Tạo các trang web và ứng dụng nhanh, an toàn cho môi trường web mở.

Một môi trường web mạnh mẽ, dễ sử dụng hơn

Giải quyết nhanh chóng các thách thức phổ biến cho web mở.
Khoá học
Khám phá bộ sưu tập khoá học về các chủ đề chính liên quan đến thiết kế và phát triển web, do Google Chrome và các chuyên gia trong ngành tổ chức.
Giải pháp
Tìm hiểu những điều bạn cần xem xét khi xây dựng ứng dụng web thương mại điện tử, báo chí hoặc blog.
Bài viết
Nhận những bản cập nhật công cụ mới nhất giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.
Tài liệu
Tìm hiểu về ứng dụng web trên ChromeOS.
Bài viết
Xem các tính năng thú vị có trong phiên bản Chrome mới nhất.
Giải pháp
Tìm hiểu cách kết hợp các sản phẩm của Firebase để tạo các ứng dụng web tương tác.
Giải pháp
Tạo điều kiện đăng nhập liền mạch cho người dùng. Khoá truy cập được tạo trong Chrome trên Android sẽ được lưu trữ trong Trình quản lý mật khẩu của Google.
Giải pháp
Xem ví dụ về cách bạn có thể tạo bản đồ thế hệ tiếp theo của riêng mình.
Giải pháp
Xem thông tin tổng quan về cách sử dụng Angular, khung phát triển web hoạt động trên quy mô lớn và giúp bạn tự tin xây dựng.
Giải pháp
Tập hợp các trình tạo cho các dự án Angular.
Có gì mới trên web
Khám phá các tính năng trong mỗi bản phát hành ổn định – được cập nhật bốn tuần một lần.

Giải quyết các trường hợp sử dụng khác

Khám phá thêm tài nguyên trên bộ công nghệ dành cho nhà phát triển của Google.
Phát triển ứng dụng cho nhiều đối tượng và kiểu dáng.
Đưa sức mạnh của công nghệ học máy vào các ứng dụng và quy trình công việc.
Đơn giản hoá và mở rộng quy mô phát triển từ đầu đến cuối.