min מבטל את הנכס הזה.

סוג: מספר
ברירת מחדל: אוטומטי
hAxis.viewWindowMode

ההגדרה קובעת איך משנים את קנה המידה של הציר האופקי כדי לעבד את הערכים בתוך אזור התרשים. יש תמיכה בערכי המחרוזת הבאים:

 • 'יפות' – התאמה של הערכים האופקיים כך שערכי הנתונים המינימליים והמקסימליים יוצגו קצת מתחת לאזור השמאלי והימני של האזור בתרשים. ה-viewWindow מתרחב לרשת קווי הטלפון הראשית הקרובה ביותר להצגת מספרים, או לקווי הרשת המשניים הקרובים ביותר לתאריכים ולשעות.
 • 'maximized' - שינוי קנה המידה של הערכים האופקיים כך שערכי הנתונים המינימליים והמקסימליים יישארו בצד שמאל ובצד ימין של אזור התרשים. הפעולה הזו תגרום להתעלמות מ-haxis.viewWindow.min ומ-haxis.viewWindow.max.
 • 'explicit' - אפשרות שהוצאה משימוש לציון ערכים בקנה מידה שמאלי ושמאלי של אזור התרשים. (האפשרות הוצאה משימוש כי היא מיותרת במקרים של haxis.viewWindow.min ו-haxis.viewWindow.max). הערכים מחוץ לטווח של הערכים האלה ייחתכו. עליך לציין אובייקט hAxis.viewWindow שמתאר את ערכי המינימום והמקסימום שיוצגו.
סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: שווה ערך ל-'יפה', אבל haxis.viewWindow.min ו-haxis.viewWindow.max מקבלים עדיפות.
hAxis.viewWindow

קביעת טווח החיתוך של הציר האופקי.

Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
hAxis.viewWindow.max

הערך המקסימלי של נתונים אופקי לעיבוד.

המערכת מתעלמת מהמאפיין הזה כאשר הערך של hAxis.viewWindowMode הוא 'יפה' או 'מקסם'.

סוג: מספר
ברירת מחדל: אוטומטי
hAxis.viewWindow.min

הערך המינימלי של נתונים אופקי לעיבוד.

המערכת מתעלמת מהמאפיין הזה כאשר הערך של hAxis.viewWindowMode הוא 'יפה' או 'מקסם'.

סוג: מספר
ברירת מחדל: אוטומטי
גובה

גובה התרשים, בפיקסלים.

סוג: מספר
ברירת מחדל: הגובה של הרכיב שמכיל את הסרטון
מקרא

אובייקט עם חברים כדי להגדיר היבטים שונים של המקרא. כדי לציין מאפיינים של אובייקט זה, ניתן להשתמש בסימון מילולי של אובייקט, כפי שמוצג כאן:

{position: 'top', textStyle: {color: 'blue', fontSize: 16}}
Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
האגדה

היישור של המקרא. יכול להיות אחת מהאפשרויות הבאות:

 • 'start' - מיושר לתחילת האזור שהוקצה למקרא.
 • 'center' - במרכז אזור ההקצאה של המקרא.
 • 'end' - מיושר לסוף האזור שהוקצה למקרא.

ההתחלה, המרכז והסוף הם יחסיים לסגנון של המקרא - אנכי או אופקי. לדוגמה, במקרא 'right', 'start' ו-'end' נמצאים בחלק העליון ובחלק התחתון בהתאמה, עבור המקרא 'top', 'start' ו-'end' יופיעו בפינה הימנית ובפינה השמאלית של האזור, בהתאמה.

ערך ברירת המחדל תלוי במיקום המקרא. עבור אגדות 'תחתיות', ברירת המחדל היא 'center', ואילו אגדות אחרות מוגדרות כברירת מחדל ל-'start'.

סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: אוטומטי
האגדה.maxLines

מספר השורות המרבי במקרא. אפשר להגדיר את המספר למספר גדול יותר כדי להוסיף קווים למקרא. הערה: הלוגיקה המדויקת ששימשה לקביעת מספר הקווים שעברו עיבוד עדיין עדיין משתנה.

האפשרות הזו פועלת כרגע רק כש-אגד.position הוא 'top' (למעלה).

סוג: מספר
ברירת מחדל: 1
Index.pageIndex

אינדקס הדף הראשון שנבחר מבוסס אפס.

סוג: מספר
ברירת מחדל: 0
אגדה

מיקום המקרא. יכול להיות אחת מהאפשרויות הבאות:

 • 'bottom' (תחתית) – מתחת לתרשים.
 • 'left' – משמאל לתרשים, לציר השמאלי אין סדרה המשויכת אליו. אם אתם מעוניינים במקרא שמימין, יש להשתמש באפשרות targetAxisIndex: 1.
 • 'in' – בתוך התרשים, בפינה הימנית העליונה.
 • 'none' - לא מוצג מקרא.
 • 'right' - משמאל לתרשים. לא תואם לאפשרות vAxes.
 • 'top' (למעלה) – מעל לתרשים.
סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: 'ימין'
style.textStyle

אובייקט שמציין את סגנון הטקסט של המקרא. לאובייקט יש את הפורמט הבא:

{ color: <string>,
 fontName: <string>,
 fontSize: <number>,
 bold: <boolean>,
 italic: <boolean> }
  

השדה color יכול להיות כל מחרוזת צבע HTML, לדוגמה: 'red' או '#00cc00'. למידע נוסף יש לעיין ב-fontName וב-fontSize.

Type: אובייקט
ברירת מחדל: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
אפשרויות בחירה

אם הערך של selectionMode הוא 'multiple', המשתמשים יכולים לבחור כמה נקודות נתונים.

סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: 'סינגל'
סדרה

אובייקט של אובייקטים, כאשר המפתחות הם שמות סדרות (הערכים בעמודה 'צבע') וכל אובייקט שמתאר את הפורמט של הסדרה המתאימה בתרשים. אם לא מציינים ערך של סדרה או ערך, המערכת תשתמש בערך הגלובלי. כל אובייקט תומך במאפיינים הבאים:

 • color – הצבע שיש להשתמש בו בסדרה הזו. יש לציין מחרוזת חוקית של צבע HTML.
 • visibleInLegend – ערך בוליאני שבו הערך True מציין שהסדרה צריכה לכלול ערך מקרא, ו-FALSE – אין להזין אותה. ברירת המחדל היא TRUE.
לדוגמה:
series: {'Europe': {color: 'green'}}
סוג: אובייקט עם אובייקטים מקוננים
ברירת מחדל: {}
גודלציר

אובייקט עם חברים כדי להגדיר איך הערכים ישויכו לגודל הבועה. כדי לציין מאפיינים של אובייקט זה, ניתן להשתמש בסימון מילולי של אובייקט, כפי שמוצג כאן:

 {minValue: 0, maxSize: 20}
Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
גודלAxis.maxSize

הרדיוס המקסימלי של הבועה הכי גדולה שאפשר, בפיקסלים.

סוג: מספר
ברירת מחדל: 30
sizeAxis.maxValue

ערך הגודל (כפי שמופיע בנתוני התרשים) למיפוי אל sizeAxis.maxSize. ערכים גדולים יותר ייחתכו לערך הזה.

סוג: מספר
ברירת מחדל: הערך המקסימלי של עמודת הגודל בנתוני התרשים
sizeAxis.minSize

רדיוס מינימלי של הבועה הקטנה ביותר האפשרית, בפיקסלים.

סוג: מספר
ברירת מחדל: 5
sizeAxis.minValue

ערך הגודל (כפי שמופיע בנתוני התרשים) למיפוי אל sizeAxis.minSize. ערכים קטנים יותר ייחתכו לערך הזה.

סוג: מספר
ברירת מחדל: הערך המינימלי של עמודת הגודל בנתוני התרשים
מיון בועה גודל

אם True, המיון של הבועות מתבצע לפי גודל כך שהבועות הקטנות יותר יופיעו מעל לבועות הגדולות יותר. אם False, הבועות ממוינות לפי הסדר שלהן בטבלת הנתונים.

סוג: בוליאני
ברירת מחדל: נכון
עיצוב

עיצוב הוא קבוצה של ערכי אפשרויות שהוגדרו מראש, והם פועלים יחד כדי להשיג התנהגות ספציפית בתרשים או אפקט חזותי. נכון לעכשיו, אפשר להשתמש רק בעיצוב אחד:

 • 'מקסימום' – הגדלת האזור בתרשים ושרטוט המקרא וכל התוויות בתוך שטח התרשים. הגדרה של האפשרויות הבאות:
  chartArea: {width: '100%', height: '100%'},
  legend: {position: 'in'},
  titlePosition: 'in', axisTitlesPosition: 'in',
  hAxis: {textPosition: 'in'}, vAxis: {textPosition: 'in'}
      
סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: null
שם פריט

טקסט להצגה מעל לתרשים.

סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: ללא שם
כותרת

איפה למקם את כותרת התרשים, בהשוואה לאזור התרשים. ערכים נתמכים:

 • in - צייר את הכותרת בתוך אזור התרשים.
 • יציאה - צייר את הכותרת מחוץ לאזור התרשים.
 • none - השמט את הכותרת.
סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: 'מחוץ'
סגנון טקסט

אובייקט שמציין את סגנון הטקסט של הכותרת. לאובייקט יש את הפורמט הבא:

{ color: <string>,
 fontName: <string>,
 fontSize: <number>,
 bold: <boolean>,
 italic: <boolean> }
  

השדה color יכול להיות כל מחרוזת צבע HTML, לדוגמה: 'red' או '#00cc00'. למידע נוסף יש לעיין ב-fontName וב-fontSize.

Type: אובייקט
ברירת מחדל: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
הסבר קצר

אובייקט עם חברים להגדרת אלמנטים שונים של הסבר קצר. כדי לציין מאפיינים של אובייקט זה, ניתן להשתמש בסימון מילולי של אובייקט, כפי שמתואר כאן:

{textStyle: {color: '#FF0000'}, showColorCode: true}
Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
overview.isHtml

אם היא מוגדרת כ-true, משתמשים בהסברים קצרים על HTML (ולא ברינדור SVG) פרטים נוספים זמינים במאמר התאמה אישית של תוכן של הסברים קצרים.

הערה: ההתאמה האישית של תוכן ההסבר הקצר ב-HTML באמצעות תפקיד נתוני העמודה של ההסבר הקצר לא נתמכת על ידי התצוגה החזותית תרשים בועות.

סוג: בוליאני
ברירת מחדל: False
overview.textStyle

אובייקט שמציין את סגנון הטקסט של ההסבר הקצר. לאובייקט יש את הפורמט הבא:

{ color: <string>,
 fontName: <string>,
 fontSize: <number>,
 bold: <boolean>,
 italic: <boolean> }
  

השדה color יכול להיות כל מחרוזת צבע HTML, לדוגמה: 'red' או '#00cc00'. למידע נוסף יש לעיין ב-fontName וב-fontSize.

Type: אובייקט
ברירת מחדל: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
overview.trigger

האינטראקציה של המשתמש שגרמה להצגת ההסבר הקצר:

 • 'מיקוד' - ההסבר הקצר יוצג כאשר המשתמש יעביר את העכבר מעל לרכיב.
 • 'none' – ההסבר הקצר לא יוצג.
 • 'selection' – ההסבר הקצר יוצג כשהמשתמש יבחר את הרכיב.
סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: 'התמקדות'
צירים

אובייקט עם חברים כדי להגדיר רכיבים שונים בציר האנכי. כדי לציין מאפיינים של אובייקט זה, ניתן להשתמש בסימון מילולי של אובייקט, כפי שמוצג כאן:

{title: 'Hello', titleTextStyle: {color: '#FF0000'}}
Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
0

מאפיין vAxis שמציין את קו הבסיס של הציר האנכי. אם קו הבסיס גדול יותר או גדול מקווי הרשת הנמוך ביותר, הוא יעוגל לקו הרשת הקרוב ביותר.

סוג: מספר
ברירת מחדל: אוטומטי
vAxis.webkitColor

קביעת צבע הבסיס של הציר האנכי. ניתן להשתמש בכל מחרוזת צבע בפורמט HTML, לדוגמה: 'red' או '#00cc00'.

סוג: מספר
ברירת מחדל: 'שחור'
vAxis.direction

הכיוון שבו גדלים הערכים לאורך הציר האנכי. כברירת מחדל, הערכים הנמוכים נמצאים בתחתית התרשים. אפשר לציין -1 כדי להפוך את סדר הערכים.

סוג: 1- או
ברירת מחדל: 1
vAxis.format

מחרוזת פורמט עבור תוויות ציר מספרי. זו קבוצת משנה של קבוצת דפוסי ICU . למשל, הערכים "1,000%", "750%" ו-"50%" יוצגו עבור {format:'#,###%'} בערכים 10, 7.5 ו-0.5. אפשר גם לספק כל אחד מהפרטים הבאים:

 • {format: 'none'}: להצגת מספרים ללא עיצוב (לדוגמה, 8000000)
 • {format: 'decimal'}: הצגת מספרים עם מפרידי אלפים (לדוגמה, 8,000,000 דפים)
 • {format: 'scientific'}: הצגת מספרים בסימון מדעי (למשל, 8e6)
 • {format: 'currency'}: הצגת מספרים במטבע מקומי (למשל, 32,000,000.00 ש"ח)
 • {format: 'percent'}: הצגת מספרים באחוזים (לדוגמה, 800,000,000%)
 • {format: 'short'}: מציג מספרים מקוצרים (למשל, 8 מיליון)
 • {format: 'long'}: הצגת מספרים כמילים שלמות (למשל, 8 מיליון)

העיצוב בפועל שהוחלו על התווית נגזר מהלוקאל שבו ה-API נטען. לפרטים נוספים, אפשר לקרוא את המאמר טעינת תרשימים עם שפה או אזור ספציפיים .

כשהמערכת קובעת את ערכי הסימון ואת קווי הרשת, מביאים בחשבון כמה שילובים חלופיים של כל האפשרויות הרלוונטיות. כך שאפשר לציין את הערך format:"#" אם רוצים להציג רק ערכי שנתות שלמים, אבל חשוב לזכור שאם אף אחד מהמצבים לא יעמוד בדרישות, לא יוצגו קווי רשת או סימני שנתות.

סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: אוטומטי
vAxis.gridlines

אובייקט עם חברים להגדרת קווי הרשת בציר האנכי. שימו לב שקווי הרשת של הציר האנכי משורטטים אופקית. כדי לציין מאפיינים של אובייקט זה, ניתן להשתמש בסימון מילולי של אובייקט, כפי שמוצג כאן:

{color: '#333', minSpacing: 20}
Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
vAxis.gridlines.color

הצבע של קווי הרשת האנכיים בתוך אזור התרשים. יש לציין מחרוזת חוקית של צבע HTML.

סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: ' #CCC'
vAxis.gridlines.count

המספר המשוער של קווי רשת אופקיים בתוך האזור בתרשים. אם מציינים מספר חיובי לציון gridlines.count, הוא ישמש לחישוב המדד minSpacing בין קווי הרשת. אפשר לציינו רק את הערך 1 כדי לשרטט קו רשת אחד בלבד, או את הערך 0 כדי לא לשרטט קווי רשת. הגדרת -1, שהיא ברירת המחדל, כדי לחשב באופן אוטומטי את מספר קווי הרשת על סמך אפשרויות אחרות.

סוג: מספר
ברירת מחדל: -1
vAxis.gridlines.units

המדיניות הזו עוקפת את פורמט ברירת המחדל של היבטים שונים של סוגי נתונים לפי תאריך/תאריך ושעה/שעה של היום, כי היא בשימוש עם קווי רשת מחושבים בתרשים. עיצוב לפי שנים, חודשים, ימים, שעות, דקות, שניות ואלפיות שנייה.

הפורמט הכללי הוא:

gridlines: {
 units: {
  years: {format: [/*format strings here*/]},
  months: {format: [/*format strings here*/]},
  days: {format: [/*format strings here*/]},
  hours: {format: [/*format strings here*/]},
  minutes: {format: [/*format strings here*/]},
  seconds: {format: [/*format strings here*/]},
  milliseconds: {format: [/*format strings here*/]}
 }
}
  

מידע נוסף זמין בקטע תאריכים ושעות.

Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
vAxis.minorGridlines

אובייקט עם חברים להגדרת קווי הרשת המשניים בציר האנכי, באופן דומה לאפשרות vAxis.gridlines.

Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
vAxis.minorGridlines.color

הצבע של קווי הרשת המשניים האנכיים בתוך אזור התרשים. יש לציין מחרוזת חוקית של צבע HTML.

סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: שילוב של צבעי הרשת והרקע
vAxis.minorGridlines.count

האפשרות minGridlines.count הוצאה משימוש ברובה, מלבד השבתה של קווי רשת משניים על ידי הגדרת הספירה כ-0. מספר קווי הרשת המזעריים תלוי במרווחי הזמן של קווי רשת ראשיים (כדאי לעיין בקטע vAxis.gridlines.interval) וברווח המינימלי הנדרש (מידע נוסף זמין בקטע vAxis.minorGridlines.minSpacing).

סוג: מספר
ברירת מחדל: 1
vAxis.minorGridlines.units

מדיניות זו עוקפת את פורמט ברירת המחדל של היבטים שונים של סוגי נתונים של תאריך/תאריך/שעה ביום, כשמשתמשים בה בקווי מידע משניים מחושבים בתרשים. עיצוב לפי שנים, חודשים, ימים, שעות, דקות, שניות ואלפיות שנייה.

הפורמט הכללי הוא:

gridlines: {
 units: {
  years: {format: [/*format strings here*/]},
  months: {format: [/*format strings here*/]},
  days: {format: [/*format strings here*/]}
  hours: {format: [/*format strings here*/]}
  minutes: {format: [/*format strings here*/]}
  seconds: {format: [/*format strings here*/]},
  milliseconds: {format: [/*format strings here*/]},
 }
}
  

מידע נוסף זמין בקטע תאריכים ושעות.

Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
vAxis.logScale

אם True, הציר האנכי מוגדר בקנה מידה לוגריתמי. הערה: כל הערכים צריכים להיות חיוביים.

סוג: בוליאני
ברירת מחדל: False
vAxis.scaleType

מאפיין vAxis שמגדיר את הציר האנכי בקנה מידה לוגריתמי. יכול להיות אחת מהאפשרויות הבאות:

 • null - לא מתבצע קנה מידה לוגריתמי.
 • 'log' – התאמה לוגריתמית. לא מוצגים ערכים שליליים ואפס. האפשרות הזו זהה להגדרה vAxis: { logscale: true }.
 • 'mirrorLog' - קנה מידה לוגריתמי שבו משורטטים ערכים שליליים ואפס. הערך הנקוב של מספר שלילי הוא מספר שלילי ביומן של הערך המוחלט. בסולם לינארי מוצגים ערכים הקרובים ל-0.
סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: null
vAxis.textPosition

המיקום של טקסט הציר האנכי, ביחס לאזור התרשים. ערכים נתמכים: 'out', 'in', 'none'.

סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: 'מחוץ'
vAxis.textStyle

אובייקט שמציין את סגנון הטקסט של הציר האנכי. לאובייקט יש את הפורמט הבא:

{ color: <string>,
 fontName: <string>,
 fontSize: <number>,
 bold: <boolean>,
 italic: <boolean> }
  

השדה color יכול להיות כל מחרוזת צבע HTML, לדוגמה: 'red' או '#00cc00'. למידע נוסף יש לעיין ב-fontName וב-fontSize.

Type: אובייקט
ברירת מחדל: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
vAxis.ticks

מחליף את הסימונים של ציר ה-Y שנוצר באופן אוטומטי במערך שצוין. כל רכיב במערך צריך להיות ערך שנתן חוקי (למשל מספר, תאריך, תאריך ושעה או שעה) או אובייקט. אם זהו אובייקט, הוא צריך לכלול מאפיין v עבור ערך הסימון, ומאפיין f אופציונלי שמכיל את המחרוזת הליטרלית, שיוצג כתווית.

ה-viewWindow יורחב באופן אוטומטי כדי לכלול את ערכי המינימום והמקסימום, אלא אם יצוינו viewWindow.min או viewWindow.max.

דוגמאות:

 • vAxis: { ticks: [5,10,15,20] }
 • vAxis: { ticks: [{v:32, f:'thirty two'}, {v:64, f:'sixty four'}] }
 • vAxis: { ticks: [new Date(2014,3,15), new Date(2013,5,15)] }
 • vAxis: { ticks: [16, {v:32, f:'thirty two'}, {v:64, f:'sixty four'}, 128] }
סוג: מערך של רכיבים
ברירת מחדל: אוטומטי
vAxis.title

מאפיין vAxis שמציין כותרת לציר האנכי.

סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: ללא שם
vAxis.titleTextStyle

אובייקט שמציין את סגנון הטקסט של הכותרת של הציר האנכי. לאובייקט יש את הפורמט הבא:

{ color: <string>,
 fontName: <string>,
 fontSize: <number>,
 bold: <boolean>,
 italic: <boolean> }
 

השדה color יכול להיות כל מחרוזת צבע HTML, לדוגמה: 'red' או '#00cc00'. למידע נוסף יש לעיין ב-fontName וב-fontSize.

Type: אובייקט
ברירת מחדל: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
vAxis.maxValue

הפונקציה מעבירה את הערך המקסימלי של הציר האנכי לערך שצוין, והוא יהיה למעלה ברוב התרשימים. המערכת מתעלמת מהשדה אם הוא מוגדר לערך קטן מערך ה-y המקסימלי של הנתונים. הנכס vAxis.viewWindow.max מבטל את הנכס הזה.

סוג: מספר
ברירת מחדל: אוטומטי
vAxis.minValue

הפונקציה מעבירה את הערך המינימלי של הציר האנכי לערך שצוין, והוא יהיה למטה ברוב התרשימים. המערכת מתעלמת מהמאפיין הזה אם הוא מוגדר לערך גדול מערך ה-y המינימלי של הנתונים. הנכס vAxis.viewWindow.min מבטל את הנכס הזה.

סוג: מספר
ברירת מחדל: null
vAxis.viewWindowMode

מפרט את קנה המידה של הציר האנכי כדי לעבד את הערכים בתוך אזור התרשים. יש תמיכה בערכי המחרוזת הבאים:

 • 'יפות' – התאמה של הערכים האנכיים כך שערכי הנתונים המקסימליים והמינימליים יוצגו בחלק התחתון ובחלק העליון של אזור התרשים. ה-viewWindow מתרחב לרשת קווי הטלפון הראשית הקרובה ביותר להצגת מספרים, או לקווי הרשת המשניים הקרובים ביותר לתאריכים ולשעות.
 • 'מקסימום ערך' - התאמת קנה המידה של הערכים האנכיים כך שערכי הנתונים המקסימליים והמקסימליים ינוגעים לחלק העליון והתחתון של אזור התרשים. הפעולה הזו תגרום להתעלמות מ-vaxis.viewWindow.min ומ-vaxis.viewWindow.max.
 • 'explicit' - אפשרות שהוצאה משימוש לציון ערכים בקנה מידה עליון ותחתון של אזור התרשים. (הוצא משימוש כי הוא מיותר עבור vaxis.viewWindow.min ועבור vaxis.viewWindow.max. ערכי נתונים שמחוץ לערכים האלה ייחתכו. עליך לציין אובייקט vAxis.viewWindow שמתאר את ערכי המינימום והמקסימום שיוצגו.
סוג: מחרוזת
ברירת מחדל: שווה ערך ל-'יפה', אבל vaxis.viewWindow.min ו-vaxis.viewWindow.max מקבלים עדיפות.
vAxis.viewWindow

קביעת טווח החיתוך של הציר האנכי.

Type: אובייקט
ברירת מחדל: null
vAxis.viewWindow.max

הערך המקסימלי של נתונים אנכיים לעיבוד.

המערכת מתעלמת מהמאפיין הזה כאשר הערך של vAxis.viewWindowMode הוא 'יפה' או 'מקסם'.

סוג: מספר
ברירת מחדל: אוטומטי
vAxis.viewWindow.min

הערך המינימלי של נתונים אנכיים לעיבוד.

המערכת מתעלמת מהמאפיין הזה כאשר הערך של vAxis.viewWindowMode הוא 'יפה' או 'מקסם'.

סוג: מספר
ברירת מחדל: אוטומטי
רוחב

רוחב התרשים, בפיקסלים.

סוג: מספר
ברירת מחדל: הרוחב של הרכיב שמכיל

שיטות

שיטה
draw(data, options)

משרטט את התרשים. התרשים מקבל קריאות נוספות לשיטה רק אחרי האירוע ready שמופעל. Extended description

סוג החזרה: אין
getAction(actionID)

מחזירה את אובייקט הפעולה של ההסבר הקצר עם actionID המבוקש.

סוג החזרה: אובייקט
getBoundingBox(id)

מחזירה אובייקט שמכיל את החלק השמאלי, העליון, הרוחב והגובה של רכיב התרשים id. הפורמט של id לא מתועד עדיין (הם ערכי ההחזרה של רכיבי handler של אירועים), אבל הנה כמה דוגמאות:

var cli = chart.getChartLayoutInterface();

גובה אזור התרשים
cli.getBoundingBox('chartarea').height
רוחב הסרגל השלישי בסדרה הראשונה של תרשים עמודות או עמודה
cli.getBoundingBox('bar#0#2').width
תוחמים של הטריז החמישי של תרשים עוגה
cli.getBoundingBox('slice#4')
תיבה מוגדרת של נתוני התרשים של תרשים אנכי (לדוגמה, עמודה):
cli.getBoundingBox('vAxis#0#gridline')
תיבה מוגדרת של נתוני התרשים של תרשים אופקי (למשל, עמודה):
cli.getBoundingBox('hAxis#0#gridline')

הערכים יחסיים למאגר של התרשים. כדאי לקרוא לזה אחרי שהתרשים משורטט.

סוג החזרה: אובייקט
getChartAreaBoundingBox()

החזרת אובייקט שמכיל את תוכן התרשים, החלק השמאלי, העליון, הרוחב והגובה שלו (כלומר, לא כולל תוויות ומקרא):

var cli = chart.getChartLayoutInterface();

cli.getChartAreaBoundingBox().left
cli.getChartAreaBoundingBox().top
cli.getChartAreaBoundingBox().height
cli.getChartAreaBoundingBox().width

הערכים יחסיים למאגר של התרשים. כדאי לקרוא לזה אחרי שהתרשים משורטט.

סוג החזרה: אובייקט
getChartLayoutInterface()

מחזירה אובייקט שמכיל מידע על המיקום של התרשים ועל הרכיבים שלו.

אפשר לקרוא לשיטות הבאות על האובייקט שהוחזר:

 • getBoundingBox
 • getChartAreaBoundingBox
 • getHAxisValue
 • getVAxisValue
 • getXLocation
 • getYLocation

כדאי לקרוא לזה אחרי שהתרשים משורטט.

סוג החזרה: אובייקט
getHAxisValue(xPosition, optional_axis_index)

מחזירה את הערך של הנתונים האופקיים ב-xPosition, שהוא קיזוז פיקסלים מהקצה השמאלי של הקונטיינר של התרשים. יכול להיות שלילי.

דוגמה: chart.getChartLayoutInterface().getHAxisValue(400)

כדאי לקרוא לזה אחרי שהתרשים משורטט.

סוג החזרה: מספר
getImageURI()

מחזירה את התרשים בהמשכים כ-URI של תמונה.

כדאי לקרוא לזה אחרי שהתרשים משורטט.

מידע נוסף זמין במאמר הדפסה של תרשימי PNG.

סוג החזרה: מחרוזת
getSelection()

היא מחזירה מערך של ישויות התרשים שנבחרו. ישויות שאפשר לבחור הן בועות. בתרשים הזה אפשר לבחור רק ישות אחת בכל רגע נתון. Extended description .

סוג החזרה: מערך של רכיבי בחירה
getVAxisValue(yPosition, optional_axis_index)

הפונקציה מחזירה את ערך הנתונים האנכיים ב-yPosition, שהוא קיזוז פיקסלים מהקצה העליון של מאגר התרשים. יכול להיות שלילי.

דוגמה: chart.getChartLayoutInterface().getVAxisValue(300)

כדאי לקרוא לזה אחרי שהתרשים משורטט.

סוג החזרה: מספר
getXLocation(dataValue, optional_axis_index)

מחזירה את קואורדינטת ה-x של הפיקסל (dataValue) ביחס לקצה השמאלי של הקונטיינר של התרשים.

דוגמה: chart.getChartLayoutInterface().getXLocation(400)

כדאי לקרוא לזה אחרי שהתרשים משורטט.

סוג החזרה: מספר
getYLocation(dataValue, optional_axis_index)

מחזירה את קואורדינטת ה-y הפיקסל של dataValue ביחס לקצה העליון של הקונטיינר של התרשים.

דוגמה: chart.getChartLayoutInterface().getYLocation(300)

כדאי לקרוא לזה אחרי שהתרשים משורטט.

סוג החזרה: מספר
removeAction(actionID)

פעולה זו תסיר מהתרשים את פעולת ההסבר הקצר עם actionID המבוקשים.

סוג החזרה: none
setAction(action)

מגדירה פעולת הסבר קצר שהמשתמש יבצע לאחר לחיצה על טקסט הפעולה.

השיטה setAction מתייחסת לאובייקט בתור פרמטר הפעולה. האובייקט צריך לציין 3 מאפיינים: id – המזהה של הפעולה שמוגדרת, text – הטקסט שאמור להופיע בהסבר הקצר על הפעולה, ו-action – הפונקציה שאמורה לפעול כשהמשתמש לוחץ על טקסט הפעולה.

צריך להגדיר את כל הפעולות בהסבר הקצר לפני הקריאה לשיטה draw() של התרשים. תיאור מורחב.

סוג החזרה: none
setSelection()

בחירת ישויות התרשים שצוינו. ביטול כל בחירה קודמת. ישויות שאפשר לבחור הן בועות. בתרשים הזה אפשר לבחור רק ישות אחת בכל פעם. Extended description .

סוג החזרה: אין
clearChart()

ניקוי התרשים ושחרור כל המשאבים שהוקצו לו.

סוג החזרה: אין

אירועים

מידע נוסף על השימוש באירועים האלה מפורט במאמרים אינטראקטיביות בסיסית, אירועי טיפול ואירועי הפעלה.

שם
animationfinish

מופעל כשהאנימציה של המעבר מסתיימת.

מאפיינים: ללא
click

מופעל כשהמשתמש לוחץ על התרשים. ניתן להשתמש בו כדי לזהות את הלחיצות על הכותרת, רכיבי הנתונים, הערכים במקרא, הציר, קווי הרשת או התוויות.

נכסים: targetID
error

מופעל כשמתרחשת שגיאה במהלך הניסיון לעבד את התרשים.

מאפיינים: מזהה, הודעה
legendpagination

מופעל כשהמשתמש לוחץ על מקשי העימוד של האגדות. מחזיר את האינדקס הנוכחי של הדפים המבוססים על אפסים ואת המספר הכולל של הדפים.

נכסים: currentPageIndex, totalPages
onmouseover

מופעל כשהמשתמש מעביר את העכבר מעל ליישות חזותית. מחזירה את האינדקסים של השורה והעמודה של הרכיב המתאים בטבלת הנתונים. בועה מיושרת לשורה בטבלת הנתונים (אינדקס העמודה הוא ריק).

מאפיינים: שורה, עמודה
onmouseout

מופעל כשהמשתמש מעביר את העכבר מעל ליישות ויזואלית. מחזירה את האינדקסים של השורה והעמודה של הרכיב המתאים בטבלת הנתונים. בועה מיושרת לשורה בטבלת הנתונים (אינדקס העמודה הוא ריק).

מאפיינים: שורה, עמודה
ready

התרשים מוכן לקריאות חיצוניות לשיטה אם רוצים ליצור אינטראקציה עם התרשים ועם שיטות השיחה אחרי ששרטטים אותו, צריך להגדיר למאזינים אירוע זה לפני שמתקשרים אל השיטה draw, ולהתקשר אליהם רק אחרי שהאירוע הופעל.

מאפיינים: ללא
select

מופעל כשהמשתמש לוחץ על ישות חזותית. כדי לראות מה נבחר, צריך להתקשר למספר getSelection().

מאפיינים: ללא

מדיניות נתונים

כל הנתונים והקוד מעובדים ומעובדים בדפדפן. לא יישלחו נתונים לאף שרת.