Đưa sức mạnh của công nghệ học máy vào các ứng dụng và quy trình công việc.

Khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực

Tìm giải pháp để tăng tốc các nhiệm vụ trong công nghệ học máy ở mọi giai đoạn trong quy trình làm việc.
Lộ trình
Chọn lộ trình học tập của riêng bạn bằng cách khám phá chương trình giảng dạy được tuyển chọn và thư viện tài nguyên phong phú của TensorFlow.
Giải pháp
Dùng các công cụ và API để tạo ra các ứng dụng AI dễ dàng, an toàn và có thể mở rộng thông qua các mô hình ngôn ngữ lớn của Google.
Bộ công cụ
Đào tạo và triển khai mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của riêng bạn trên Android bằng bộ công cụ này.
Khoá học
Tìm hiểu cách xây dựng và cải thiện mạng nơron có thể nhận dạng hình ảnh của quần áo.
Giải pháp
Giải pháp học máy đa nền tảng nguồn mở có thể được tuỳ chỉnh và triển khai chỉ bằng vài dòng mã.
Giải pháp
Tìm kiếm và khám phá hàng trăm mô hình học máy đã qua đào tạo và sẵn sàng triển khai ở một nơi.
Giải pháp
Các API đơn giản và dễ học chạy trên nền tảng máy học TensorFlow.
Giải pháp
Các công cụ máy học được tối ưu hóa để đạt hiệu suất cao, công nghệ máy học trên thiết bị Android và iOS, Linux được nhúng và bộ vi điều khiển.
Giải pháp
Đào tạo và triển khai các mô hình máy học trong trình duyệt web và trong Node.js.
Giải pháp
Quản lý quy trình sản xuất bằng các phương pháp hay nhất để tự động hoá dữ liệu, theo dõi mô hình, giám sát hiệu suất và đào tạo lại mô hình.
Tính năng mới trong AI (trí tuệ nhân tạo)
Các công cụ và tài nguyên để tạo, đào tạo, triển khai và quản lý công nghệ học máy trên quy mô lớn, trên thiết bị, tại cơ sở hạ tầng riêng và trên đám mây.

Xem cách các nhà phát triển giải quyết những thách thức trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy

Khám phá các nghiên cứu điển hình, các bài viết, bài phỏng vấn và nhiều nội dung khác.

Giải quyết các trường hợp sử dụng khác

Khám phá thêm tài nguyên trên bộ công nghệ dành cho nhà phát triển của Google.
Phát triển ứng dụng cho nhiều đối tượng và kiểu dáng.
Tạo các trang web và ứng dụng nhanh, an toàn cho môi trường web mở.
Đơn giản hoá và mở rộng quy mô phát triển từ đầu đến cuối.